Dosje javnega naročila 005933/2017
Naročnik: MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Prenova in vzdrževanje informacijskega sistema Stop birokraciji in enotne zbirke ukrepov ter vzpostavitev novih rešitev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 135.117,44 EUR

JN005933/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.06.2017
JN005933/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.06.2017
JN005933/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.08.2017
JN005933/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.08.2017
Zahtevek za revizijo

    JN005933/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MJU
Tržaška cesta 21
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova in vzdrževanje informacijskega sistema Stop birokraciji in enotne zbirke ukrepov ter vzpostavitev novih rešitev
Referenčna številka dokumenta: NMVSTOP-22/2017, 4300-55/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prenova in vzdrževanje informacijskega sistema Stop birokraciji in enotne zbirke ukrepov ter vzpostavitev novih rešitev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenova in vzdrževanje informacijskega sistema Stop birokraciji in enotne zbirke ukrepov ter vzpostavitev novih rešitev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru operacije »Uprava 2020«, aktivnosti »STOP birokraciji«.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.06.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.06.2017   10:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Ministrstvo za javno upravo, Tržaška c. 19a, 1000 Ljubljana (sejna soba, 3. nadstropje)


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.06.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.06.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.06.2017   11:01
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za informacijo kdo je razvil in kdo vzdržuje informacijski sistem Stop birokraciji.

ODGOVOR
Informacijski sistem je razvilo podjetje PROGBMH d.o.o. ter hkrati prevzelo vzdrževanje.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
potencialneg ponudnika zanima kdo je informacijski sistem razvil in kdo ga vzdržuje?
Hvala.

ODGOVOR
Informacijski sistem je razvilo podjetje PROGBMH d.o.o. ter hkrati prevzelo vzdrževanje.Datum objave: 20.06.2017   15:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

- Pri izpolnjevanju referenčne izjave nas zanima kaj v primeru, če za projekt ni bila podpisana pogodba ali izdana naročilnica, ampak samo potrjena ponudba?
- Ali je potrebna izjava kadra o izobrazbi tudi za Kader 2 (Vodilni programer) in Kader 3 (Programer)

Najlepša hvala za odgovor.


ODGOVOR
- Pri izpolnjevanju referenčne izjave nas zanima kaj v primeru, če za projekt ni bila podpisana pogodba ali izdana naročilnica, ampak samo potrjena ponudba?
V tem primeru se v obrazec »Referenčna izjava 1« prečrta »naročilnice/pogodbe št. _____« in se vpiše »ponudbe št. _____, z dne _____, potrjene dne _____«.

- Ali je potrebna izjava kadra o izobrazbi tudi za Kader 2 (Vodilni programer) in Kader 3 (Programer)
Skladno z določili razpisne dokumentacije za navedena kadra ni potrebno priložiti izjave o izobrazbi.

Datum objave: 22.06.2017   11:05
VPRAŠANJE
Praksa naročnikov po ZJN-3 je, da nekatera dokazila (pooblastila za nekaznovanje, izjave za referenčne naročnike ipd.) lahko predložijo šele na poziv naročnika in ne že v ponudbo. Prosimo naročnika, da glede na to, da gre tu za naročilo male vrednosti in relativno kratek rok, da ponudnikom da to možnost. V nasprotnem primeru prosimo za pojasnilo, zakaj te možnosti ne omogočite.

ODGOVOR
Skladno s predmetno razpisno dokumentacijo je kot dokazila potrebno priložiti le lastne izjave, zato naročnik zahteva, da so ta dokazila priložena že ob oddaji ponudbe.Datum objave: 22.06.2017   11:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim za odgovore na vprašanja:

- Ali je idejni načrt in razpisno dokumentacijo potrebno oddati v fasciklu z ločilnimi listi, glede na to, da dokumentacija ni tako zelo obširna?
- Zaradi interne politike me zanima ali je v obrazcu Prijava točka 5. Referenčni posli, potrebno navesti točno vrednost posla ali zadostuje podatek več kot 50.000€
- Ali je pri navajanju izobrazbe zadostuje podatek o stopnji izobrazbe npr: pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da imam doseženo 7. stopnjo izobrazbe. Ali je potrebno navajati še fakulteto in smer izobrazbe.
- v primeru, da pogodba ni oštevilčena (vsebuje naslov pogodbe in naročnika in izvajalca) in jo navajamo pri referenčnem projektu, ali lahko vpišemo samo datum podpisa.

Za odgovore se vam že v naprej najlepše zahvaljujem.

ODGOVOR
- Ali je idejni načrt in razpisno dokumentacijo potrebno oddati v fasciklu z ločilnimi listi, glede na to, da dokumentacija ni tako zelo obširna?
Način oddaje ponudbe je določen v točki 13.3.5. razpisne dokumentacije in se smiselno uporabi za predmetno javno naročilo.

- Zaradi interne politike me zanima ali je v obrazcu Prijava točka 5. Referenčni posli, potrebno navesti točno vrednost posla ali zadostuje podatek več kot 50.000€
Potrebno je navesti vrednost posla.

- Ali je pri navajanju izobrazbe zadostuje podatek o stopnji izobrazbe npr: pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da imam doseženo 7. stopnjo izobrazbe. Ali je potrebno navajati še fakulteto in smer izobrazbe.
Skladno z določili razpisne dokumentacije je za zahtevani kader potrebno navesti zgolj stopnjo izobrazbe, zaželeno (neobvezno) je, da se pripiše še smer.

- v primeru, da pogodba ni oštevilčena (vsebuje naslov pogodbe in naročnika in izvajalca) in jo navajamo pri referenčnem projektu, ali lahko vpišemo samo datum podpisa.
V tem primeru zadostuje, da napišete pogodbe za ....., podpisane dne....


Datum objave: 23.06.2017   07:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Imamo še eno vprašanje vezano na referenčnega ponudnika pri Referenčni izjavi 1; v kolikor projekt še vedno traja (nadgradnje funkcionalnosti, vzdrževanje) kako navedemo obdobje trajanja v drugem polju?

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo:
v času od _____ do______ .

Že v naprej hvala za odgovor.

ODGOVOR
Iz obdobja trajanja (v času od _____ do_____) mora biti jasno razvidno, da je razvoj referenčnega informacijskega sistema skupaj z nadgradnjami uspešno zaključen. V primeru, da vzdrževanje tega sistema še traja, mora biti iz referenčne izjave razvidno, v katerem obdobju je bil informacijski sistem z nadgradnjami razvit in do kdaj traja vzdrževanje, zato se pri »v času od _____ do _____« vpiše, kdaj je potekal razvoj informacijskega sistema, v opisu referenčnega projekta pa se nato pojasni, do kdaj še poteka vzdrževanje tega sistema.