Dosje javnega naročila 005321/2017
Naročnik: VRTEC ŠENTVID, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana - Šentvid
Blago: Sukcesivna dobava PVC sredstev, krp in pripomočkov za potrebe Vrtca Šentvid
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005321/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.05.2017
JN005321/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2017
JN005321/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.07.2017
Zahtevek za revizijo

    JN005321/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VRTEC ŠENTVID
Ulica pregnancev 6
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/207992/OBJAVA.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava PVC sredstev, krp in pripomočkov za potrebe Vrtca Šentvid
Referenčna številka dokumenta: 430-896/2016-5
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila so čistilni pripomočki za čiščenje za potrebe Vrtca Šentvid Ljubljana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18424000
18900000
39500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca šentvid Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so čistilni pripomočki za čiščenje za potrebe Vrtca Šentvid Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.06.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.06.2017   12:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.05.2017   09:00

Dodatne informacije:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
Naročnik je za izvedbo postopka oddaje javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) pooblastil Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.05.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.05.2017   10:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo za odgovore pod:
-zap.št.24.Pod kolono orientacijska količina je navedeno 10,0.Ali je to 10 ali 100 kos?
-zap.št.29.,30.,31.,32.,Krpa balerina, pralna na 90ºC, 100g, min 38 x 38 cm, zelena (Novonet ali enakovredna zamenjava).Ali vam lahko ponudimo 125g?

Hvala.

ODGOVOR – PREDRAČUNSKI OBRAZEC
-zap.št.24: Količina je 10.
-zap.št.29., 30., 31., 32.: Ne.

Lep pozdrav.

Datum objave: 29.05.2017   15:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Zanima nas, če lahko pod zap.št.29, 30, 31 in 32 ponudimo krpo Balerino, ki je pralna na 60 C, vse ostale lastnosti so enake?
lp

ODGOVOR – PREDRAČUNSKI OBRAZEC
Krpa pod zap. št. 29, 30, 31 in 32 mora biti pralna na 90°C.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Pod zap.št.17 prosimo, da točno opredelite litražo koša - ali 15 L ali 25 L?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR – PREDRAČUNSKI OBRAZEC
Litraža koša mora biti 25 L.

Lep pozdrav.