Dosje javnega naročila 005254/2017
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA POLJE, Polje 358, 1260 Ljubljana - Polje
Blago: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Polje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 347.459,41 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005254/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.05.2017
JN005254/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.06.2017
JN005254/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.06.2017
JN005254/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.08.2017
JN005254/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.09.2017
JN005254/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2017
JN005254/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2017
JN005254/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2017
JN005254/2017-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2017
JN005254/2017-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2017
JN005254/2017-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2017
JN005254/2017-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2017
JN005254/2017-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2017
JN005254/2017-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2017
JN005254/2017-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2017
JN005254/2017-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2017
JN005254/2017-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2017
JN005254/2017-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2017
JN005254/2017-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2017
JN005254/2017-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2017
JN005254/2017-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2017
JN005254/2017-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.12.2017
JN005254/2017-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.02.2018
JN005254/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.03.2018
JN005254/2017-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.04.2018
JN005254/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.06.2018
JN005254/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2018
JN005254/2017-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.10.2018
JN005254/2017-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.10.2018
JN005254/2017-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.11.2018
JN005254/2017-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.01.2019
JN005254/2017-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.02.2019
JN005254/2017-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.04.2019
JN005254/2017-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN005254/2017-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.07.2019
JN005254/2017-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005254/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 098-193367
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA POLJE
Polje 358
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
Florens Žabnikar
tajnistvo@o-polje.lj.mss.edus.si
+386 15208600
+386 15208602

Internetni naslovi
http://www.ospolje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/207373/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_-_ZIVILA_OS_POLJE.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Urška Brglez
urska.brglez@ljubljana.si
+386 13064448
+386 13064407

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si/

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Polje
Referenčna številka dokumenta: 430-1007/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila so sukcesivne dobave konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Polje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Polje, Polje 358, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Polje, Polje 358, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio mleko in mlečni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE MLADO GOVEJE, SVINJSKO IN TELEČJE MESO IN MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 2.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Polje, Polje 358, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
OŠ Polje, Polje 358, 1000 Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 2.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Polje, Polje 358, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninsko meso in mesni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO SVEŽE GOVEJE IN SVINJSKO MESO
Številka sklopa: 2.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Polje, Polje 358, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio sveže goveje in svinjsko meso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENE IN SVEŽE RIBE
Številka sklopa: 3.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15119600
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Polje, Polje 358, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjene in sveže ribe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANI RIBJI IZDELKI
Številka sklopa: 3.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Polje, Polje 358, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirani ribji izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJCA
Številka sklopa: 4.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Polje, Polje 358, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Jajca.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: OLJA IN IZDELKI
Številka sklopa: 5.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Polje, Polje 358, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Olja in izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 6.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Polje, Polje 358, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveža zelenjava in sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: JABOLKA - INTEGRIRANA PRIDELAVA
Številka sklopa: 6.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Polje, Polje 358, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Jabolka - integrirana pridelava.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: SUHO SADJE IN SUHE STROČNICE
Številka sklopa: 6.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15331000
15332410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Polje, Polje 358, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Suho sadje in suhe stročnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 7.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331100
15332000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Polje, Polje 358, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena zelenjava in sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Veče koloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA, SADJE TER MARMELADE
Številka sklopa: 7.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331400
15331500
15332200
15332400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Polje, Polje 358, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirana in vložena zelenjava, sadje ter marmelade.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V rzapisni dokumentaciji.

