Dosje javnega naročila 005352/2017
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora
Gradnje: Gradnja vodohrana Podkoren
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 328.411,36 EUR

JN005352/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.05.2017
JN005352/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.05.2017
JN005352/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2017
JN005352/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.07.2017
JN005352/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.07.2017

    JN005352/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
SI
Kranjska Gora
Slovenija
Bojana Hlebanja
hlebanja@kranjska-gora.si
+386 45809800
+386 45809824

Internetni naslovi
http://www.obcina.kranjska-gora.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina.kranjska-gora.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja vodohrana Podkoren
Referenčna številka dokumenta: 430-18/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je gradnja vodohrana Podkoren na zemljišču s parc. št. 761/55 k.o. 2168 – Podkoren. Vodohran sestavljata dve komori, krožne oblike, celotna prostornina vodohrana znaša 150 m3.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI022 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podkoren
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je gradnja vodohrana Podkoren na zemljišču s parc. št. 761/55 k.o. 2168 – Podkoren. Vodohran sestavljata dve komori, krožne oblike, celotna prostornina vodohrana znaša 150 m3.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.06.2017   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.09.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.06.2017   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.06.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.05.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.05.2017   08:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V preteklih javnih naročilih ste za gradnjo vodohrana zahtevali, da mora potencialni ponudnik imeti ustrezne reference kot dokaz, da je usposobljen izvesti javno naročilo in sicer, da je izvedel gradbeno obrtniška dela in inštalacije na objektih visoke gradnje. Prosimo vas, da tudi v tem javnem naročilu kot ustrezne priznate podobne reference in se ne omejujete le na gradnjo vodohranov oz. vodovodov. S tem boste namreč močno omejili konkurenco, poleg tega take zahteve, kot ste jih zapisali v razpisni dokumentaciji, niso skladne z načeli ZJN-3. Prosimo za popravek razpisnih pogojev.
S spoštovanjem!

ODGOVOR
Naročnik je spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 26.05.2017   08:58
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Zahtevane reference za predmetni objekt so pretirane, zato pozivamo naročnika, da v skladu z 8. členom Zakona o javnem naročanju (načelo sorazmernosti), zniža vrednost zahtevanih referenc.
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik je spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
Datum objave: 26.05.2017   09:06
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo, da kot ustrezne reference upoštevate tudi gradnjo čistilnih naprav. Prosimo za potrditev, da so take reference ustrezne.
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Pogoj 2.3.3. jasno določa kaj bo naročnik štel za istovrstni posel.


Datum objave: 31.05.2017   09:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Kljub temu, da je naročilo male vrednosti, je projekt kompleksen in zahteva veliko zbiranja - tako kalkulativnih ponudb kot dokumentacije.
Vljudno prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudb vsaj za 10 dni.

Vam teh nekaj dni ne bo veliko pomenilo, ponudnikom pa bo olajšalo pripravo kvalitetne ponudbe, s čimer se hkrati zmanjša verjetnost nepravilnosti pri izvedbi (dodatna dela itd).

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik meni, da je rok za oddajo ponudb dovolj dolg tako, da ponudniki lahko pripravijo ponudbe in ga ne podaljšuje.Datum objave: 31.05.2017   11:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na podlagi pregleda popisov del za predmetno javno naročilo imamo par vprašanj :
1. Ali lahko objavite geomehansko poročilo ?
2. preddela /post 0063 - izvedba zapore vodotoka z ustreznimi zagatnicami, črpalkami,... - prosimo , da točneje specificirate kaj vse je potrebno upoštevati v tej c/e - površina zagatnic, moč potrebnih črpalk ( tega ponudnik glede na popis ne more oceniti , ker ni poznan pretok/dotok tega vodotoka, kolikšna je dolžina cevi?
3. zemeljska dela /post .0004- v opisu je navedena izvedba sondažnih jam globine 8-9 m. Potem pa je opisano " na osnovi raziskovalnih vrtin " doreči način izvedbe zavarovanja gradbene jame. - kaj je torej zahtevano, da se upošteva - ali izkop sondažnih jam ( glede na globino je izkop sondažnih jam s strojno mehanizacijo neizvedljiv ) ali izvedbo raziskovalnih vrtin . Ali niso bile izvedene raziskovalne vrtine za potrebe izdelave geomehanskega poročila?
4. zemeljska dela /post. 0039 - prosimo za obrazložitev kaj je potrebno upoštevati v ceni te postavke glede na napisano opombo?
5. betonska dela / post. 0251 - v popisu je navedeno, vključno s predhodnim rušenjem(odstranitvijo) obstoječe talne plošče. Ali je to pomota, ali obstaja kakšen objekt na lokaciji, ki se omenja tudi pri določenih drugih postavkah?
6. ENERGETSKI RAZVODI - post.0130 - kaj je potrebno predvideti pod to postavko - geodetski posnetek s kartiranjem, izdelave katastra?
7. V sklopu elektro del v drugem stolpcu navajate proizvajalce elementov, kar je v nasprotju z JN!
8. Ali je predviden ogled na lokaciji ?ODGOVOR
Naročnik odgovarja na naslednja ponudnikova vprašanja:

