Dosje javnega naročila 005302/2017
Naročnik: JSS MOL, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Svetovalni inženiring z gradbenim nadzorom pri prenovah stanovanj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 97.600,00 EUR

JN005302/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.05.2017
JN005302/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.05.2017
JN005302/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2017
JN005302/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.07.2017
JN005302/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.07.2017
Zahtevek za revizijo

    JN005302/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JSS MOL
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintaroblak@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jssmol.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Svetovalni inženiring z gradbenim nadzorom pri prenovah stanovanj
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev svetovalnega inženiringa z gradbenim nadzorom pri investicijskem vzdrževanju stanovanjskih in bivalnih enot ter stavb v lasti JSS MOL ali MOL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev svetovalnega inženiringa z gradbenim nadzorom pri investicijskem vzdrževanju stanovanjskih in bivalnih enot ter stavb v lasti JSS MOL ali MOL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.06.2017   09:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.06.2017   10:00
Kraj: Sejna soba naročnika, 3. nadstropje


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.06.2017   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.05.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.05.2017   13:25
VPRAŠANJE
Spoštovani, kdaj bo razpisna dokumentacija objavljena na vaši spletni strani?
Lep pozdrav.

ODGOVOR


Razpisna dokumentacija je že objavljena na spletni strani naročnika.

JSS MOL

Datum objave: 25.05.2017   06:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko za potrebe referenc uporabimo že potrjene reference, ki niso na razpisnem obrazcu, vsebina referenčnega obrazca je enaka kot je razpisano.

Hvala in LP

ODGOVOR


Ponudniki lahko uporabijo že potrjene reference, ki niso na obrazcih, ki jih je pripravil naročnik, v kolikor iz referenčnih izjav izhajajo zahteve naročnika.

JSS MOL

Datum objave: 26.05.2017   11:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

rok za pripravo ponudbe je glede na zahteve občutno prekratek, zato prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe.

ODGOVOR


Naročnik je na Portal javnih naročil posredoval zahtevo za objavo podaljšanja roka za oddajo ponudbe.

JSS MOL

Datum objave: 29.05.2017   06:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na strani 22 Razpisne dokumentacije je objavljena zahteva, da mora imeti odgovorni nadzornik referenco za izvajanje GOI del. Ali prav razumemo, da moramo predložiti pet različnih referenc?

Hvala za odgovor

ODGOVOR


Vaše razumevanje je pravilno.
Za izpolnitev pogoja, ki se nanaša na kadrovsko - tehnično usposobljenost, mora ponudnik priložiti 5 referenčnih izjav skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

JSS MOL

Datum objave: 30.05.2017   06:36
VPRAŠANJE
Spoštovani, na portalu javnih naročil je kot številka naročila navedena številka JN005302/2017, na vaši razpisni dokumentaciji pa je kot številka navedena številka JN-004/2017-S-POG, 36-2853/2017. Katero številko navedemo v obrazcih za oddajo ponudbe?
Lep pozdrav.

ODGOVOR


Navedete številko objave na Portalu javnih naročil. Številki, navedeni v razpisni dokumentaciji sta interni številki naročnika.

JSS MOL

Datum objave: 02.06.2017   08:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da je referenčni pogoj za odgovornega nadzornika nastavljen zelo ostro, saj zajema referenčne objekte izvedene v obdobju zadnjih 3 let pred oddajo ponudbe. Prosimo za razširitev referenčnega pogoja na vsaj 5 let, saj boste s tem omogočili širšemu krogu ponudnikov sodelovanje pri javnem razpisu, kvaliteta storitev pa na ta način ne bo ogrožena.

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR


Naročnik referenčnega obdobja ne bo spreminjal.

JSS MOL