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: NEKTARJI, SOK 100%, LEDENI ČAJ
Številka sklopa: 8.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Polje, Polje 358, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nektarji, sok 100%, ledeni čaj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO SOKOVI 100%
Številka sklopa: 8.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Polje, Polje 358, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio sokovi 100%.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNO ŽITNE REZINE
Številka sklopa: 8.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Polje, Polje 358, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadno - žitne rezine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: SIRUPI ZA TOČILNO NAPRAVO
Številka sklopa: 8.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Polje, Polje 358, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sirupi za točilno napravo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: OLUŠČENA ŽITA, PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT, MOKE, TESTENINE
Številka sklopa: 9.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Polje, Polje 358, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Oluščena žita, pripravljeni izdelki iz žit, moke, testenine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
Številka sklopa: 10.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Polje, Polje 358, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni izdelki iz testa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI, SENDVIČI
Številka sklopa: 11.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15810000
15820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Polje, Polje 358, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki, sendviči.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 11.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Polje, Polje 358, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio kruh in pekovsko pecivo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALA ŽIVILA IN ZAČIMBE
Številka sklopa: 12.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Polje, Polje 358, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostala živila in začimbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.06.2017   14:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.06.2017   10:00
Kraj: Mestna uprava, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati na odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.06.2017   12:00

Dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana postopek oddaje naročila izvaja na podlagi pooblastila naročnika, OŠ Polje, Polje 358, 1000 Ljubljana, izdanega na podlagi 66. člena ZJN-3.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA POLJE
Polje 358
1260
Ljubljana - Polje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.05.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.05.2017   09:50
VPRAŠANJE
Sklop: 3.1: pri lignjih je najbolje, da se odločite, ali hočete očiščene ali razrezane, ker se cena razlikuje.

3.2: Ali lahko ponudimo tuno v rastlinskem olju 1000g?


ODGOVOR
Sklop: 3.1: Lignji morajo biti očiščeni in narezani.

Sklop: 3.2: Lahko ponudite tuno v rastlinskem olju 1000g

Datum objave: 23.05.2017   10:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


Ali je možno točneje definirati za katero vrsto osliča se povprašujete?
Namreč na tržišču obstaja veliko različnih kvalitet osliča.
Prosim vas za informacijo kateri je za vas primeren:
Merlucius hubbsi - argentinski oslič ali
Theragra chalcogramma - aljaški polak oziroma
Katera druga vrsta?

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR


Merlucius hubbsi - argentinski oslič


Datum objave: 26.05.2017   08:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas sledeče:
2.SKUPINA
2.1.
6.Mlado goveje meso, mleto - iz stegna ali iz plečeta?
12.Mleto svinjsko meso- iz stegna ali iz plečeta?

2.3.
Artikli od 1-3
Ali želite bio govedino ali bio mlado govedino?

Hvala

ODGOVOR
Naročnik pod zaporedno številko izdelka 6, sklop 2.1 (Sveže mlado goveje, svinjsko in telečje meso in mesni izdelki) zahteva mlado goveje meso, mleto iz plečeta, pod zaporedno številko 12, sklop 12.1 pa mleto svinjsko meso iz plečeta.
Naročnik želi izdelke pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3 v okviru sklopa 2.3 (Bio sveže goveje in svinjsko meso) iz bio mlade govedine.
Na podlagi odgovora bo objavljen tudi popravek predračunskega obrazca.
Datum objave: 29.05.2017   09:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

8.1. SKLOP: NEKTARJI; SOK 100 %; LEDENI ČAJ
4. marelični nektar min. 45 % sd 0,2 L- A LAHKO PONUDIMO marelični nektar z min. 43 % sadnim deležem Slovenskega proizvajalca- Fructal, saj izdelka s 45 % ne najdemo na trgu ?

S spoštovanjem


ODGOVOR
Da.Datum objave: 08.06.2017   07:51
VPRAŠANJE
Pri 3.1.sklop: ali oslič file s folijo pomeni interfoliran (skupaj v bloku, 7 kg)?

Lp


ODGOVOR
Da, oslič file s folijo pomeni interfoliran (skupaj v bloku, 7 kg in med posameznimi fileji folija).Datum objave: 13.06.2017   15:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Lepo prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

5. SKUPINA: OLJA IN IZDELKI
2 olje sončnično v plastenki 5L – ali lahko ponudimo 10l pakiranje?
4 margarina za peko 500 g – ali lahko ponudimo 250g pakiranje?

