Dosje javnega naročila 005708/2017
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Blago: Rezervni deli za ELOK 363 in 342
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 723.982,19 EUR

JN005708/2017-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 06.06.2017
JN005708/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.08.2017
JN005708/2017-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 27.11.2017
JN005708/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.11.2017

    JN005708/2017-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2017/S 107-215870
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sandi Mesarič
sandi.mesaric@slo-zeleznice.si
+386 12914532

Internetni naslovi
https://www.sz-vit.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/209117/Rezervni_deli_za_ELOK_363_in_342.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
SŽ, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sandi Mesarič
sandi.mesaric@slo-zeleznice.si
+386 12914532

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rezervni deli za ELOK 363 in 342
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Rezervni deli za ELOK 363 in 342
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ – Vleka in tehnika, d.o.o., Center Ljubljana, Zaloška 217, 1000 Ljubljana, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
drog vlečni TR 7026874 - 8 kos
drog TR7015798 - 8 kos
ohišje sklopke citroen TR8021907 - 10 kos
zobnik 25 TR8018118 - 1089742 - 23 kos
karter TR 9021176 poz. 1,2-1133279 - 4 kos
zobnik 28 TR 8018119 RED - 46 kos
menjalnik P+T kpl. 9021178 1089796 - 4 kos
zobnik 30 TR 8018120 RED.P - 10 kos
zobnik 61 TR 8019091 - 5 kos
zobnik 33 TR 8018129 1089056 - 10 kos
zobnik 76/12 112.03.64 - 4 kos
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 1
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.07.2017   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.06.2017   10:00

Dodatne informacije:
Dodatna datoteka, načrti posameznih rezervnih delov, ki je del razpisne dokumentacije - tehničnih zahtev, bo zaradi preobsežnosti objavljena na spletni strani Slovenskih
železnic, kjer so objavljeni javni razpisi.
http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi

Javno odpiranje ponudb bo izvedeno 3.7.2017 ob 12.00 uri na naslovu, navedenem v razpisni dokumentaciji.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.06.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.06.2017   15:00
VPRAŠANJE
Spoštovani

Načrti niso priloženi.

lp

ODGOVOR
Spoštovani,
kot je navedeno v Obvestilu o naročilu, točki VI.3 Dodatne informacije, so priloge - načrti posameznih rezervnih delov, ki so del razpisne dokumentacije - tehničnih zahtev, zaradi preobsežnosti objavljene na spletni strani Slovenskih železnic, kjer so objavljeni javni razpisi.
http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi

Lep pozdravDatum objave: 15.06.2017   14:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,
sporočamo, da ni mogoče naložiti datoteko (Priloga 3) iz vaše spletne strani na stacijonarni računalnik. Pojavi se napaka pri nalaganju. Prosimo, da napako odstranite in omogočite pridobitev podatkov. Prav tako prosimo za ustrezno podaljšanje termina za predložitev ponudb.

ODGOVOR
Spoštovani,
pravkar preizkušeno, brez kakršnih koli predhodnih modifikacij, pri prenašanju prilog ni nikakršnih težav, niti pri razširjanju le-teh iz .zip datotek.

Priloge imajo sledeče nazive:
PRILOGA_1_1_del_Menjalnik_P_T_kpl_9021178_ 1089796.zip
PRILOGA_1_2_del_Menjalnik_P_T_kpl_9021178_ 1089796.zip
PRILOGA_2-Nacrti_342_363_rezervni_deli.zip

Rok za prejem ponudb ostaja nespremenjen.

Lep pozdrav