Dosje javnega naročila 005958/2017
Naročnik: SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
Blago: Dobava zaščitnih sredstev
ZJN-3: Odprti postopek

JN005958/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.06.2017
JN005958/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.08.2017
JN005958/2017-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2017
JN005958/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.09.2017

    JN005958/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 113-227266
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SIMBIO d.o.o.
Teharska cesta 49
3000
SI
Celje
Slovenija
Klavdija Lužar
INFO@SIMBIO.SI
+386 34256439
+386 34256412

Internetni naslovi
http://www.simbio.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/210282/razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zaščitnih sredstev
Referenčna številka dokumenta: 9/JN-2017/B
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35113400
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava zaščitnih sredstev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščitni čevlji
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18830000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zaščitnih čevljev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščitne rokavice, maske in očala
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zaščitnih rokavic, mask in očal
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Delovna oblačila
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35113400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava delovnih oblačil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
- kot v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
- kot v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.07.2017   09:30
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.07.2017   10:00
Kraj: Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje - sejna soba


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.07.2017   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SIMBIO d.o.o.
Teharska cesta 49
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.06.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.06.2017   07:24
VPRAŠANJE
SKLOP 3
v razpisni dokumentaciji ste navedli da je artikel 11 (majica t-shirt modra) iz 245 gramskega bombažnega kepra.
To je verjetno napaka.
Ali ste mislili kateri drugi artikel navesti?
Katerega?


ODGOVOR
Prišlo je do napake, artikel pod zap. št. 11 - majica modra mora biti iz 180-190 gramskega bombaža.Datum objave: 26.06.2017   07:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Pri sklopu 2-zaščitne rokavice, postavka 9-zimske rokavice, zahtevate da je zgornji del rokavice oranžen, ali lahko ponudimo rokavico druge barve? Saj menimo da barva ne vpliva na kvaliteto rokavice?

lep dan,

ODGOVOR
Ponudite lahko rokavico druge barve, le da mora ustrezati vsem naštetim standardom v tehnični dokumentaciji.Datum objave: 30.06.2017   10:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

poslali smo vam nekaj vprašanj, ampak odgovora nismo dobili.

lp

ODGOVOR

Naročnik bo na vprašanja odgovoril v najkrajšem možnem času. Predvidevamo, da bo to v prihodnjem tednu.


Datum objave: 03.07.2017   10:00
VPRAŠANJE
Pri sklopu 3 imate na vpogled vzorec kombinezon delovni Tyvek xpert pod številko 9.
V tehnični dokumentaciji je zahtevan kombinezon delovni Tyvek classic plus.
Katerega je treba ponuditi?

ODGOVOR
Napaka je bila pri vzorcu, ponuditi je potrebno zahtevan kombinezon delovni Tyvek Classic Plus, ki je opisan v tehnični dokumentaciji.Datum objave: 03.07.2017   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Pri sklopu 2, zaščitne rokavice
pod zaporedno številko 2 ( kislinoodporne rokavice) nas zanima ali je lahko druga barva, naprimer zelena in ali so lahko univerzalne v št. 10,5?
pod zaporedno številko 3 ( Previlon super), tukaj omenjate določeno rokavico, je lahko druga z zahtevano zašćito?
pod zaporedno številko 5 ( Boxer 912), tukaj omenjate točno določeno rokavico, je lahko druga z zahtevano zaščito?
pod zaporedno številko 7 ( tanke, prevlečene z sivim poliuretanom), je lahko črna z enako zaščito?


ODGOVOR
Rokavice pod zaporedno številko 2 so lahko druge barve in v univerzalnih številkah.
Rokavice pod zaporedno številko 3 in 5 so lahko od drugega proizvajalca, le da morajo biti enake ali boljše kakovosti, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji. Rokavice morajo ustrezati zahtevanim standardom in piktogramom, ki so zapisani v tehnični dokumentaciji.
Rokavice pod zaporedno številko 7 so lahko črne barve, ponujene rokavice morajo biti enake ali boljše kakovosti, kot je zahtevano. Rokavice morajo ustrezati zahtevanim standardom in piktogramom, ki so zapisani v tehnični dokumentaciji.

Datum objave: 03.07.2017   10:12
VPRAŠANJE
SKLOP 3
ali moramo predložiti povezene/potiskane vzorce?


ODGOVOR
Da, predloženi vzorci morajo biti povezeni/potiskani.Datum objave: 03.07.2017   10:35
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
2. SKLOP-Zaščitne rokavice
POZICIJA 6- Zaščitne rokavice lateks

Ali so navedene količine v parih ali komadih?

ODGOVOR

Navedene količine so v komadih oz. kosih (pakirane so 100 kosov v eni škatli).

Ponudnik naj vpiše ceno preračunano na en komad(rokavico) na pet decimalnih mest natančno (0,00000) ne glede na pakiranje, ki ga ponuja.


Datum objave: 03.07.2017   14:13
VPRAŠANJE
SKLOP 3
ali se vzorci predložijo v poljubni velikosti?

