Dosje javnega naročila 005431/2017
Naročnik: SiDG d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: Revizija računovodskih izkazov za leta 2017, 2018 in 2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 24.595,20 EUR

JN005431/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.05.2017
JN005431/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.10.2017
JN005431/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.01.2018
JN005431/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2018

    JN005431/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SiDG d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI017
Kočevje
Slovenija
Zlatko Ficko
zlatko.ficko@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
https://www.sidg.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/208491/Za_objavo.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/208491/espd/Naročnik_ESPD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
d.o.o.
I.5 Glavna področja dejavnosti
gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Revizija računovodskih izkazov za leta 2017, 2018 in 2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba revizije računovodskih izkazov družbe SiDG za posamezno leto v skladu z MSRP in izvedba konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine SiDG za posamezno leto.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI017 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila »Revizija računovodskih izkazov za leta 2017, 2018 in 2019« je izvedba revizije računovodskih izkazov družbe SiDG za posamezno leto v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju: MSRP) in izvedba revizije konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine SiDG za posamezno leto.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.06.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.06.2017   10:30
Kraj: SiDG d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. Ostali subjekti bodo na odpiranju ponudb lahko prisotni, brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.06.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.05.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.06.2017   14:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Imamo tri vprašanja:
1. Priloga 10: Kakšne reference se zahtevajo pri pooblaščenih revizorjih?
2. Obrazec ESPD, DEL III: Ali moramo kaj označiti pod "Ali so te informacije na razpolago v elektronski obliki?" ali boste le-te sami pridobili?
3. Obrazec ESPD, DEL IV, točka B: Ali obstajajo kakšne druge finančne in ekonomske zahteve?

Hvala lepa in lep dan.

ODGOVOR

ad1: Navedba sodelovanja pri zaključenih projektih revizije računovodskih izkazov.
ad2.: Na obrazcu ESPD III. DEL označite pri vprašanju »Ali so te informacije na razpolago v elektronski obliki?« odgovor »NE«.
ad3.: Na obrazcu ESPD IV. DEL: Na vprašanje »Ali obstajajo kakšne druge finančne in ekonomske zahteve?«; v Dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom je v točki 9.2.3. Ekonomski in finančni položaj opisan pogoj in sicer »Gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih poslovnih računov, na vseh poslovnih računih pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune.«. Navesti morate tudi svoje TRR-je, ki jih imate odprte.