Dosje javnega naročila 901172/2015
Naročnik: OBČINA IG 
Gradnje: Storitve odstranjevanja snega
ZJN-2: Postopek s pogajanji po predhodni objavi
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 348.474,93 EUR

JN1172/2015 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.02.2015
JN1172/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.06.2015
JN003082/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.04.2017
JN003082/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.04.2017
JN003082/2017-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.06.2017
JN003082/2017-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.11.2017
JN003082/2017-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.03.2018
JN003082/2017-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.03.2018
Zahtevek za revizijo

    JN003082/2017-C02 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
SI021
Ig
Slovenija
Uroš Čuden
info@obcina-ig.si
+386 12802300
+386 12802322

Internetni naslovi
http://www.obcina-ig.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve odstranjevanja snega
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema izvajanje letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Ig in zajema ceste, javne poti in javne površine kot so bile opredeljene v razpisni dokumentaciji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 348.474,93 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Ig
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izvajanje letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Ig in zajema ceste, javne poti in javne površine kot so bile opredeljene v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN1172/2015
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 20.02.2015
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
31.03.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
JOŽKO KRALJIČ d.o.o.
Golo 34
1292
SI
Ig
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 152.983,03 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 152.983,03 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
Ig
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.06.2017