ODGOVOR

Da, vzorci se lahko predložijo v poljubni velikosti.


Datum objave: 05.07.2017   07:24
VPRAŠANJE
SKLOP3
13. MAJICA DELOVNA ZELENA
bombaž 190 g/m2 ali je lahko odstopanje?

ODGOVOR
Lahko je odstopanje med 165-190 g/m2.Datum objave: 06.07.2017   14:02
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
SKLOP 3

v teh. dokumentaciji poz. 18 je navedena jakna soft shell barva svetlo modra zahtevan pa je standard EN IDO 203471, ki določa visoko vidljivost??

Prosimo za pojasnilo

ODGOVOR

Zahtevani standard EN ISO 20471 pri artiklu pod zaporedno številko 18 – jakna delovna vrtnarska, se črta iz tehnične dokumentacije.


Datum objave: 13.07.2017   10:23
VPRAŠANJE
SKLOP 2

Predmetni sklop zajema 21 izdelkov za prav vse naročnik ob ponudbi zahteva vzorce z logotipom naročnika....
Zahteva v taki obliki in v fazi pridobivanja ponudb je za ponudnike neprimerna in predvsem neracionalna saj vsem neizbranim ponudnikom bo naročnik vzorce vrnil ti pa bodo ponudnikom ostali lahko le v spomin na sodelovanje na JN in ostal bo visok strošek sodelovanja, ki ga ponudniki stežka pokrijejo.
Iz opisov in priloženih tehničnih listov naročnik lahko z veliko zanesljivostjo oceni ustreznost ponujenega izdelka posebno tistih, ki jih je že sam imenoval kot primerne in jih bodo ponudniki v večini take tudi ponudili.

Naročniku predlagamo, da postopa racionalno/gospodarno, kot to že počnejo drugi naročniki, ki vzorce zahtevajo le od najcenejšega ponudnika, če po pregledu le teh ugotovijo, da vzorci niso v skladu s priloženo ponudbeno tehnično dokumentacijo ima naročnik možnost pozvati drugega najcenejšega ponudnika in tako naprej do pridobitve najcenejše ustrezne ponudbe.

Upamo, da bo naročnik svoje naročilo izpeljal za ponudnike na prijazen način in s čim manjšimi stroški.

Lp

ODGOVOR
Naročnik zahteva, da je vezen emblem samo na vzorcu artikel številka 1 – bluza delovna in tiskan emblem samo na vzorcu artikel številka 12 – majica delovna oranžna, na vseh ostalih vzorcih emblemi niso potrebni.Datum objave: 13.07.2017   10:25
VPRAŠANJE
SKLOP 1

Pozicija 13: majica polo kratek rokav 100% bombaž od 160 do 190 g/m2, barva zelena približno pantone 16-6340 TPX...
Povsem korektne in pričakovane zahteve, ki omogočajo pridobitev take majice iz številnih ponudb majic za promocijske namene velikih korporacijskih družb, kar posledično pomeni tudi ugodno ceno katero verjamemo želi tudi naročnik.

V dodatnem opisu pa naročnik vso zadevo nekoliko zakomplicira z ekslicitno zahtevo po črnem ovratniku, zapenjanju s tremi črnimi gumbi, črnimi zaključki na rokavih in dodatnem prsnem žepu.

Zaradi teh drobnih nepomembnih elementov majice v taki kombinaciji ni na trgu, kar pomeni, da jo je potrebno izdelati. Seveda tako enostavnega izdelka kot je majica ni problem izdelati, zavedati pa se je treba, da izdelava predvidenih 120 kos majic letno precej podraži izdelek.
Pri pregledu vaših izdelkov smo zasledili črno barvo edino še pri poziciji 17 vrtnarske hlače in sklepamo, da se navedena majica in hlače uporabljajo skupaj medtem ko so ostali izdelki za vaše vrtnarje v svetlo modri in temno modri barvi...

VPRAŠANJE:
Ali se naročnik lahko odpove kontrastnim detajlom (ovratnik, gumbi in zaključki na rokavih) ali pa te dopusti še v kakšni drugi barvni kombinaciji, ki se bo barvno navezovala na ostale vrtnarske izdelke?

ODGOVOR
Ne. Majica delovna zelena pod pozicijo 13 mora ustrezati vsem zahtevam, ki so opredeljene v tehnični dokumentaciji.Datum objave: 13.07.2017   12:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Po skrbnem preverjanju razpoložljivosti opisanega čevlja (poz. 3)za katerega poleg standarda zahtevate še dodatni lastnosti WR (nepropustnost za vodo) in SRC (najboljšo proti zdrsnost podplata) v nadaljevanju opisa pa so podane še dodatne lastnosti vgrajenega materiala, ki pa direktno ne vplivajo na skladnost s standardom.
Definicija zgornjega materiala in zaščitne kapice se nam zdi v danem primeru odveč oziroma, kadar naročnik vztraja pri detajlih so ti ponavadi zahtevani zaradi točno določenega modela, ki je že vnaprej izbran, upamo, da v tem primeru ni tako in bo naročnik pozitivno odgovoril na spodnje vprašanje.

