Dosje javnega naročila 005150/2017
Naročnik: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Izdelava natečajne rešitve in proj. dok. IDP, PGD in PZI za most na novi štiripasovni cesti in vzporedni most za pešce in kolesarje čez reko Krko, na 3. razvojni osi – jug
ZJN-3: Odprti postopek

JN005150/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.05.2017
JN005150/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.07.2017
JN005150/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.07.2017
JN005150/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.09.2017
JN005150/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.11.2017
JN005150/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.12.2017
Zahtevek za revizijo

    JN005150/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 096-189173
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DARS d.d.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI014
Celje
Slovenija
Sektor za razpise
irena.pogacnik@dri.si
+386 13068164
+386 13068206

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/207119/Dokumentacija-Portal.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
DRI upravljanje investicij, d.o.o.
Kotnikova ulica 40
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Vložišče
posta@dri.si

Internetni naslovi
http://www.dri.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava natečajne rešitve in proj. dok. IDP, PGD in PZI za most na novi štiripasovni cesti in vzporedni most za pešce in kolesarje čez reko Krko, na 3. razvojni osi – jug
Referenčna številka dokumenta: 000055/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava natečajne rešitve in proj. dok. IDP, PGD in PZI za most na novi štiripasovni cesti in vzporedni most za pešce in kolesarje čez reko Krko, na 3. razvojni osi – jug
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava natečajne rešitve in projektne dokumentacije IDP, PGD in PZI za most na novi štiripasovni cesti in vzporedni most za pešce in kolesarje čez reko Krko, na 1. in 2. etapi nove prometne povezave med avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu in priključkom Maline
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so razvidni iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so razvidni iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.08.2017   14:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.02.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.08.2017   14:30
Kraj: Evidentiranje ponudb bo v prostorih DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., v dvorani 1.18, Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.08.2017   12:00

Dodatne informacije:
Del postopka za oddajo javnega naročila je projektni natečaj. Postopek se izvaja v skladu z določilom 40. člena v povezavi s točko a) prvega odstavka 100. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3.
Dne 16.08.2017 ob 14:30 uri bo izvedeno evidentiranje prispelih ponudb.
Ob evidentiranju bodo zavedene ponudbe po šifrah in datumu prispetja.
Predvidoma dne 11.09.2017 ob 13:00 uri bo izvedeno javno odpiranje ovojev »Naknadni preizkus«
Ponudnikom je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil, razen Poglavja 3 in Poglavja 9, ki sta ponudnikom dostopna v elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d.d., spletni naslov www.dars.si, v rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, interna številka javnega naročila 000055/2017.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DARS d.d.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.05.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.06.2017   13:36
POJASNILO 1:

VPRAŠANJE
Spoštovani,

z ozirom na dejstvo da pri pripravi natečajnih rešitev sodelujejo interdisciplinarne delovne skupine arhitektov, krajinskih arhitektov, gradbenih inženirjev, strokovnih sodelavcev in konzultantov, ter glede na pogoj, da je skrajni rok za predložitev ponudbe 16.08.2017, ugotavljamo da bo zelo težko oziroma praktično nemogoče uskladiti vse avtorje in projektante - udeležence projektnega natečaja s tekočimi projekti posameznih projektivnih birojev, saj je rok za oddajo ponudb v času rednih letnih dopustov.
Vsled navedenega predlagamo in prosimo naročnika, da prestavi skrajni rok za predložitev ponudbe na 31.08.2017.

ODGOVOR
Iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (natečajna in projektna naloga) je razvidno, da je javno naročilo vsebinsko in terminsko usklajeno s projektiranjem trase 3. razvojne osi – jug, zato naročnik roka za predložitev ponudbe ne bo podaljšal.Datum objave: 13.06.2017   12:14
Pojasnilo 2:
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vprašanje sicer ni vezano na aktualni natečaj, ampak na tistega za Atletski center v Šiški. Zanima nas kdaj lahko pričakujemo objavo rezultatov natečaja ?

