Dosje javnega naročila 005794/2017
Naročnik: MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzpostavitev kompetenčnega modela v državni upravi
ZJN-3: Odprti postopek

JN005794/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.06.2017
JN005794/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2017
JN005794/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.10.2017
Zahtevek za revizijo

    JN005794/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 109-219569
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MJU
Tržaška cesta 21
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev kompetenčnega modela v državni upravi
Referenčna številka dokumenta: 4300-53/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev kompetenčnega modela v državni upravi
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
80511000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzpostavitev kompetenčnega modela v državni upravi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih, projekt »Vzpostavitev kompetenčnega modela v državni
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Da
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.08.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.08.2017   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.07.2017   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MJU
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.06.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.06.2017   11:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanimamo se za javno naročilo Vzpostavitev kompetenčnega modela v državni upravi. Po pregledu dokumentacije se nam je pojavilo nekaj vprašanj, za katera vas vljudno prosim za odgovore:
- za katera delovna mesta v državni upravi želite vzpostaviti kompetenčni model in če za vsa, koliko je teh delovnih mest?
- koliko ljudi načrtujete vključiti v usposabljanje presojevalcev in v "train-the-trainer" program?
- ali ima državna uprava informacijsko tehnološko rešitev za sistem vodenja kompetenc ali je del javnega naročila tudi vzpostavitev tehnološke rešitve?
- ali so lahko reference naročnika skenirane ali je potrebno oddati originalne dokumente?

Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

1. Da, kompetenčni model bo vzpostavljen za vsa delovna mesta v državni upravi. Informativno število zasedenih delovnih mest na presečni datum je 369 (informativni seznam delovnih mest je naveden na koncu odstavka). Opozarjamo, da je vsebinska različnost delovnih mest določena v sistemizaciji posameznega organa državne uprave (število sistemiziranih delovnih mest z enakim poimenovanjem delovnega mesta in z različnim opisom del in nalog ter drugimi pogoji za zasedbo delovnih mest). Sicer pa so tipična delovna mesta navedena v Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (priloga I in III), kot je navedeno tudi v dokumentu »Tehnične specifikacije« (str. 7). Glede posameznega področja dela organov državne uprave so relevantni predpisi, ki so navedeni v poglavju »Pravne podlage in viri« (eden ključnih je npr. Zakon o državni upravi), v pomoč pa so lahko tudi podatki o organiziranosti in opisi področij dela na spletnih straneh posameznih organov.
Zap. št. Delovno mesto
1 administrativni ataše V
2 administrativni ataše VI
3 administrator IV
4 administrator IV-II
5 administrator V
6 administrator VI
7 ADMIRAL
8 analitik V
9 analitik VI
10 analitik VII/1
11 analitik VII/2 - I
12 analitik VII/2 - II
13 arhitekt VII/2 - I
14 arhitekt VII/2 - II
15 arhivar V
16 arhivski tehnik
17 arhivsko-fotografski tehnik V
18 avdio - video tehnik V
19 avtomehanik IV
20 bibliotekar
21 bibliotekar z doktoratom
22 blagajnik IV
23 blagajnik V
24 blagajnik VI
25 CARINIK
26 CARINIK SPECIALIST
27 CARINIK VODJA IZMENE
28 carinski sodelavec V
29 ČASTNIK
30 ČASTNIK DRUGI PILOT
31 ČASTNIK KONTROLE ZrP
32 ČASTNIK LETALSKI INŽENIR
33 ČASTNIK PILOT INŠTRUKTOR
34 ČASTNIK PILOT ZAČETNIK
35 ČASTNIK PRVI PILOT
36 ČASTNIK SE
37 ČASTNIK SPECIALIST
38 ČASTNIK VETERINAR
39 ČASTNIK ZDRAVNIK
40 čistilka I
41 čistilka II
42 delavec za preprosta dela I
43 delovni inštruktov (UIKS) V
44 delovodja V
45 DIPLOMAT 1. RANGA
46 DIPLOMAT 2. RANGA
47 DIPLOMAT 3. RANGA
48 diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji
49 dokumentalist III
50 dokumentalist V
51 dokumentalist VI
52 dokumentalist VII/1
53 dokumentalist VII/2
54 ekonom IV
55 ekonom V
56 elektromehanik IV
57 FINANČNI INŠPEKTOR
58 FINANČNI IZTERJEVALEC
59 FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST
60 FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC
61 FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST
62 FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC
63 FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST
64 FINANČNI KONTROLOR
65 FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST
66 FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC
67 FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC SPECIALIST
68 FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC
69 FINANČNI PREISKOVALEC
70 FINANČNI SVETNIK
71 FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR
72 FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC
73 FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR SPECIALIST
74 finančnik V
75 finančnik VI
76 finančnik VII/1
77 finančnik VII/2 - I
78 finančnik VII/2 - II
79 fotograf V
80 GENERAL
81 geodet I
82 geodet II
83 geodet III
84 geodet IV
85 geodet V
86 geodetski pomočnik
87 glavni kuhar V
88 glavni terminer (UIKS) VI
89 gostinski tehnik V
90 gradbeni nadzornik VII/2 - I
91 gradbeni nadzornik VII/2 - II
92 grafični oblikovalec V
93 grafični tehnik V
94 hidrolog I
95 hidrolog II
96 hidrolog III
97 hidrolog IV
98 hidrolog V
99 hišnik IV
100 informatik VII/1
101 informatik VII/2
102 INŠPEKTOR
103 INŠPEKTOR OPERATIVNI VODJA V UIKS
104 INŠPEKTOR SVETNIK
105 INŠPEKTOR V UIKS
106 inštruktor (UIKS) V
107 inženir inštruktor VI
108 kadrovik V
109 kadrovik VI
110 kadrovik VII/1
111 kadrovik VII/2 - II
112 klinični psiholog specialist
113 knjigovodja V
114 knjigovodja VI
115 knjigovodja VII/1
116 knjigovodja VII/2
117 knjižničar V
118 knjižničar VI
119 kodificer VI
120 kodificer VII/1
121 konservator restavrator
122 konservatorski restavratorski sodelavec
123 konservatorski restavratorski tehnik
124 koordinator V
125 koordinator VI
126 koordinator VII/1
127 koordinator VII/2
128 korektor V
129 KRIMINALIST
130 KRIMINALIST SPECIALIST
131 KRIMINALIST SR
132 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR
133 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST
134 KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP
135 KRIMINALISTIČNI SVETNIK
136 KRIMINALISTISTIČNI INŠPEKTOR SKP
137 kuhar IV
138 KUHARSKI POMOČNIK II
139 kuhinjski pomočnik III
140 kurir III
141 kurir IV
142 laborant V
143 letalski meteorolog - inženir
144 letalski meteorolog - opazovalec inštruktor
145 letalski meteorolog opazovalec
146 letalski meteorolog prognostik
147 letalski meteorolog prognostik inštruktor
148 LETALSKI NADZORNIK PODSEKRETAR
149 MAJOR SE
150 MEDIJSKI ARHIVAR VI
151 MEROSLOVNI NADZORNIK
152 meteorolog I
153 meteorolog II
154 meteorolog III
155 meteorolog IV
156 meteorolog V
157 meteorološki opazovalec V
158 meteorološki opazovalec V - I
159 metrolog V
160 MORNAR
161 MORNAR SE
162 MORNARIŠKI ČASTNIK
163 MORNARIŠKI ČASTNIK SE
164 MORNARIŠKI PODČASTNIK
165 MORNARIŠKI PODČASTNIK SE
166 NADZORNIK
167 natakar IV
168 NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
169 NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
170 NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI TEHNIK
171 NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
172 NOTRANJI REVIZOR - PODSEKRETAR
173 NOTRANJI REVIZOR - SEKRETAR
174 NOTRANJI REVIZOR - VIŠJI SVETOVALEC
175 odpravnik pošiljk IV
176 okoljski inženir I
177 okoljski inženir II
