Dosje javnega naročila 005480/2017
Naročnik: OBČINA ANKARAN, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano
Gradnje: Obnova objekta na B1 - Vrtec enota Delfino Blu
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005480/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.05.2017
JN005480/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.06.2017
JN005480/2017-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.06.2017
JN005480/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.07.2017
Zahtevek za revizijo

    JN005480/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ANKARAN
Jadranska cesta 66
6280
SI024
Ankaran - Ancarano
Slovenija
ofr@obcina-ankaran.si, Financni službi
ofr@obcina-ankaran.si
+386 56653000

Internetni naslovi
http://obcina-ankaran.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://praetor.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna+javna+naro%C4%8Dila
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova objekta na B1 - Vrtec enota Delfino Blu
Referenčna številka dokumenta: JN - 05/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je obnova objekta na B1 - Vrtec enota Delfino Blu.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45262700
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI024 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Regentova 4, 6280 Ankaran
II.2.4 Opis javnega naročila
Gre za gradbena dela in dobavo opreme v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 24.06.2017
Konec: 20.08.2017
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.06.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.06.2017   10:30
Kraj: Občina Ankaran
Jadranska c. 66
6280 Ankaran

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Za aktivno sodelovanje na javnem odpiranju morajo predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila za zastopanje.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.06.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.05.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.06.2017   16:40
VPRAŠANJE
Spoštovani !
V pogojih za sodelovanje navajate pod oznako, B: Ekonomski in finančni položaj, da mora ponudnik imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB6., kar diskriminatorno za ponudnike kateri poslujejo finančno sposobni in v zadnjem obdobju 6 mesecev niso imeli blokiranih računov.
Pogoj, da mora ponudnik imeti določeno ustrezno bonitetno oceno, je treba obravnavati kot fakultativni pogoj, saj ga ZJN-2 ne uvršča med obligatorne pogoje (prim. npr. prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 42. člena ZJN-2). To med drugim tudi izhaja iz prvega odstavka 44. člena ZJN-2, saj ZJN-2 naročniku daje možnost (â?? lahko â??), da od ponudnikov zahteva določeno minimalno stopnjo ekonomske in finančne sposobnosti.
Predlagamo da naročnik popravi v razpisni dokumentaciji bonitetno oceno na SB7 , da ponudi možnost ponudnikom , kateri so pripravljeni in zmožni izvesti naročilo male vrednosti.
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Določila ZJN-2 ne veljajo več. Prav tako vaše navedbe glede SB7 ne držijo, saj je glede na AJPES navedbe pri SB7 zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje povprečna in ne nadpovprečna. Ne glede na to in ne glede na dejstvo, da zakonodaja ne prepoveduje naročniku, da zahteva nadpovprečno zmožnost gospodarskega subjekta za poravnavanje obveznosti, naročnik spreminja zahtevo v točki B.1. med pogoji za sodelovanje iz obrazca ePRO Navodila ponudnikom, in sicer bo kot ustrezno štel tudi bonitetno oceno SB7.

VPRAŠANJE
Spoštovani !
V pogojih za sodelovanje navajate pod oznako, B: Ekonomski in finančni položaj, da mora ponudnik imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB6., kar diskriminatorno za ponudnike kateri poslujejo finančno sposobni in v zadnjem obdobju 6 mesecev niso imeli blokiranih računov.
Pogoj, da mora ponudnik imeti določeno ustrezno bonitetno oceno, je treba obravnavati kot fakultativni pogoj, saj ga ZJN-2 ne uvršča med obligatorne pogoje (prim. npr. prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 42. člena ZJN-2). To med drugim tudi izhaja iz prvega odstavka 44. člena ZJN-2, saj ZJN-2 naročniku daje možnost (â?? lahko â??), da od ponudnikov zahteva določeno minimalno stopnjo ekonomske in finančne sposobnosti.
Predlagamo da naročnik popravi v razpisni dokumentaciji bonitetno oceno na SB7 , da ponudi možnost ponudnikom , kateri so pripravljeni in zmožni izvesti naročilo male vrednosti.
Lep pozdrav,


ODGOVOR
Naročnik je na navedeno vprašanje že odgovoril.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji zahtevate bonitetno oceno najmanj SB6 , kar je za gradbeno panogo zelo selektivno merilo in občutno omejujete konkurenco. Tveganja so se v aktualni krizi še posebej odrazila v gradbeni dejavnosti in zato so splošno tudi bonitetne ocene podjetij iz dejavnosti gradbeništva nekoliko nižje. Ajpes je, po pripisu novih bonitetnih ocen poslal vsem zavezancem za javna naročila , dopis v katerem odgovorne za javna naročila opozarja na nove značilnosti bonitetnih ocen. V večini primerov se je bonitetna ocena podjetij znižala za eno stopnjo . Povprečna napovedana verjetnost neplačila za gospodarske družbe oziroma samostojne je dosežena šele v osmem bonitetnem razredu SB8 in je približno enaka povprečni napovedani verjetnosti neplačila kot velja za vse Slovenske gospodarske službe oziroma vse Slovenske samostojne podjetnike.
Vse ostale bonitetne ocene , SB7 ali boljše pa predstavljajo , že nadpovprečno verjetnost nastanka neplačila. Prosimo naročnika , da pri bonitetni oceni spremeni pogoj na SB7.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je na navedeno vprašanje že odgovoril.