1. Ali lahko objavite geomehansko poročilo ?
GEOLOŠKO – GEOMEHANSKO je naročnik objavil na spletni strani http://www.obcina.kranjska-gora.si

2. preddela /post 0063 - izvedba zapore vodotoka z ustreznimi zagatnicami, črpalkami,... - prosimo , da točneje specificirate kaj vse je potrebno upoštevati v tej c/e - površina zagatnic, moč potrebnih črpalk ( tega ponudnik glede na popis ne more oceniti , ker ni poznan pretok/dotok tega vodotoka, kolikšna je dolžina cevi?
Izvedba zagatnic v višini cca. 1,5 m, dolžine kot je navedena cca. 15 m. Isto velja za dolžino cevi. Moč črpalk pa naj oceni izvajalec del, glede na izkušnje za taka dela. Pretok tega vodotoka je odvisen od termina izvajanja – gre za hudournik.

3. zemeljska dela /post .0004- v opisu je navedena izvedba sondažnih jam globine 8-9 m. Potem pa je opisano " na osnovi raziskovalnih vrtin " doreči način izvedbe zavarovanja gradbene jame. - kaj je torej zahtevano, da se upošteva - ali izkop sondažnih jam ( glede na globino je izkop sondažnih jam s strojno mehanizacijo neizvedljiv ) ali izvedbo raziskovalnih vrtin . Ali niso bile izvedene raziskovalne vrtine za potrebe izdelave geomehanskega poročila?
Pri zemeljskih delih post. št 0004 naj se upoštevajo sondažne vrtine, kot je priporočilo geomehanskega poročila na str. 11.

4. zemeljska dela /post. 0039 - prosimo za obrazložitev kaj je potrebno upoštevati v ceni te postavke glede na napisano opombo?
Post. 0039 pri zemeljskih deli naj se upošteva široki izkop za vodohran z uporabo zagatnic na S delu, tako da ta široki izkop čim manj zajeda v brežino.

5. betonska dela / post. 0251 - v popisu je navedeno, vključno s predhodnim rušenjem(odstranitvijo) obstoječe talne plošče. Ali je to pomota, ali obstaja kakšen objekt na lokaciji, ki se omenja tudi pri določenih drugih postavkah?
Pri post. 0251 za betonska dela ni pomote. Gre za betonsko ploščo enakih dimenzij, kot je predvidena nova, v katero je vgrajen predpražnik. To je pred vhodom v obstoječ raztežilnik na parc. št. 761/42.

6. ENERGETSKI RAZVODI - post.0130 - kaj je potrebno predvideti pod to postavko - geodetski posnetek s kartiranjem, izdelave katastra?
Pri energetskih razvodih post. 0130 naj se upošteva izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja z narisano gospodarsko javno infrastrukturo oz. vsemi komunalnimi vodi na obravnavanem območju.

7. V sklopu elektro del v drugem stolpcu navajate proizvajalce elementov, kar je v nasprotju z JN!

Naročnik je v dokumentaciji določil (poglavje 2, točka 3.2. peti odstavek):
Kjer je v popisu del ali na risbah naveden proizvajalec ali tip proizvoda, se to smatra kot »ali enakovredno«. Ponudnik lahko ponudi opremo in materiale drugih proizvajalcev enake namembnosti in kapacitete ter najmanj enake kvalitete ali boljše.

8. Ali je predviden ogled na lokaciji ?

Ogled na lokaciji ni predviden.
Datum objave: 01.06.2017   13:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Projektno dokumentacijo PID imate v popisu pri elektriki, strojnih instalacijah in cestnem priključku. V skupni rekapitulaciji je navedeno naj ponudniki sami vpišejo ceno. za PID.
Za gradbena dela, obrtniška dela in NN elektro priključek v popisu ni postavke za PID.

