Dosje javnega naročila 005719/2017
Naročnik: OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda
Gradnje: REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE PODBORŠT – KOMENDSKA DOBRAVA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 119.823,43 EUR

JN005719/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.06.2017
JN005719/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2017
JN005719/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.07.2017
JN005719/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2017
Zahtevek za revizijo

    JN005719/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOMENDA
Zajčeva cesta 23
1218
SI
Komenda
Slovenija
Majda Ravnikar, Majda Ravnikar
majda.ravnikar@komenda.si
+386 17247407
+386 18341323

Internetni naslovi
http://www.komenda.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.komenda.si/kategorija/javna-narocila/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE PODBORŠT – KOMENDSKA DOBRAVA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Rekonstrukcija lokalne ceste Podboršt – Komendska Dobrava v dolžini 520 m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI022 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Komenda
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Rekonstrukcija lokalne ceste Podboršt – Komendska Dobrava v dolžini 520 m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 10.07.2017
Konec: 30.06.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.06.2017   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 14.09.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.06.2017   12:00
Kraj: OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno. Na javnem odpiranju lahko sodelujejo zakoniti zastopniki oziroma pooblaščeni predstavniki ponudnika, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom za sodelovanje na javnem odpiranju in lahko podajo svoje pripombe na postopek odpiranja ponudb na zapisnik. Ostali prisotni so lahko na javnem odpiranju le prisotni, pripomb na postopek odpiranja ponudb pa ne morejo podajati.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.06.2017   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.06.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.06.2017   23:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na objavljeno RD vas prosim za pregled le te. Zahtevani so prihodki za posamezno leto (2013-2015) 100.000 €. Verjetno je že tukaj prišlo do napake (verjetno ste želeli napisati 2014-2016)??
Potem pa drugi pogoj bonitetna ocena vsaj sb5? Prosim za spremembo ocene na SB6.

Hvala za razmislek

lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je pravilno zahteval prihodke za posamezno leto za obdobje 2013-2015, saj so gospodarske družbe dolžne zagotoviti javnost podatkov za revidirana in konsolidirana letna poročila v osmih (8) mesecih po koncu poslovnega leta.
Ne glede na navedeno, bo naročnik upošteval tudi kot ustrezno obdobje obdobje za leta 2014-2016, v kolikor ima ponudnik za to obdobje že oddana letna poročila.
Kot dokazilo v fazi oddaje ponudbe se upošteva vnos ponudnika v rubriko B: Ekonomski in finančni položaj; Druge ekonomske ali finančne zahteve.

Zakon o javnem naročanju v drugem odstavku 44. člena izrecno določa le, da lahko naročnik od gospodarskih subjektov zahteva tudi podatke o boniteti poslovanja, pri čemer lahko naročnik v okviru ugotavljanja finančne usposobljenosti postavi tudi določen objektivni bonitetni prag in na njegovi podlagi izloči ponudnike, ki ga ne dosegajo.
Iz opisa ocene SB6, je družba s takšno oceno sicer še vedno sposobna poravnavati svoje obveznosti, a je močno občutljiva na razmere v poslovnem okolju in jo poslabšanje splošnega makroekonomskega okolja ali razmer v panogi lahko pripelje v položaj, ko ne bo več sposobna poravnavati svojih obveznosti. Medtem ko ocena SB5 pomeni, da je verjetnost nastopa dogodka neplačila nižja kot v povprečju za vse slovenske družbe, je pri oceni SB6 verjetnost dogodka neplačila sicer še vedno podpovprečna, a zaradi eksponentnega naraščanja pomembno višja kot v petem bonitetnem razredu. Na podlagi navedenega je razvidno, da med bonitetnima ocenama SB5 in SB6 obstajajo razlike, ki jih je naročnik v konkretnem primeru upravičen upoštevati pri določitvi vrednostnega pragu oziroma višini bonitetne ocene.
Naročnik je višino (prag) bonitetne ocene določil v povezavi in sorazmerno glede na predmet naročila.
V konkretnem primeru gre za zelo kompleksno javno naročilo gradenj, in sicer zaradi okoliščin izvajanja del. Dela se izvajajo v dveh fazah v dveh koledarskih letih in na območju, ki je prometno izredno obremenjeno zato si naročnik ne more dovoliti, da bi zaradi finančne nestabilnosti izvajalca, moral dela izvesti s še dodatnim zamikom. Zaradi navedenega ponudnik pri izvedbi ne potrebuje zgolj strokovnega znanja pač pa tudi močno finančno zaledje. Uspešna in pravočasna izvedba razpisanega javnega naročila in posledično izvedba celotnega projekta je odvisna ne le od ponudnikovega strokovnega znanja, pač pa tudi od njegove finančne in poslovne stabilnosti. Morebitna insolventnost izbranega ponudnika bi predstavljala (pre)veliko tveganje za naročnika zaradi česar je zahtevana bonitetna ocena (vsaj) SB5.
___________________