Dosje javnega naročila 008081/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba inženirskih storitev za nadgradnjo odseka železniške proge Poljčane - Slovenska Bistrica
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.321.443,00 EUR

JN008081/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.12.2016
JN008081/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.01.2017
JN008081/2016-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.02.2017
JN008081/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.04.2017
JN008081/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.05.2017
JN008081/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.05.2017
JN008081/2016-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 27.05.2019
JN008081/2016-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 11.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008081/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2017/S 095-187153

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila
jn.drsi@gov.si
+386 22341422
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
cestna in železniška infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba inženirskih storitev za nadgradnjo odseka železniške proge Poljčane - Slovenska Bistrica
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba inženirskih storitev za nadgradnjo odseka železniške proge Poljčane - Slovenska Bistrica
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 1.083.150,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba inženirskih storitev za nadgradnjo odseka železniške proge Poljčane - Slovenska Bistrica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90
reference10

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
S sofinanciranjem Evropske unije - Instrument za povezovanje Evrope.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008081/2016-B01
Številka obvestila v UL: 2016/S 252-464409
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 27.12.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
15.05.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
+386 12914292
+386 12914822

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1.198.823,23 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.083.150,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.05.2017