Predlagamo, da ali naj bo PID ali v skupni rekapitulaciji ali pa pri vseh posameznih sklopih. Predlagamo dopolnitev POPISA DEL

lp

ODGOVOR
Naročnik popisa del ne bo dopolnil.Datum objave: 02.06.2017   08:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

postavka 0072 Odvoz odkopanega materiala na gradbeno deponijo 15km.
VPRAŠANJE: ali gradbeno deponijo na razdalji preskrbi investitor - občina. Ali je potrebno na tej deponiji plačati deponijske stroške ali ne?

cestni priključek:
Zavarovanje gradbišča v času gradne 30 dni
VPRAŠANJE: prosimo za obrazložitev postavke oz. s čim je mišljeno zavarovanje gradbišča (zapora prometa?, gradbiščna ograja?)
Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 do 3000m 535 t.
VPRAŠANJE: ali gradbeno deponijo na razdalji preskrbi investitor - občina. Ali je potrebno na tej deponiji plačati deponijske stroške ali ne?ODGOVOR
postavka 0072 Odvoz odkopanega materiala na gradbeno deponijo 15km.
VPRAŠANJE: ali gradbeno deponijo na razdalji preskrbi investitor - občina. Ali je potrebno na tej deponiji plačati deponijske stroške ali ne?
ODGOVOR: Najbližja deponija za odvoz odkopnega materiala je na Mali Mežakli, oddaljeni cca 40 km od obravnavane lokacije namenjene gradnji vodohrana. V postavki je potrebno upoštevati odvoz odkopnega materiala in vse druge stroške deponiranja.
cestni priključek:
Zavarovanje gradbišča v času gradne 30 dni
VPRAŠANJE: prosimo za obrazložitev postavke oz. s čim je mišljeno zavarovanje gradbišča (zapora prometa?, gradbiščna ograja?)
ODGOVOR:
postavka "Zavarovanje gradbišča v času gradnje" (30 dni):
V postavki so predvideni stroški, definirani z načrtom organizacije ureditve gradbišča (ki ga izdela izvajalec). V konkretnem primeru gre za izdelavo elaborata ureditve prometa na regionalni cesti v času gradnje, namestitev gradbiščnih ograj in zapor, namestitev prometnih in drugih znakov za obvestila o gradbišču... Izvajalec del mora ves čas gradnje zagotoviti, da bosta začasna prometna signalizacija in oprema redno vzdrževani, v primeru poškodb pa takoj nadomeščeni.

Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 do 3000m 535 t.
VPRAŠANJE: ali gradbeno deponijo na razdalji preskrbi investitor - občina. Ali je potrebno na tej deponiji plačati deponijske stroške ali ne?
ODGOVOR: Najbližja deponija za odvoz odkopnega materiala je na Mali Mežakli, oddaljeni cca 40 km od obravnavane lokacije namenjene gradnji vodohrana. V postavki je potrebno upoštevati odvoz odkopnega materiala in vse druge stroške deponiranja.
Datum objave: 06.06.2017   10:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

postavka " Zavarovanje gradbišča v času gradnje " ( 30 dni ) :
Predlagamo, da za zavarovanje v času gradnje podate enotno ceno za vse ponudnike in le tako poenotite pogoje. Upravljalec ceste je v primerjavi z ostalimi ponudniki v prednosti in lahko upošteva min.ceno za izdelavo elaborata in postavitev signalizacije, saj si sam lahko obračuna nično vrednost.
Za odgovor se vam najlepše zahvaljujemo,


