Dosje javnega naročila 004612/2017
Naročnik: MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje strojne računalniške opreme
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.795.706,84 EUR

JN004612/2017-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 28.04.2017
JN004612/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.06.2017
JN004612/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.07.2017
JN004612/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 02.08.2017
JN004612/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.05.2018
JN004612/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004612/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2017/S 114-230094

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MJU
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

AKOS
Stegne 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje strojne računalniške opreme
Referenčna številka dokumenta: 2016/KPP 6, 4300-129/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72610000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve podpore uporabnikom in vzdrževanje strojne računalniške opreme, v štirih sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 3.111.235,11 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Strežniki lokalnega omrežja
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 2: Strežniki lokalnega omrežja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3: Virtualno strežniško okolje in sistemi za arhiviranje
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 3: Virtualno strežniško okolje in sistemi za arhiviranje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 4: Poštne in aplikacijske strežniške storitve
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 4: Poštne in aplikacijske strežniške storitve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 6: Vzdrževanje namenske opreme za obravnavanje tajnih podatkov
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 6: Vzdrževanje namenske opreme za obravnavanje tajnih podatkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na: Odprti postopek

Razlaga:
Naročnik je za oddajo predmetnega javnega naročila izvedel odprti postopek z oznako ODPU-16/2016 (v nadaljevanju: odprti postopek), v katerem je sprejel odločitev o oddaji naročila št. 4300-24/2016/268 z dne 23. 11. 2016, v kateri je odločil, da se naročilo v predmetnih sklopih ne odda, ker naročnik v predmetnih sklopih ni prejel nobene dopustne ponudbe.

Naročnik zaradi navedenega nadaljuje oddajo javnega naročila po konkurenčnem postopku s pogajanji, brez objave na portalu javnih naročil, saj bo v postopek s pogajanji vključil ponudnike, ki so v odprtem postopku, za posamezne sklope, predložili ponudbe, ki so nedopustne samo iz razloga, ker ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004612/2017-L01
Številka obvestila v UL: 2017/S 084-164092
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 26.04.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Sklop 2: Strežniki lokalnega omrežja

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.06.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Cigaletova ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 3.190.146,44 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 2.458.057,16 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
25 % celotnega javnega naročila za sklop 2

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Sklop 3: Virtualno strežniško okolje in sistemi za arhiviranje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
31.05.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AGENDA d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 49
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 849.131,34 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 653.177,95 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: Sklop 4: Poštne in aplikacijske strežniške storitve

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: Sklop 6: Vzdrževanje namenske opreme za obravnavanje tajnih podatkov

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
To javno naročilo izvaja Ministrtvo za javno upravo za naročnike: ARSO, AKOS, DKOM,Državno pravobranilstvo RS, Državno tožilstvo RS, Javna agencija za varstvo konkurence
MDDSZ - CSD, MZZ, Računsko sodišče RS, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Ustavno sodišče RS,Varuh človekovih pravic.

Naročilo je v Sklop 2: Strežniki lokalnega omrežja odda skupini ponudnikov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, S&T Slovenija d.d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, in Unistar LC d.o.o., Ljubljana, Litostrojska cesta 56, 1000 Ljubljana
Naročilo se v Sklop 3: Virtualno strežniško okolje in sistemi za arhiviranje odda skupini ponudnikov: Agenda d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 49, 2000 Maribor, Genis d.o.o., Likozarjeva 1a, 4000 Kranj in Unistar LC d.o.o., Ljubljana, Litostrojska cesta 56, 1000 Ljubljana

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek mora biti vložen pri Ministrstvu za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj revizije mora v zahtevku za revizijo navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila oziroma to odločitev, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če bo vlagatelj nastopal s pooblaščencem, ter navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada, ter priložiti potrdilo o vplačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14-ZDU-1I; ZPVPJN)
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MJU
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.06.2017