Dosje javnega naročila 005605/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in montaža opreme po meri in tipske opreme za Art center
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 164.293,91 EUR

JN005605/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.06.2017
JN005605/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.07.2017
JN005605/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.09.2017
JN005605/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.09.2017
JN005605/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.11.2017
Zahtevek za revizijo

    JN005605/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Zoran Kalaković
zoran.kalakovic@ljubljana.si
+386 13064408
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/209195/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_-_ART_center_tipska_oprema.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža opreme po meri in tipske opreme za Art center
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža opreme po meri in tipske opreme za Art center
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
39200000
39300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Podrobnejša vsebina in obseg je razviden iz popisov del in osnutka pogodbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 50
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.06.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.10.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.06.2017   11:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki gospodarskih subjektov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki gospodarskih subjektov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki gospodarskih subjektov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.06.2017   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.06.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.06.2017   13:48
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali morajo biti reference nujno od primerljivih del na spomeniško zavarovanih objektih ali bi lahko upoštevali tudi reference od primerljivih del in vrednost na vseh objektih, tudi če ne spadajo pod spomeniško varstvo.

Hvala v naprej za odgovor in pojasnilo!

ODGOVOR
Naročnik bo upošteval reference istovrstnega posla na objektu, ki mu je dodeljena evidenčna številka dediščine (EŠD) in je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo. Ni potrebno, da je objekt z aktom (odlokom) razglašen za spomenik lokalnega ali državnega pomena.Datum objave: 07.06.2017   13:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo vas za objavo načrtov opremeODGOVOR
Dodatna dokumentacija v zvezi s predmetom javnega naročila je objavljena na spletnem naslovu:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/dobava-in-montaza-opreme-po-meri-in-tipske-opreme-za-art-center/