178 okoljski inženir III
179 okoljski inženir IV
180 okoljski tehnik
181 operater - hidrotehnik
182 operater na merilni mreži
183 operater V
184 operater v centru za obveščanje V
185 operater v centru za obveščanje VI
186 operater v centru za obveščanje VII/2
187 operater v meteorologiji
188 operativec V
189 operativec VI
190 operativec VII/1
191 organizator dela VI
192 orodjar V
193 pedagog andragog VII/2 - I
194 pedagog andragog VII/2 - II
195 pedagog andragog VII/2 - III
196 perica II
197 PODČASTNIK
198 PODČASTNIK KONTROLE ZrP
199 PODČASTNIK LETALSKI TEHNIK
200 PODČASTNIK SE
201 PODČASTNIK SPECIALIST
202 PODČASTNIK TEHNIK LETALEC
203 PODSEKRETAR
204 POLICIJSKI INŠPEKTOR
205 POLICIJSKI INŠPEKTOR GPU
206 POLICIJSKI INŠPEKTOR PO
207 POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST
208 POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST PK
209 POLICIJSKI SVETNIK
210 POLICIST
211 POLICIST PO
212 POLICIST SE
213 POLICIST SPECIALIST
214 POLICIST SR
215 POLICIST VODJA IZMENE
216 pomočnik paznika IV
217 pomožni delavec II
218 poslovni sekretar VI
219 poslovni sekretar V-II
220 poslovni sekretar VII/1
221 poslovni sekretar VII/2
222 pravnik VII/1
223 pravnik VII/2
224 PRAVOSODNI POLICIST
225 PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA
226 PRAVOSODNI POLICIST SPECIALIST
227 PREISKOVALEC LETALSKIH NESREČ IN INCIDENTOV PODSEKRETAR
228 PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA PODSEKRETAR
229 prevajalec VII/1
230 prevajalec VII/2 - II
231 PRISTANIŠKI KAPITAN PODSEKRETAR
232 PRISTANIŠKI NADZORNIK
233 programer aplikacij V
234 programer aplikacij VI
235 programer aplikacij VII/1
236 programer aplikacij VII/2 - I
237 programer aplikacij VII/2 - II
238 protokolarni uslužbenec VII/1
239 protokolarni uslužbenec VII/2 - II
240 psiholog VII/2
241 publicist VII/2 - I
242 računovodja V
243 računovodja VI
244 računovodja VII/2 - I
245 računovodja VII/2 - II
246 računovodja VII/2 - III
247 razvojni inženir VII/2 - I
248 razvojni inženir VII/2 - II
249 receptor IV
250 REFERENT
251 saldakontist V
252 saldakontist VI
253 saldakontist VII/1
254 seizmolog I
255 seizmolog II
256 seizmolog III
257 seizmolog V
258 SEKRETAR
259 serviser IV
260 sistemski administrator V
261 sistemski administrator VI
262 sistemski administrator VII/1
263 sistemski administrator VII/2 - I
264 sistemski administrator VII/2 - II
265 skladiščni delavec III
266 skladiščnik IV
267 skladiščnik V
268 snemalec montažer VI
269 snemalec V
270 socialni delavec VII/2
271 SODELAVEC II
272 srednja medicinska sestra s specialnimi znanji
273 srednja medicinska sestra v ambulanti
274 strojepiska IV
275 strokovni sodelavec V
276 strokovni sodelavec VI
277 strokovni sodelavec VII/1
278 strokovni sodelavec VII/2 - I
279 strokovni sodelavec VII/2 - II
280 SVETNIK V UIKS
281 SVETOVALEC
282 šivilja IV
283 tajnica direktorja V
284 tajnica direktorja V-I
285 tajnica funkcionarja V
286 tajnica funkcionarja V-I
287 tajnica V
288 tehnični manipulant III
289 tehnik V
290 tehnolog VI
291 telefonist - informator IV
292 telefonist III
293 terminolog VII/2 - II
294 tiskar IV
295 upravljalec sistema V
296 upravnik V
297 upravnik VI
298 URADNI VETERINAR
299 URADNI VETERINAR - SVETNIK
300 varnostni inženir VI
301 varnostni inženir VII/1
302 varnostni inženir VII/2 - I
303 varnostni inženir VII/2 - II
304 varnostnik V
305 VELEPOSLANIK
306 veterinarski tehnik
307 VISOKI MORNARIŠKI PODČASTNIK
308 VISOKI PODČASTNIK
309 VIŠJI CARINIK
310 VIŠJI CARINIK SPECIALIST
311 VIŠJI CARINIK VODJA IZMENE
312 VIŠJI ČASTNIK
313 VIŠJI ČASTNIK DRUGI PILOT
314 VIŠJI ČASTNIK KONTROLE ZrP
315 VIŠJI ČASTNIK LETALSKI INŽENIR
316 VIŠJI ČASTNIK PILOT INŠTRUKTOR
317 VIŠJI ČASTNIK PRVI PILOT
318 VIŠJI ČASTNIK SE
319 VIŠJI ČASTNIK SPECIALIST
320 VIŠJI ČASTNIK ZDRAVNIK
321 VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR
322 VIŠJI FINANČNI IZTERJEV. SPECIALIST
323 VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC
324 VIŠJI FINANČNI PREISKOVALEC
325 VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR
326 VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC
327 VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR SPECIALIST
328 VIŠJI INŠPEKTOR V UIKS
329 VIŠJI KRIMINALIST SPECIALIST
330 VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR
331 VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST
332 VIŠJI MEROSLOVNI NADZORNIK
333 VIŠJI MORNARIŠKI ČASTNIK
334 VIŠJI MORNARIŠKI ČASTNIK SE
335 VIŠJI MORNARIŠKI PODČASTNIK
336 VIŠJI MORNARIŠKI PODČASTNIK SE
337 VIŠJI NADZORNIK
338 VIŠJI PODČASTNIK
339 VIŠJI PODČASTNIK KONTROLE ZrP
340 VIŠJI PODČASTNIK LETALSKI TEHNIK
341 VIŠJI PODČASTNIK SE
342 VIŠJI PODČASTNIK SPECIALIST
343 VIŠJI PODČASTNIK TEHNIK LETALEC
344 VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR
345 VIŠJI POLICIST
346 VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA
347 VIŠJI REFERENT
348 VIŠJI SVETOVALEC
349 VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
350 VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
351 VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI INŽENIR
352 VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
353 VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC VETERINAR
354 VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC ZDRAVNIK
355 VOJAK
356 VOJAK KONTROLE ZrP
357 VOJAK SE
358 VOJAK SPECIALIST
359 voznik funkcionarja IV
360 voznik funkcionarja V
361 voznik IV
362 voznik V
363 vrtnarski tehnik V-I
364 vzdrževalec III
366 vzdrževalec IV-II
367 vzdrževalec V-I
368 zdravnik specialist IV
369 Znanstveni sodelavec
Vir: Centralna kadrovska evidenca državne uprave, stanje na določen presečni datum (15.2.2017).