7.2. SKLOP: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA, SADJE TER MARMELADE
5 dvojni paradižnikov koncentrat, konzerva 4kg +/-5% - ali lahko ponudimo 4500g pakiranje? Odstopanje je minimalno. Izdelka v razpisanem pakiranju ne najdemo.
13 marmelada marelična 3 - 5 kg – v Pravilniku o kakovosti sadnih sokov in določenih istovrstnih izdelkov in v Priročniku z merilo kakovosti za živila v vzgojno- izobraževalnih ustanovah je opredeljeno, da morajo biti vse marmelade brez konzervansov. Gastro in porcijska pakiranja vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo gastro pakiranje s konzervansi ali izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov? Povejte kaj ponudimo. Hvala.
14 marmelada, jagodna 3 - 5 kg - v Pravilniku o kakovosti sadnih sokov in določenih istovrstnih izdelkov in v Priročniku z merilo kakovosti za živila v vzgojno- izobraževalnih ustanovah je opredeljeno, da morajo biti vse marmelade brez konzervansov. Gastro in porcijska pakiranja vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo gastro pakiranje s konzervansi ali izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov? Povejte kaj ponudimo. Hvala.

8.1. SKLOP: NEKTARJI; SOK 100 %; LEDENI ČAJ
10 100% jabolčni sok 0,2 l – ali lahko ponudimo pakiranje 250ml?
11 100% pomarančni sok 0,2 l - ali lahko ponudimo pakiranje 250ml?
16 ledeni čaj breskev 0,2 L - ali lahko ponudimo pakiranje 250ml?

9.1. SKUPINA: OLUŠČENA ŽITA; PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT, MOKE, TESTENINE
1 riž beli dolgozrnati prve vrste, pakiran po 5-10 kg – prosimo za informacijo ali naročnik potrebuje navaden beli riž, ki se razkuha ali parboiled riž, primeren za rižote?
6 hrustljavi kosmiči v lončku do 40g – izdelka v tej gramaturi na najdemo. Lahko ponudimo izdelek v 50g pakiranju ali pa koruzne kosmiče v 40g pakiranju. Povejte, kaj ponudimo. Hvala.
8 koruzni zdrob-polenta 5 kg – prosimo, da ločite ta dva artikla, ker sta si različna. Koruzni zdrob ni instant, polenta pa je instant. Lahko vam ponudimo koruzni zdrob v 1kg pakiranju ali pa instant polento v 4kg pakiranju. Hvala za odgovor.
9 kus kus 2 kg – ali lahko ponudimo pakiranje 500g, 1kg ali 5kg?
17 zvezdice - pakirano 1 do 5kg – ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
18 rezanci jušni valjani, pakirani po 2 kg – ali lahko ponudimo pakiranje 500g ali 1kg?
19 rezanci, valjani, široki 5 kg – ali lahko ponudimo pakiranje 400g, 1kg ali 8kg?

12.1. SKLOP: OSTALA ŽIVILA IN ZAČIMBE
6 kakavov kremni namaz 40g (dvobarvni z lešniki) – ali lahko ponudimo 28g pakiranje?
22 paprika mleta - horgoška, sladka 1000g – navajanje blagovne znamke je v nasprotju z veljavno zakonodajo (68. člen), zato prosimo, da napako popravite.
26 kis vinski l (4%) - prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali lahko ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioskidante in arome. Hvala za pojasnilo.
27 kis jabolčni l (5%) - naročnika prosimo za dodatne informacije: Ali želite kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja iz starih vrst jabolk, kot so na primer krivopecelj, bobovec, mošancelj, carjevič in nima dodanih antioksidantov, kot na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali naročniku zadostuje le ena vrsta jabolka za izdelavo kisa, ki se pridela industrijsko in ima dodane antioksidante? Na trgu je več različnih vrst kisov. Razlikujejo se glede na način pridelave in tudi glede same sestavine (ena sorta ali več sort jabolk, dodani antioksidanti ali ne), Cena se temu primerno seveda razlikuje. Hvala za pojasnilo.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik podaja odgovore:

5. SKUPINA: OLJA IN IZDELKI
2 olje sončnično v plastenki 5L – ali lahko ponudimo 10l pakiranje? - DA.
4 margarina za peko 500 g – ali lahko ponudimo 250g pakiranje? - DA.