ODGOVOR
Strošek zavarovanja gradbišča v času gradnje se lahko ovrednoti na podlagi izkušenj oz. na podlagi elaborata cestne zapore, v katerem je opredeljena vrsta zapore, število in vrsta prometnih znakov. Elaborat za zaporo ceste lahko izdela pooblaščena oseba, opredeljena v ZGO, ni pa nujno, da elaborat izdela koncesionar. Vsak, ki želi izvajati dela na javni cesti, je dolžan pridobiti elaborat in dovoljenje za zaporo ceste, da lahko z deli začne.
Naročnik ne razpolaga z elaboratom za zaporo ceste, zato ne more določiti fiksnega stroška
Izdelava elaborata, pridobitev dovoljenja in postavitev zapore ceste je prepuščena ponudniku - izvajalcu del, ki mora tovrstni strošek vkalkulirati v ceno ponudbe. To velja za vse potencialne ponudnike. Koncesionar pa ima v skladu s koncesijsko pogodbo z DRSI v ceniku specificirano prometno opremo oz. njihov dnevni najem in je na podlagi elaborata o zapori ceste le-to dolžan obračunati v skladu s cenikom.
Datum objave: 06.06.2017   10:31
VPRAŠANJE
Pregledujemo tehnični del razpisne dokumentacije. V točki 1.3.1. Splošna navodila piše, da mora ponudnik izdelavo ponudbe in kasneje izvedbo projekta izdelati v skladno z načrtom, da je načrte potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi ). V nadaljevanju pa je navedeno, da v primeru, da v načrtu predlagane rešitve niso v skladu z dobro prakso posamezne izvajalske stroke, zakonodajo ali standardi, oziroma v primeru napak v načrtu ali morebitnih pomanjkljivosti, pa je izvajalec dolžan opozoriti projektanta.
VPRAŠANJE : Kakšno odgovornost pa sploh ima projektant pri projektiranju nekega projekta? Kdo potem nosi stroške eventuelnih dodatnih del, ki se pojavijo na projektu? Največkrat je slaba volja na strani naročnika in krivec za to je izvajalec. Sprašujemo se, zakaj potem naročnik naroča PZI projekte, če mora izvajalec v skladu s splošnimi navodili ponuditi tudi vse delavniške načrte, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant( pregleda njihovo tehnično pravilnost, zahtevano kakovost in izgled)?

ODGOVOR
Vprašanje je mnenje, zato na njega naročnik ne more odgovoriti.Datum objave: 06.06.2017   10:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Podan je bil odgovor glede odvoza na stalno deponijo - post 0072. - v popisih je napisan odvoz do 15 km, naročnik pa odgovarja, da je najbližja deponija na razdalji 40 km - Mala Mežakla. Po našem mnenju je tudi projektant seznanjen s to razdaljo do stalne deponije. Zakaj je potem v popisih navedel razdaljo 15 km? Ali občina določenim izvajalcem daje možnost deponiranja materiala v občini?


ODGOVOR
Ponudniki naj v svoji ceni upoštevajo odvoz na razdalji do 40 km. Občina ne daje možnosti deponiranja materiala v občini.Datum objave: 06.06.2017   10:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sprašujemo, čigava je zahteva po navedeni merilni opremi v sklopu elektro del - post. 36-41. Le ta je nestandardna za vgradnjo v vodohrane?

ODGOVOR
Ponudniki naj v svoji ceni upoštevajo odvoz na razdalji do 40 km. Občina ne daje možnosti deponiranja materiala v občini.Datum objave: 06.06.2017   10:34
VPRAŠANJE
Spoštovani ,

Glede na odgovor z dne 31.5. prosimo še za dodatno pojasnilo in sicer :
- zemeljska dela /post.0039 - na naše vprašanje kaj je potrebno upoštevati v postavki ste odgovorili - naj se upošteva široki izkop z uporabo zagatnic na S delu, tako, da ta široki izkop čim manj zajeda v brežino.
VPRAŠANJE : V tehničnem poročilu in hkrati v geomehanskem poročilu je navedeno , da se izkop zaščiti z ustrezno oporno konstrukcijo in da do sedaj znanih podatkih pride v poštev edino sidrana pilotna stena.
1. Ali se izvedba zaščite gradbene jame upošteva v c/e za izkop pod post. 0039?,
2. Kakšna je po zahtevi projektanta ustrezna zaščita gradbene jame - ali zagatnice ( kot je bil odgovor ) ali sidrana pilotna stena ( kot je to napisano v geomehanskem poročilu in v tehničnem poročilu arhitekture )?
3. Če se predvideva zaščito gradbene jame ( zagatnice ali pilotna stena ) je potreben načrt tega zavarovanja. Prosimo, če objavite še tega.

ODGOVOR
V času projektiranja je Občina naročila samo geomehansko poročilo, na osnovi katerega pa, zaradi globokega izkopa, ni bilo možno ugotoviti sestavo tal na nivoju temeljev in kako bi bilo najbolje izvesti izkop. Zato je v geomehanskem poročilu napisano, da se predlaga pred gradnjo izvesti sondažno vrtanje za določitev sestave tal. Tudi to je v popisu gradbenih del predvideno. Kako se bo točno izvedla zaščita gradbene jame je odvisno od rezultatov tega vrtanja. V kolikor se bo izkazalo, da je zaščita gradbene jame potrebna, bo naročnik na svoje stroške naročil načrt zaščite gradbene jame in izvedbo le – te.