Dosje javnega naročila 005876/2017
Naročnik: OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača
Storitve: »PREVOZ OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI DIVAČA ZA OBDOBJE 2017- 2021«
ZJN-3: Odprti postopek

JN005876/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.06.2017
JN005876/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.07.2017
JN005876/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.07.2017
JN005876/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2017
JN005876/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.08.2017
Zahtevek za revizijo

    JN005876/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 111-223401
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3A
6215
SI
Divača
Slovenija
Romana Derenčin
obcina@divaca.si
+386 57310930
+386 57310940

Internetni naslovi
https://www.divaca.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.divaca.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »PREVOZ OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI DIVAČA ZA OBDOBJE 2017- 2021«
Referenčna številka dokumenta: 430-00036/2017-1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60172000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
»PREVOZ OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI DIVAČA ZA OBDOBJE 2017- 2021«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: REDNI PREVOZI OSNOVNOŠOLSKIH OTROK
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60172000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Divača
II.2.4 Opis javnega naročila
»PREVOZ OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI DIVAČA ZA OBDOBJE 2017- 2021«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2017
Konec: 30.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: PREVOZI OSNOVNOŠOLSKIH OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60172000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Divača
II.2.4 Opis javnega naročila
»PREVOZ OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI DIVAČA ZA OBDOBJE 2017- 2021«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2017
Konec: 30.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v dokumentaciji za izvedbo javnega naročila
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v dokumentaciji za izvedbo javnega naročila

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.07.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.11.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.07.2017   10:30
Kraj: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Navedeno v dokumentaciji za izvedbo javnega naročilaOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.07.2017   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3A
6215
Divača
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.06.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.06.2017   23:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na 5 strani vaše razpisne dokumentacije je določeno, da se dodatna pojasnila lahko zahteva preko portala do 5.7.2017 do 12.00 ure, na portalu JN pa je zabeležen datum 30.6.2017 do 10.ure. Ali lahko datum na portalu popravite, tako da bo skladen z razpisno dokumentacijo?

S sporštovanjem,

ODGOVOR
Kot rok za postavitev vprašanj je določen 5. 7. 2017 do 12 ure.Datum objave: 30.06.2017   09:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

moje vprašanje se nanaša na reference za sklop 1. Ali lahko definirate trajanje zahtevane reference oz. vrednost pogodbe, ki jo mora izkazovati ponudnik?

lp

ODGOVOR
Gre za neprekinjeno izvajanje storitev, ki se upoštevajo kot referenca v obdobju 3 let pred objavo javnega naročila. Vrednost pogodbe ni določena.Datum objave: 30.06.2017   09:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ESPD je obvezen dokument v vseh javnih naročilih, za katere se zahteva objava v uradnem glasilu EU. V vaši razpisni ga zahtevate alternativno namesto krovne izjave (obrazec 4). Če prav razumem, izpolnitev obrazca 4 (krovna izjava) ni potrebna, če predložimo ESPD?

Kaj pa izkazovanje pogojev podizvajalcev? Pri večini pogojev ste navedli, da morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje (kazensko, davki, globe, insolventnost...), niste pa navedli kakšna dokazila naj predložijo, niti ne zahtevate ESPD obrazca zanje. Ali moramo za podizvajalce predložiti kakšno dokazilo za izpolnjevanje pogojev in kakšno?

Pri pogoju št. 2 razlogov za izključitev in poslovne in finančne sposobnosti zahtevate za podizvajalce izpolnitev obrazca 13, ki naj bi izkazoval izpolnjevanje pogoja. Obrazec 13 pa se nanaša na neposredna plačila. Ali je tu napaka?

Pri pogoju št. 2 tehnične in kadrovske usposobljenosti zahtevate ločen obrazec za posamezen sklop (vozila in voznike), prav tako pa navedbo, da morajo ta pogoj izpolnjevati tudi podizvajalci. Ali to pomeni, da moramo za podizvajalce predložiti ločen obrazec za del naročila (nekaj vozil in voznikov), ki bi jih izvedel podizvajalec, ali pa lahko predložimo v enotnem obrazcu vozila in voznike za ponudnika in podizvajalca skupaj po posameznem sklopu?

Lep pozdrav,


ODGOVOR
Izpolnitev obrazca 4 ni potrebna če je priložen ESPD.
Podizvajalci morajo predložiti istovrstna dokazila kot so zahtevana za ponudnika.
Pri pogoju št. 2 razlogov za izključitev poslovne in finančne sposobnosti je potrebno predložiti istovrstno dokazilo kot velja za ponudnika in ne obrazec 13.
Glede dokazil v zvezi s tehnično in kadrovsko usposobljenostjo naj bo obrazec predložen ločeno za ponudnika in podizvajalce.
Datum objave: 04.07.2017   08:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Ali je potrebno predložiti dokazila, da so predloženi vozniki zaposleni pri ponudniku in/ali podizvajalcu?
2. Pri opisu posebnosti za sklop 1 ste v drugem odstavku navedli, da je prevoz možen z ustreznim osebnim vozilom v spremstvu usposobljenega spremljevalca. Ali se spremljevalec zahteva tudi pri prevozih šolskih otrok iz sklopa 1 in če se za katero relacijo in s kakšno usposobljenostjo?
3. Kakšno usposobljenost se zahteva za spremljevalca iz sklopa 2, glede na navedbo, da mora ustrezati otrokovim potrebam? Če želite, da zagotovimo ustreznega morate specificirati njegovo usposobljenost.
4. Pri relaciji 2 iz sklopa 2 se dodatno zahteva spremljevalca z osnovno kvalifikacijo medicinske stroke. Ali lahko to bolje definirate, kaj je s tem mišljeno?
5. Ali pri pripravi ponudbe upoštevamo število kilometrov z enim dovozom in enim odvozom ali dvema odvozoma? Pri nekaterih relacijah namreč niste podali podatkov o predvidenih odvozih in zato ni mogoče oceniti, koliko bo prevoženih kilometrov.
6. Ali se predvideno število kilometrov v ponudbenem obrazcu računa na dan/mesec/leto ali celoten čas trajanja javnega naročila?
7. Ali je potrebno predložiti tako prometna kot homologacije, ali zadošča eno od teh dokumentov?
8. Pri zavarovanju za resnost ponudbe omenjate (poleg menice) tudi kavcijsko zavarovanje in bančno garancijo. Ali zadošča, da predložimo menico za zavarovanje resnosti ponudbe?

Hvala za odgovore.


ODGOVOR
Dokazila o zaposlitvi mora ponudnik predložiti na dodaten poziv naročnika.
Spremljevalec pri prevozu šolskih otrok iz sklopa 1 ni potreben.
Zahteve otroka so vsakokrat določene z odločbo pristojnega organa.
Pri relaciji 2 iz sklopa 2 je zahtevan spremljevalec, ki ima opravljeno najmanj srednjo zdravstveno šolo.
Dolžine relacij so določene kot referenčne vrednosti za potrebe ponudbenega izračuna. Kot kriterij izbora je relevantna cena (EUR)/km, tako da naj se za potrebe izračuna upoštevajo razdalje in število prevozov, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Med izvajanjem naročila lahko izvajalec potek linije spreminja, jo ukine ali predvidi novo linijo, ki jo je dolžan izvajalec izvesti v skladu s svojo ponudbo, pri čemer je prevoz vedno dolžan izvesti po ponujeni ceni (EUR)/km.
Predvideno število kilometrov se upoštevajoč vrednosti, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije računa za celoten čas trajanja javnega naročila, vendar je za izbor ponudnika relevanten podatek EUR/km.
Kot dokazilo zadošča eden od dokumentov (prometno dovoljenje ali potrdilo o skladnosti vozila) iz katerega izhaja, da vozilo ustreza zahtevam javnega razpisa.
Pri zavarovanju za resnost ponudbe zadošča predložitev menice.
Datum objave: 05.07.2017   10:49
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani,

moje vprašanje se nanaša na reference za sklop 1. Ali lahko definirate trajanje zahtevane reference oz. vrednost pogodbe, ki jo mora izkazovati ponudnik?

lp

ODGOVOR
Gre za neprekinjeno izvajanje storitev, ki se upoštevajo kot referenca v obdobju 3 let pred objavo javnega naročila. Vrednost pogodbe ni določena


Dodatno Vprašanje:
To pomeni, da se lahko neprekinjeno izvaja storitev tudi samo tri mesece. Ali to zadošča?

ODGOVOR
Minimalen pogoj je izvajanje storitev v skupnem trajanju, ki ustreza obdobju treh šolskih let in sicer 2014/2015, 2015/2016 in 2016/2017, torej mora ponudnik izkazovati reference, ki dokazujejo opravljanje storitev najmanj 879 dni, kar ustreza številu šolskih dni v referenčnem obdobju zadnjih treh let pred objavo predmetnega naročila, ki je bilo objavljeno dne 12.06.2017.Datum objave: 05.07.2017   10:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na 5 strani vaše razpisne dokumentacije je določeno, da se dodatna pojasnila lahko zahteva preko portala do 5.7.2017 do 12.00 ure, na portalu JN pa je zabeležen datum 30.6.2017 do 10.ure. Ali lahko datum na portalu popravite, tako da bo skladen z razpisno dokumentacijo?

S sporštovanjem,

ODGOVOR
V objavo na portal je bil posredovan nov datum za postavitev vprašanj in sicer 12.7.2017. Sprememba bo vidna in postavljanje vprašanj omogočeno, ko bo upravljavec portala spremembo objavil.Datum objave: 12.07.2017   09:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji ste zahtevali od ponudnika, da ponudi po 8 različnih vozil za sklop 1 in 4 vozila za sklop 2. Ali to pomeni, da je potrebno prevoze izvajati z vsemi vozili oz. ali lahko ponudnik kombinira vozila znotraj sklopa in iz obeh sklopov skupaj, če zadosti pogojem prihoda in odhoda učencev iz šole in v šolo po posamezni relaciji?

Glede na možnost kombiniranja vozil po sklopih, predlagamo naročniku, da v razpisni dokumentaciji predvidi možnost dodatnega merila, ki se uporabi v primeru dodatnega popusta za pridobitev obeh sklopov. npr. V primeru celovite ponudbe za oba sklopa, ki bi bila zaradi dodatnega popusta cenovno ugodnejša od seštevka najugodnejših ponudb po posameznih sklopih, se kot najugodnejša izbere taka ponudba.

Pri enem vprašanju ste odgovorili.
Glede dokazil v zvezi s tehnično in kadrovsko usposobljenostjo naj bo obrazec predložen ločeno za ponudnika in podizvajalce.
Ali obrazce izpolnijo in podpišejo podizvajalci ali ponudnik ločeno izpolni te obrazce?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR

Prevozov ni potrebno izvajati z vsemi vozili znotraj sklopa, če potek in razpored linij omogoča izvedbo z istim vozilom, mora pa ponudnik ob prijavi na razpis izkazovati, da z zahtevanim številom vozil razpolaga.
Zaradi transparentnosti in različnega količinskega obsega storitev (različnega števila kilometrov, ki bodo opravljeni v sklopu 1 in 2) dodatnega merila ponudnik ne bo uvedel, ima pa ponudnik še vedno možnost, da ponudbo oblikuje na način, da bo zaradi danega popusta konkurenčen na obeh sklopih.
Obrazce izpolnijo in podpišejo podizvajalci.