Dosje javnega naročila 005771/2017
Naročnik: OBČINA LOŠKA DOLINA, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
Gradnje: »IZVEDBA PRIKLJUČKOV NA LK 229221 in LK 229171«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 511.630,57 EUR

JN005771/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.06.2017
JN005771/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.08.2017
JN005771/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.09.2017
JN005771/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.09.2017
jn005771/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.12.2017
JN005771/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 11.12.2017
JN005771/2017-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.02.2018
JN005771/2017-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 01.03.2018
Zahtevek za revizijo

    JN005771/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LOŠKA DOLINA
Cesta Notranjskega odreda 2
1386
SI
Stari trg pri Ložu
Slovenija
Bogdan ZEVNIK
bogdan.zevnik@loskadolina.si
+386 17050670

Internetni naslovi
http://www.loskadolina.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/209823/02_RD_POPIS_DELI-_ZVEDBA_PRIKLJUČKOV_NA_LK229221_IN_LK_229171.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »IZVEDBA PRIKLJUČKOV NA LK 229221 in LK 229171«
Referenčna številka dokumenta: 430-7/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
»IZVEDBA PRIKLJUČKOV NA LK 229221 in LK 229171«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Loška dolina
II.2.4 Opis javnega naročila
»IZVEDBA PRIKLJUČKOV NA LK 229221 in LK 229171«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.07.2017   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.07.2017   12:30
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo dne 10.07.2017 ob 12:30 na sedežu naročnika Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu v sejni sobi.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Prisotni predstavniki gospodarskih subjektov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju in za zastopanje ponudnika, ki morajo biti dana v pisni obliki. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.07.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.06.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.