7.2. SKLOP: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA, SADJE TER MARMELADE
5 dvojni paradižnikov koncentrat, konzerva 4kg +/-5% - ali lahko ponudimo 4500g pakiranje? Odstopanje je minimalno. Izdelka v razpisanem pakiranju ne najdemo. - DA.
13 marmelada marelična 3 - 5 kg – v Pravilniku o kakovosti sadnih sokov in določenih istovrstnih izdelkov in v Priročniku z merilo kakovosti za živila v vzgojno- izobraževalnih ustanovah je opredeljeno, da morajo biti vse marmelade brez konzervansov. Gastro in porcijska pakiranja vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo gastro pakiranje s konzervansi ali izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov? Povejte kaj ponudimo. Hvala. - PONUDITE IZDELEK BREZ KONZERVANSOV.
14 marmelada, jagodna 3 - 5 kg - v Pravilniku o kakovosti sadnih sokov in določenih istovrstnih izdelkov in v Priročniku z merilo kakovosti za živila v vzgojno- izobraževalnih ustanovah je opredeljeno, da morajo biti vse marmelade brez konzervansov. Gastro in porcijska pakiranja vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo gastro pakiranje s konzervansi ali izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov? Povejte kaj ponudimo. Hvala. - PONUDITE IZDELEK BREZ KONZERVANSOV.

8.1. SKLOP: NEKTARJI; SOK 100 %; LEDENI ČAJ
10 100% jabolčni sok 0,2 l – ali lahko ponudimo pakiranje 250ml? – DA.
11 100% pomarančni sok 0,2 l - ali lahko ponudimo pakiranje 250ml? – DA.
16 ledeni čaj breskev 0,2 L - ali lahko ponudimo pakiranje 250ml? – DA.

9.1. SKUPINA: OLUŠČENA ŽITA; PRIPRAVLJENI IZDELKI IZ ŽIT, MOKE, TESTENINE
1 riž beli dolgozrnati prve vrste, pakiran po 5-10 kg – prosimo za informacijo ali naročnik potrebuje navaden beli riž, ki se razkuha ali parboiled riž, primeren za rižote? – BELI RIŽ.
6 hrustljavi kosmiči v lončku do 40g – izdelka v tej gramaturi na najdemo. Lahko ponudimo izdelek v 50g pakiranju ali pa koruzne kosmiče v 40g pakiranju. Povejte, kaj ponudimo. Hvala. – LAHKO PONUDITE IZDELEK V 50G PAKIRANJU, NIKAKOR PA NE KORUZNIH KOSMIČEV, SAJ GRE ZA DRUG IZDELEK.
8 koruzni zdrob-polenta 5 kg – prosimo, da ločite ta dva artikla, ker sta si različna. Koruzni zdrob ni instant, polenta pa je instant. Lahko vam ponudimo koruzni zdrob v 1kg pakiranju ali pa instant polento v 4kg pakiranju. Hvala za odgovor. – PONUDITE POLENTO 4 KG.
9 kus kus 2 kg – ali lahko ponudimo pakiranje 500g, 1kg ali 5kg? - LAHKO PONUDITE PAKIRANJE 5 KG.
17 zvezdice - pakirano 1 do 5kg – ali lahko ponudimo pakiranje 500g? - DA.
18 rezanci jušni valjani, pakirani po 2 kg – ali lahko ponudimo pakiranje 500g ali 1kg? - LAHKO PONUDITE PAKIRANJE PO 1 KG.
19 rezanci, valjani, široki 5 kg – ali lahko ponudimo pakiranje 400g, 1kg ali 8kg? – LAHKO PONUDITE PAKIRANJE PO 1 KG.

