Dosje javnega naročila NMV2622/2015
Naročnik: SŽ, d.o.o. 
Storitve: Storitve upravljanja projektov, razen za gradbena dela
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 36.600,00 EUR

NMV2622/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.05.2015
NMV8054/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.12.2015
NMV8054/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.08.2017
    NMV2622/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve upravljanja projektov, razen za gradbena dela

Datum objave: 13. 5. 2015
Številka objave: NMV2622/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ, d.o.o., KOLODVORSKA ULICA 11, Kontakt: Darko Zakrajšek, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 12914687. Telefaks +386 12914833. E-pošta darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Popis in optimizacija poslovnih procesov podpornih služb v družbi Slovenske železnice, d.o.o.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Popis in optimizacija poslovnih procesov podpornih služb v družbi Slovenske železnice, d.o.o.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 79421000 (Storitve upravljanja projektov, razen za gradbena dela)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/5/3161-91018518515504871507/Razpisna
_dokumentacija.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 28. 5. 2015
Čas: 08:30
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 28. 5. 2015
Čas: 09:30
Kraj: Ljubljana
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 19. 5. 2015
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 13. 5. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV8054/2015, Storitve: Storitve upravljanja projektov, razen za gradbena dela; datum objave: 17. 12. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.05.2015   14:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zakaj je naročnik nastavil tako visoke zahteve ter omejil možnost oddaje ponudbe na do trem ponudnikom ?

ODGOVOR:
Vsebina razpisne dokumentacije, poleg vseh zakonskih zahtev, upošteva zahtevnost naloge (vsebinske zahteve), izvedbene roke in kompleksnost organizacijske strukture ter velikost naročnika (pogodbeni koncern obvladujoče in odvisnih družb z različnimi dejavnostmi).

Datum objave: 20.05.2015   15:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

1. V razpisnih pogojih razpisa NMV2622/2015 je pogoj, da štejejo reference zadnjih 3 let.
Smatramo, da je to do mikro in malih podjetij diskriminatorno, saj pri manjšem številu zaposlenih praviloma me morejo v tako kratkem času imeti zahtevanih referenc. Predlagamo, da se čas veljavnosti referenc podaljša vsaj na pet let. Podaljšano obdobje po našem mnenju nima vpliva na kakovost referenc saj se v tem času optimiranje procesov ni bistveno spremenilo.

2. Dodatno sprašujemo oziroma dajemo pripombo, ker med zahtevami ni ničesar glede uporabe IT podpore pri optimiziranju procesov.
Učinkovita IT podpora pri risanju in posledično optimiranju procesov je po našem mnenju v današnjem času pogoj optimiranja procesov.
Ker tega ni med zahtevami ( ali pa nismo zasledili), je ponudnik, ki v ponudbi vračuna IT podporo, avtomatično v podrejenem položaju. Ob pokrivanju zahtev je edino merilo cena.


ODGOVOR:
Obdobje treh let, v katerem morajo gospodarski subjekti izkazati izpolnjevanje tehnične sposobnosti, je določeno v 45. členu ZJN-2.
Ponudnik mora imeti oziroma si mora sam zagotoviti vsa potrebna programska orodja za uspešno izvedbo vseh projektnih nalog.