2. Kot izhaja iz dokumenta Tehnične specifikacije« je v Fazi 1 predvideno, da bo v usposabljanje presojevalcev vključenih 170 ljudi (str. 14), v Fazi 2 pa cca. 2.200 ljudi (str. 18). V "train-the-trainer" program bo vključenih 25-30 zaposlenih (str.19).

3. Vzpostavitev tehnološke (tj. informacijske) rešitve ni predmet javnega naročila, kar izhaja tudi iz dokumenta Tehnične specifikacije (str. 7). Vendar pa, kot je navedeno, mora biti kompetenčni model vzpostavljen na način, da bo omogočil nadaljnjo informacijsko podporo, kar pomeni, da morajo biti vzpostavljeni tudi ustrezni šifranti za kasnejšo integracijo kompetenčnega modela znotraj informacijskega sistema.

4. Da, dokumenti so lahko skenirani.


Datum objave: 14.07.2017   10:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,


V obeh fazah projekta je poglavje »Podpora pri uvajanju sistema kompetenc«. Ste imeli pri tej fazi v mislih kakšne konkretne aktivnosti za vodje? Na strani 17 dokumenta »Tehnične specifikacije« je zapisano, da se te aktivnosti izvedejo v »računalniški obliki, npr. xls datoteka«. Nam lahko nekoliko bolj podrobno pojasnite, kaj naj bi bili sestavni deli te datoteke? Težko si namreč predstavljamo, kako bi vodjem nudili podporo v vseh fazah projekta s pomočjo Excel tabele.


