Dosje javnega naročila 005904/2017
Naročnik: UL FMF, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: OBNOVA TOALETNIH PROSTOROV IN LABORATORIJA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 376.203,91 EUR

JN005904/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.06.2017
JN005904/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.07.2017
JN005904/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.08.2017
JN005904/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.08.2017

    JN005904/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UL FMF
Jadranska ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Bernarda Golob Hribar
tajnik@fmf.uni-lj.si
+386 14766508
+386 12517281

Internetni naslovi
http://www.fmf.uni-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/210225/RD_FMF.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBNOVA TOALETNIH PROSTOROV IN LABORATORIJA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Dela obnove toaletnih prostorov zajemajo gradbena dela in obrtniška dela, dela elektroinstalacij in strojnih instalacij. Dela obnove laboratorija zajemajo dela strojnih instalacij.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
45310000
45330000
45350000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dela obnove toaletnih prostorov zajemajo gradbena dela (preddela, rušitve, tesarska dela, zidarska dela) in obrtniška dela (stavbno pohištvo in zasteklitve, suhomontažna dela, keramičarska dela, slikopleskarska dela), dela elektro instalacij (z elektro opremo) in strojnih instalacij (voda, prezračevanje, ogrevanje), vse v skladu s ponudbenim popisom. Dela obnove laboratorija zajemajo dela strojnih instalacij (prezračevanje, voda), vse v skladu s ponudbenim popisom.
Popise del in načrte lahko ponudniki zahtevajo preko elektronske pošte naročnika: Polona.Movrin@fmf.uni-lj.si. V kolikor ponudniki zaprosijo za popise del in načrtov preko navedenega elektronskega naslova, upoštevajo tisto rekapitulacijo del, ki je objavljena na Portalu javnih naročil.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.06.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.09.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.06.2017   11:00
Kraj: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska ulica 19, 1000 LJUBLJANA


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.06.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.06.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.06.2017   09:15
Pozdravljeni,
predmet javnega naročila ni digestorij, ampak gre za gradbena dela v prostoru, v katerem bo nameščen digestorij, ki ga že imamo.

Lep pozdrav,
Polona Movrin