Dosje javnega naročila 005224/2017
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, Potrčeva cesta 19A, 2250 Ptuj
Storitve: Čiščenje prostorov ZD Ptuj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005224/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.05.2017
JN005224/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2017

    JN005224/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
Potrčeva cesta 19A
2250
SI
Ptuj
Slovenija
bodin.vucinic@zd-ptuj.si
bodin.vucinic@zd-ptuj.si
+386 27871610
+386 27871601

Internetni naslovi
http://www.zd-ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zd-ptuj.si
ESPD: http://www.zd-ptuj.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Čiščenje prostorov ZD Ptuj
Referenčna številka dokumenta: JNMV/S-3/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Čiščenje prostorov ZD Ptuj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Čiščenje prostorov Zdravstvenega doma Ptuj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.06.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 08.09.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.06.2017   12:00
Kraj: Ptuj


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.05.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.05.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.05.2017   09:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za pojasnilo, ali poramo k ponudbi priložiti dokumantacijo za dokazovanje ustreznosti čistil in če da, za katera čistila?
Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spoštovani!

Prosimo, da v ponudbo priložite dokumentacijo, ki izkazuje katera čistila boste pri svojem delu uporabljali in ustreznost ponujenih čistil z zahtevami iz naročnikove razpisne dokumentacije. Dokumentacijo, ki dokazuje ustreznost mora biti podana za VSA čistila, ki jih boste uporabljali pri svojem delu v ZD Ptuj.

Lep pozdrav!


Datum objave: 30.05.2017   09:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za pojasnitev kakšno zavarovanje za dobro izvedbo zahtevate. Na strani 16 namreč navajate menico 10% pogodbene vrednosti, med tem ko v 12 členu osnutka pogodbe govorite o bančni garanciji za dobro izvedbo 15 000€.

ODGOVOR

Spoštovani!

Pri pripravi razpisne dokumentacije je prišlo do napake na strani naročnika. Zavarovanje, ki ga zahtevamo za dobro izvedbo posla je 10% od vrednosti pogodbe.

12. člen pogodbe, ki se je do sedaj glasil:

"Takoj po podpisu pogodbe izvajalec preda naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti 15.000 EUR, ki mora veljati za čas trajanja pogodbe. Bančno garancijo bo naročnik vnovčil v primeru:
- če izvajalec predčasno prekine pogodbo;
- v kolikor izvajalec ne opravlja storitev v skladu z določili te pogodbe in razpisne dokumentacije;
- če izvajalec ne upošteva reklamacij glede kvalitete storitev oz. če se izvajalec ne drži rokov pogostosti čiščenja ali drugih reklamacij ali kako drugače krši določila te pogodbe;
- če izvajalec ne zagotavlja cen v skladu z razpisno in ponudbeno dokumentacijo.
Naročnik lahko vnovči bančno garancijo za dobro izvedbo posla in odstopi od te pogodbe o čemer izvajalca pisno obvesti."

se nadomesti z besedilom:

"Takoj po podpisu pogodbe izvajalec preda naročniku bianco menico s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv), v vrednosti 10% vrednosti pogodbe, ki mora veljati za čas trajanja pogodbe. Bančno garancijo bo naročnik vnovčil v primeru:
- če izvajalec predčasno prekine pogodbo;
- v kolikor izvajalec ne opravlja storitev v skladu z določili te pogodbe in razpisne dokumentacije;
- če izvajalec ne upošteva reklamacij glede kvalitete storitev oz. če se izvajalec ne drži rokov pogostosti čiščenja ali drugih reklamacij ali kako drugače krši določila te pogodbe;
- če izvajalec ne zagotavlja cen v skladu z razpisno in ponudbeno dokumentacijo.
Naročnik lahko vnovči bančno garancijo za dobro izvedbo posla in odstopi od te pogodbe o čemer izvajalca pisno obvesti."

Hvala za opozorilo in lep pozdrav!Datum objave: 30.05.2017   09:31
VPRAŠANJE
Ali se ambulanta v Žetalah čisti 1x tedensko ali 5x tedensko?
Ali se ZD Zavrč čisti in ZD Leskovec čisti 2x tedensko ali bolj frekventno?ODGOVOR

Spoštovani!

Ambulanta v Žetalah se trenutno čisti 4 x tedensko (možne so spremembe urnikov)
Ambulanta Zavrč se čisti 2x tedensko
Ambulanta Leskovec se čisti 2x tedensko

Lep pozdrav!