Dosje javnega naročila 005395/2017
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Blago: Silent bloki za LOK 363
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 78.792,48 EUR

JN005395/2017-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 26.05.2017
JN005395/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2017
JN005395/2017-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 17.10.2017
JN005395/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.10.2017

    JN005395/2017-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sandi Mesarič
sandi.mesaric@slo-zeleznice.si
+386 12914532

Internetni naslovi
https://www.sz-vit.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/208398/Silent_bloki_za_LOK_363.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
SŽ, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sandi Mesarič
sandi.mesaric@slo-zeleznice.si
+386 12914532

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Silent bloki za LOK 363
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Silent bloki za LOK 363
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Silent blok TR7015863
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ – Vleka in tehnika, d.o.o., Center Ljubljana, Zaloška 217, 1000 Ljubljana, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Silent bloki za LOK 363
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 1
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Silent blok TR6029657
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ – Vleka in tehnika, d.o.o., Center Ljubljana, Zaloška 217, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Silent bloki za LOK 363
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 1
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.06.2017   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.06.2017   10:00

Dodatne informacije:
Javno odpiranje ponudb bo izvedeno 27.6.2017 ob 12.00 uri na naslovu, navedenem v razpisni dokumentaciji.VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.05.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.05.2017   08:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V razpisni dokumentaciji ni mogoče odpirati vloženega dokumenta oziroma načrta silent bloka TR6029657. Prosim če fajl popravite.
Lep dan

ODGOVOR
Spoštovani,
priloženo datoteko "363 - TR 6029657 Silent blok.tif" je mogoče odpreti tako v aplikaciji "Slikar" kot "Pregledovalnik fotografij" operacijskega sistema Windows 7.

Lep pozdravDatum objave: 30.05.2017   14:12
VPRAŠANJE
Spoštovani
Glede na zahteve po predhodni potrditvi vzorca, bi vpračal ali je možno dobiti vsak silent blok po en kom.

ODGOVOR
Spoštovani,
skladno z določbami razpisne dokumentacije mora ponudnik v ponudbi predložiti potrdilo o uspešno opravljenem testiranju silent blokov, ki jih ponuja, pridobljeno s strani lastnika vozila (SŽ – Tovorni promet, d.o.o.) na katerem je bilo uspešno opravljeno testiranje. Ponudnik torej mora v ponudbi priložiti potrdilo lastnika vozila s katerim dokazuje, da so bili njegovi silent bloki v preteklosti, uspešno stestirani na vozilu lastnika.

Lep pozdravDatum objave: 31.05.2017   13:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Prosim če objavite podatek oziroma odgovorno osebo z njegovimi kontakti na koga se je potrebno obrniti glede testiranja sint blokov.


ODGOVOR
Spoštovani,
kontaktna oseba je g. Anton Armič (anton.armic@sz-vit.si), vendar pa hkrati opozarjamo, da testiranje ni predmet tega javnega naročila.

Lep pozdrav

Datum objave: 01.06.2017   13:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali je možno dobiti tehnične risbe v slovenskem, angleškem oz. nemškem jeziku ?

Ali morajo biti kovinski deli galvanizirani ?

Je možno dobiti vorce od silent blokov ?

Hvala za odogovore

ODGOVOR

Pozdravljeni
Spoštovani,

lastnik vozil poseduje originalne tehnične načrte, kateri so del razpisne dokumentacije.

Kovinski deli niso galvanizirani.

Ne. Ponudnik mora v ponudbi predložiti potrdilo o uspešno opravljenem testiranju silent blokov, ki jih ponuja, pridobljeno s strani lastnika vozila (SŽ – Tovorni promet, d.o.o.) na katerem je bilo uspešno opravljeno testiranje. Ponudnik torej mora v ponudbi priložiti potrdilo lastnika vozila s katerim dokazuje, da so bili njegovi silent bloki v preteklosti, uspešno stestirani na vozilu lastnika.

Lep pozdrav

Datum objave: 02.06.2017   11:18
VPRAŠANJE
Ali je možno dobiti vzorce silent blockov? Ali so kovinski deli cinkani? Ali so načrti v katerem drugem jeziku kot pa v francoskem jeziku?

ODGOVOR


Spoštovani,

ne. Ponudnik mora v ponudbi predložiti potrdilo o uspešno opravljenem testiranju silent blokov, ki jih ponuja, pridobljeno s strani lastnika vozila (SŽ – Tovorni promet, d.o.o.) na katerem je bilo uspešno opravljeno testiranje. Ponudnik torej mora v ponudbi priložiti potrdilo lastnika vozila s katerim dokazuje, da so bili njegovi silent bloki v preteklosti, uspešno stestirani na vozilu lastnika.

Kovinski deli silent blokov niso galvanizirani (cinkanje, kromiranje).

Lastnik vozil poseduje originalne tehnične načrte, kateri so del razpisne dokumentacije.
Vse tehnične zahteve, mehanska obdelava,… so razvidni iz priloženih načrtov.

Lep pozdrav

Datum objave: 02.06.2017   11:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Prosim glede na zokon o javnem naročanju ZJN-3 po 36 členu, da nam omogočite slovenski prevod priloženih skic.

ODGOVOR
Spoštovani,
celotna razpisna dokumentacija je pripravljena v skladu s 36. členom ZJN-3, naročnik tehničnih načrtov ne bo prevajal.

Lep pozdravDatum objave: 07.06.2017   14:51
VPRAŠANJE
Spoštovani
Glede na vaš odgovor z dne 31.5.2017 po vprašanju testiranja silent blokov smo se obrnili na kontakt, ki ste ga podali v odgovoru,vendar kljub pošiljanju mejlov ne dobimo dobimo pisnega odgovora. Po telefonu smo kontaktirali z njim, ampak nam je zatrdil da testiranja ni možno narediti in da še ga nikoli niso delali, saj se kvaliteta vidi po prvi reviziji po sedmih letih oziroma po prevoženih cca 700.000 prevoženih kilometrih. In navedenega vas prosimo, da preverite vašo zahtevo za testiranje , če pa je to potrebno pa od vas pričakujemo točna navodila po kakšnem principu in kdo je za testiranje pooblaščen.


ODGOVOR
Spoštovani,
silent bloki, ki so predmet tega javnega naročila predstavljajo pomemben člen v pogonskem sklopu lokomotive, zato se od ponudnikov predmetnih silent blokov zahteva predložitev zadevnega potrdila o uspešnem opravljenem testiranju predmeta javnega naročila. Naročnik namreč zaradi zagotovitve varnosti železniškega prometa ne more vgraditi silent blokov, ki še niso bili testirani na vozilu oz. testiranja niso uspešno opravili.

V izogib nadaljnjim nesporazumom posredujemo nov kontakt in sicer predstavnika lastnika vozil: g. Zdešar Tine (tine.zdesar@slo-zeleznice.si).

Pri tem ponovno opozarjamo, da testiranje ni predmet tega javnega naročila.

Lep pozdrav