12.1. SKLOP: OSTALA ŽIVILA IN ZAČIMBE
6 kakavov kremni namaz 40g (dvobarvni z lešniki) – ali lahko ponudimo 28g pakiranje? – NE.
22 paprika mleta - horgoška, sladka 1000g – navajanje blagovne znamke je v nasprotju z veljavno zakonodajo (68. člen), zato prosimo, da napako popravite. – NAROČNIK SPREMINJA OPIS IZDELKA TAKO, DA SE GLASI: MLETA SLADKA PAPRIKA, 1 KG.
26 kis vinski l (4%) - prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali lahko ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioskidante in arome. Hvala za pojasnilo. – NAJ BO PRIDELAN PO KLASIČNEM NARAVNEM POSTOPKU KISANJA.
27 kis jabolčni l (5%) - naročnika prosimo za dodatne informacije: Ali želite kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja iz starih vrst jabolk, kot so na primer krivopecelj, bobovec, mošancelj, carjevič in nima dodanih antioksidantov, kot na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali naročniku zadostuje le ena vrsta jabolka za izdelavo kisa, ki se pridela industrijsko in ima dodane antioksidante? Na trgu je več različnih vrst kisov. Razlikujejo se glede na način pridelave in tudi glede same sestavine (ena sorta ali več sort jabolk, dodani antioksidanti ali ne), Cena se temu primerno seveda razlikuje. Hvala za pojasnilo. – NAJ BO PRIDELAN PO KLASIČNEM NARAVNEM POSTOPKU KISANJA.VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

imamo vprašanje za sklop 7.2. KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA, SADJE TER MARMELADE in sicer za artikle na pozicijah:
4 mešana konzervirana zelenjava (džuveč) 4kg +/-5% - ali lahko ponudimo paradižnikov koncentrat 4,5kg Euro-vrt ali 4,3kg Eta?
6 ajvar, nepekoč do 1kg - ali lahko ponudimo ajvar blagi 680g?
17 paradižnik pelati 2,5 -4 kg - ali lahko ponudimo pelate 2490g?


Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik podaja odgovore, vezane na sklop 7.2 (Konzervirana in vložena zelenjava, sadje ter marmelade):
4 mešana konzervirana zelenjava (džuveč) 4kg +/-5% - ali lahko ponudimo paradižnikov koncentrat 4,5kg Euro-vrt ali 4,3kg Eta? Lahko ponudite izdelek v 4,3 kg pakiranju.
6 ajvar, nepekoč do 1kg - ali lahko ponudimo ajvar blagi 680g? Da.
17 paradižnik pelati 2,5 -4 kg - ali lahko ponudimo pelate 2490g? Da.
Datum objave: 14.06.2017   15:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim če dobro razmislite o spodnjem vprašanju in vašem odgovoru:

8.1. SKLOP: NEKTARJI; SOK 100 %; LEDENI ČAJ
10 100% jabolčni sok 0,2 l – ali lahko ponudimo pakiranje 250ml? – DA.
11 100% pomarančni sok 0,2 l - ali lahko ponudimo pakiranje 250ml? – DA.
16 ledeni čaj breskev 0,2 L - ali lahko ponudimo pakiranje 250ml? – DA.

Priporočena in sprejemljiva porcija soka za osnovnošolske otroke je 0,18- 0,2 L. Prav tako, boste za porcijo soka 0,25 l, plačali 25 % več kot je potrebno, dobili pa izdelek iz uvoza, ki ga ne najdete nikjer v prosti prodaji. Zato pričakujem, da boste vztrajali pri prvotno razpisanih količinah in sicer 0,2 L.

8.3. SKLOP: SADNO ŽITNE REZINE
sadno žitna rezina pakirana (Frutabela in enakovredno) po 25-30g- če želite izdelek kot je Frutabela ali podobno je potrebno navesti bolj točno specifikacijo in sicer:
Sano žitna rezina min. 30 % sadja 25-30 g * kot frutabela

ODGOVOR
Naročnik za izdelke pod zaporednimi številkami 10, 11 in 16, sklop 8.1, spreminja pakiranje na pakiranje v razponu 0,18 do 0,25 l.

Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 1, sklop 8.3, tako da se glasi: sadno žitna rezina z min. 30% sadja, pakirana po 25 – 30g (Frutabela in enakovredno).

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca.