Dosje javnega naročila 005833/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izgradnja javnega parkirišča na Povšetovi ulici v Ljubljani
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 386.061,11 EUR

JN005833/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.06.2017
JN005833/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.06.2017
JN005833/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.08.2017
JN005833/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.09.2017
JN005833/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.09.2017
JN005833/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.01.2019
JN005833/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 16.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005833/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Zoran Kalaković
zoran.kalakovic@ljubljana.si
+386 13064408
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/209966/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_-_parkirišče_Povšetova.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja javnega parkirišča na Povšetovi ulici v Ljubljani
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja javnega parkirišča na Povšetovi ulici v Ljubljani
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45110000
45200000
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Podrobnejša vsebina in obseg je razviden iz popisov del in osnutka pogodbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 170
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.06.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.09.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.06.2017   11:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki gospodarskih subjektov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki gospodarskih subjektov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki gospodarskih subjektov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.06.2017   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.06.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.06.2017   11:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisih za izgradnjo parikiršča na Povšetovi imate tudi videonadzor. Po pregledu popisov je razvidno, da razpisujete samo elektroinstalacije za videonadzor. Ali za videonadzor razpisujete svoj razpis? Gre za drobljenje javnega naročila?

ODGOVOR
V projektu je zajeta tako elektroinstalacija, kot tudi oprema za videonadzor. V načrtu elektroinštalacij je zajeta kabelska napeljava, v načrtu cest, v razdelku 8-Tuje storitve, pod točko 5 pa vgradnja videonadzorne kamere.