Lp

ODGOVOR
Vprašanje se ne nanaša na konkretno javno naročilo, zato nanj ne moremo odgovoriti.Datum objave: 24.07.2017   12:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V NATEČAJNI NALOGI je v poglavju 9.1 Natečajne podlage pod točko 1. naveden DOF - list G0437588. Prosimo, da specificirate kje se navedena podlaga nahaja, saj je v mapi Dokumentacija DARS / Poglavje-3 / natečajna naloga / PRILOGE ne najdemo.
Hvala in Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik hkrati z odgovorom na to vprašanje objavlja DOF - list G0437588 kot del Poglavja 3, ki je skladno s podčlenom 8.2 dostopno v elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d.d., spletni naslov www.dars.si, v rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, interna številka javnega naročila 000055/2017.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Dne 4.7.2017 ste 47 dni po objavi JN, objavili spremembo razpisnih pogojev, ki sedaj omogočajo udeležbo na JN tudi projektantom z referenčnimi projekti premostitvenih objektov razpona nad 40m.
Za izvedbo kvalitetne natečajne rešitve in oddaje ponudbe je preostali čas do 16.8. odločno prekratek, saj ste sami z objavo JN ocenili, da je primeren rok 90dni.
Predlagamo, da čim prej podaljšate rok za oddajo ponudbe vsaj na 60 dni po objavi novega roka ddaje ponudbe. S tem bi projektanti, ki sedaj lahko sodelujejo, imeli možnost pripraviti kvalitetno projektno rešitev in bi bile možnosti za vse projektante vsaj približno primerljive.
Obveščamo vas, da naše vprašanje oz. poziv k spremembi razpisne dokumentacije štejte kot opozorilo k očitani kršitvi diskriminacije ponudnikov skladno z ZPVPJN in vas obveščamo, da bomo, v kolikor do spremembe v tem delu ne bo prišlo, primorani vložiti zahtevek za revizijo.


ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval Dodatek št. 2, s katerim spreminja rok za oddajo ponudb na 30.08.2017 do 14:00 ure.Datum objave: 27.07.2017   09:52
POJASNILO 3:

VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da je naročnik razpisal natečaj v poletnih mesecih, ko je čas dopustov, posvečanja družini in otrokom, vljudno prosimo če se lahko rok za oddajo javnega naročila odloži vsaj za 1 mesec ali vsak začetek septembra.
Glede na dejstvo, da je za navedeni natečaj preteklo toliko časa, ko bi se lahko objavil natečaj - in glej ga zlomka, prav v poletne mesece se nekdo odloči iz strani naročnika postaviti končni rok za oddajo. Malo razumevanja iz naročnikove strani ne bi bilo odveč.

Prijetno poletje.

ODGOVOR
Z dodatkom št. 2 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je bil rok za predložitev ponudbe že podaljšan do dne 30.08.2017 do 14:00 ure.

VPRAŠANJE
Prosimo, če favorizirani pogoj 12-ih let za izkazovanje reference Odgovornega projektanta in Odgovornega vodje projekta podaljšate na 15 do 20 let, kajti v zahtevanem okvirju (12-ih) let, v Sloveniji z razponom takšnim kot ga naročnik zahteva obstajata mogoče 2 objekta.

Ne vem kako sam naročnik pri zastavitvi pogojev v svoji bazi predhodno ne preveri stanje podobnih objektov v tem obdobju, ne pa pavšalno postaviti pogoj 12 let !?


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na pomanjkljivost primerljivih investicij zadnja leta ter deficitarnost primerljivih objektov sploh v Sloveniji s primerljivim maksimalnim razponom, ki ga je naročnik navedel kot enega izmed pogojev za referenco - vas opozarjamo, da s pogojem imetja reference zadnjih 12 let, absolutno diskriminirate participacijo slovenskih projektantov, še več - favorizirate zgolj enega ali dva projektanta, ki to referenco imata !?

Prosimo, da zahtevano časovnico podaljšate na vsaj 20 let. Enako velja za pozicijo Odgovornega projektanta kakor za pozicijo Odgovornega vodjo projekta.

Hvala za razumevanje,

lp

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 03.08.2017   13:29
POJASNILO 4

VPRAŠANJE
Spoštovani!

V natečajni dokumentaciji je nejasno ali naj so elaborati označeni s 6 ali 8 znaki, saj sta v dveh stavkih dve različni navedbi.

Hvala in pozdrav!

ODGOVOR
V podčlenu 11.1 Navodil ponudniku je navedeno: »Šifra naj bo sestavljena iz petih arabskih številk, dimenzij 2,0 cm x 0,5 cm in locirana na listih desno zgoraj. Šifra naj bo sestavljena vsaj iz 8 znakov, v kombinaciji črk in številk.« V skladu s tem navodilom torej ponudniki sestavijo šifro, ki ima najmanj 8 znakov, od katerih pa 5 znakov predstavljajo arabske številke.Datum objave: 21.09.2017   15:31
DODATNA INFORMACIJA V POSTOPKU

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila se javno odpiranje ovojev »Naknadni preizkus«, predvideno s podčlenom 24.1 Navodil na dan 25.09.2019 ob 13:00 uri, prestavi na kasnejši datum, ki ga bo naročnik objavil preko portala javnih naročil in na spletnih straneh ZAPS.