Dosje javnega naročila 005078/2017
Naročnik: OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
Storitve: Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP BJ-4 (območje Pod skalco, Ribčev Laz)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005078/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.05.2017
JN005078/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.05.2017
JN005078/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.06.2017
JN005078/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.06.2017

    JN005078/2017-K01 Popravek (EU 14 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264
SI
Bohinjska Bistrica
Slovenija
Občina Bohinj
obcina@bohinj.si
+386 45770100
+386 45721864

Internetni naslovi
http://obcina.bohinj.si/Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP BJ-4 (območje Pod skalco, Ribčev Laz)
Referenčna številka dokumenta: 430-6/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava novega občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Pod skalco v Ribčevem lazu, ki se nahaja v enoti urejanja prostora BJ-4.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.05.2017
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN005078/2017-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 17.05.2017


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Besedilo:

Cena - ponder:
Se glasi:

Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
VII.2 Druge dodatne informacije
Glede na pripombo, naročnik popravlja 11. točko navodil ponudnikom (Ocenjevanje, izbira ponudb in odločitev) razpisne dokumentacije. Posledično sprememba vpliva na tudi na razpisni obrazce št. 8. (Seznam in podatki oseb, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila).

Ponudniki naj pri izoplnjevanju ponudbe v poglavje Morebitne spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije dodajo ali zamenjajo popravek navodil ponudnikom od strani 9-13 in zamenjajo tudi popravljen obrazec št. 8.

Popravki razpisne dokumentacije so dosegljivi na spletnem naslovu http://obcina.bohinj.si/index.php?id=71&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1885&cHash=a965378659c0ab185b67e57541529650.