Vnaprej se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo


ODGOVOR

V zvezi s podporo pri uvajanju sistema kompetenc (str. 14 in 19 dokumenta »Tehnične specifikacije«) naročnik pojasnjuje, da se podpora pri uvajanju sistema kompetenc nanaša na predloge, ki jih bodo podali posamezni ponudniki glede uvajanja vseh procesov, potrebnih za uspešno vzpostavitev kompetenčnega modela. V prvi fazi so te aktivnosti namenjene predvsem vodjem na položajnih delovnih mestih, vezanih na mandat, v drugi fazi pa tudi vsem ostalim deležnikom.

V okviru podpornih aktivnosti je med drugim predvideno tudi presojanje kompetenc na Ministrstvu za javno upravo ter treh organih v sestavi, kar naj bi se podprlo z zapisom v računalniški obliki, kjer je kot primer navedena xls datoteka. Namen zapisa v računalniški obliki je v prvi vrsti pomoč in orodje pri uporabi kompetenčnega modela v praksi in potemtakem predstavlja zgolj enega izmed načinov podpore vodjem. Nenazadnje je tudi iz dokumenta »Povabilo in dokumentacija za pripravo ponudbe za oddajo javnega naročila po odprtem postopku z oznako ODKOMOD-13/2017« (str. 13) razvidno, da bo komisija v okviru idejnega načrta v povezavi s podporo pri uvajanju sistema kompetenc vrednotila celovitost idejne zasnove oz. koncepta, primernost vseh aktivnosti potrebnih za vzpostavitev kompetenčnega modela ter tudi dodatne predloge aktivnosti, ki jih bo predlagal ponudnik z namenom izboljšanja kakovosti vzpostavitve modela.Datum objave: 14.07.2017   10:30
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Imam nekaj vprašanj, ki se nanašajo na medresorsko projektno skupino (in posledično na celotno zasnovo projekta). Kako močno bodo člani medresorske skupine vpeti v projekt? Lahko člane medresorske skupine aktivno vključimo v proces odkrivanja kompetenc?
Hvala in prijazen pozdrav


ODGOVOR

Medresorska delovna skupina je sestavljena iz predstavnikov vseh resorjev organov državne uprave. Glede aktivne vključitve članov v proces »odkrivanja kompetenc« naročnik odgovarja, da se ključne naloge članov medresorske delovne skupine nanašajo zlasti na pripravo ter zagotovitev podatkov s strani organov za učinkovito izvedbo posameznih faz vzpostavitve kompetenčnega modela ter na zagotavljanje in spodbujanje sodelovanja kadrovskih služb, vodij in zaposlenih iz njihovih matičnih organov pri projektnih aktivnostih (različne deležnike se vzpodbuja k proaktivnemu sodelovanju: pri anketah/vprašalnikih, na delavnicah, fokusnih skupinah, intervjujih oz. pri drugih metodoloških pristopih).


Datum objave: 14.07.2017   10:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

če sem prav razumela, je potrebno razviti vsaj 12 vsebinsko različnih kompetenčnih modelov: 1 model splošnih kompetenc, 1 model vodstvenih kompetenc (na treh ravneh zahtevnosti), vsaj 10 modelov delovno specifičnih kompetenc (za vsaj 10 vrst del, katere bodo opredeljene tekom projekta)? Znotraj teh modelov pa variira raven zahtevanih kompetenc glede na specifično delovno mesto?

Lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da bo izvajalec na podlagi vseh relevantnih dokumentov in v sodelovanju z naročnikom opredelil splošne, vodstvene in delovno specifične kompetence. V odvisnosti od števila opredeljenih vrst dela v povezavi z določitvijo delovno specifičnih kompetenc bo oblikovano tudi število vsebinsko različnih kompetenčnih modelov. Raven zahtevanih kompetenc variira glede na delovna mesta/skupine delovnih mest v okviru opredeljenih vrst dela in bo, v sodelovanju z naročnikom, dokončno oblikovana glede na predlagani koncept izvajalca.

Datum objave: 14.07.2017   10:33
VPRAŠANJE
Glede na razpisno dokumentacijo noben del projekta ne obravnava strokovnih kompetenc? Projekt se nanaša le na mehke kompetence?

ODGOVOR

V okviru projekta se obravnavajo le splošne, vodstvene in delovno specifične kompetence. Strokovne kompetence so za delovna mesta v posameznih organih državne uprave že določene v aktih o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, kot je navedeno tudi v dokumentu »Tehnične specifikacije« (str.7).