VPRAŠANJE:
Če ponudimo čevelj, ki ustreza standardu in dodatnima zahtevama WR in SRC je po ostalih lastnostih enak oziroma boljši od opisanega je izpod max. teže, razlikuje se v sestavi zgornjega materiala glede na vaš opis in ima alu zaščitno kapico, ki se lahko povsem primerja s kompozitno ali bo tak čevelj sprejet kot ustrezen?

Lp

ODGOVOR
V tehnični dokumentaciji so natančno opredeljene karakteristike zahtevanega artikla, pri katerih naročnik vztraja. Naveden artikel čevlja je samo v pomoč pri razumevanju zahtevanih karakteristik. Ponudnik mora ponuditi enak, enakovreden ali boljši artikel.Datum objave: 14.07.2017   08:44
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
SKLOP 1

Pri poziciji 2 ČEVLJI ZAŠČITNI VISOKI S3 imate napisan velikostni razpon številk 37 - 50 ( razpon številk, ki ga pokriva model BRYNJE 234 ) in
glede na to, da ste prejšnja leta uporabljali Mascotov čevelj Elbrus z razponom številk 39 - 48 nas zanima ali lahko ponudimo čevelj z razponom
številk 35 - 49

ODGOVOR
Lahko ponudite čevelj z razponom številk 35-49.Datum objave: 14.07.2017   08:45
VPRAŠANJE
SKLOP 1

POZICIJA 2 - Čevelj visoki S3 SRC

a ima lahko čevelj namesto kompozitne jekleno zaščitno kapico.

ODGOVOR
Ne. Čevelj mora imeti zaščitno kompozitno kapico.Datum objave: 14.07.2017   12:20
VPRAŠANJE
Ne moremo odpreti naročnikovega ESPD obrazca. Ne vemo čemu je problem.

ODGOVOR
ESPD obrazec se naloži in uvozi po postopku, ki je opisan v 7. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije. Ponudnik na spletnem portalu https://www.enarocanje.si/_ESPD/, klikne na "sem gospodarski subjekt", "želim uvoziti naročnikov ESPD", naloži dokument (prebrskaj) "3_ESPD_zascita" in klikne uvozi ESPD.Datum objave: 18.07.2017   09:53
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
SKLOP 1

pri poziciji 2 čevlji zaščitni visoki S3 SRC imate naveden velikostni razpon številk 37 - 50. A lahko ponudimo enak velikostni razpon 37 - 48 kot ga imate navedenega za nizke čevlje, saj so vsi ostali elementi iz opisa enaki in tudi v prejšnjih letih niste uporabljali izdelka, ki bi pokrival velikostne številke večje od številke 48.

ODGOVOR
Ponudniki lahko ponudijo velikostni razpon številk 37-48.Datum objave: 18.07.2017   09:54
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
SKLOP 3

Glede na to, da imate v razpisni dokumentaciji navedeno da mora ponudnik zagotoviti, da bo dostavljal zaščitna sredstva na naslov naročnika v roku največ treh ( 3 ) dneh od dneva naročila nas zanima ali nam boste za določeno leto lahko zagotovili spisek velikosti delovnih oblačil za pozicije 1, 2, 3, 4, 8, 10 in 15.
Na vseh navedenih pozicijah so oblačila, ki se izdelujejo samo za vas in edini možni način za zagotavljanje dostave v treh dneh je da ta oblačila naredimo vnaprej in jih držimo pri nas na zalogi.

ODGOVOR
Naročnik bo lahko zagotovil spisek velikosti delovnih oblačil za pozicije 1, 2, 3, 4, 8, 10 in 15.Datum objave: 19.07.2017   08:43
VPRAŠANJE
ponudbena dokumentacija, ki je potrebna za oddajo ponudbe vsebuje tudi vzorec garancije za dobro izvedbo...Bančna garancija za dobro izvedbo se s strani banke izda samo po podpisu pogodbe. kaj točno je treba predložiti?

ODGOVOR
Naročnik predloži žigosan in podpisan obrazec "Vzorec garancije za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma (OBR-11) zgolj s strani zakonitega zastopnika.Datum objave: 19.07.2017   13:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni !

Za sklop 3 imamo vprašanja:

1.Ali dovoljujete za oblačila na mešanici z odstopanje v teži +-5% in vrsto vezave 3/1 ?
2.Ali je lahko kapa letna B15 100%bombaž ?
Hvala za odgovor.
ODGOVOR
1. Da.
2. Da.Datum objave: 19.07.2017   13:40
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

sklop 2

zaporedna št.4
je lahko rokavica pol fina, dlan gladko goveje usnje z boljšim piktogramom 3122

ODGOVOR
Ne. Rokavica mora ustrezati zahtevam v tehnični dokumentaciji.Datum objave: 20.07.2017   11:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na dejstvo, da imate Base čevlje že pri sebi, nas zanima ali lahko damo ponudbo za enak čevelj brez vzorca?

lp


ODGOVOR
V primeru, da ponudnik ponudi čevelj, ki se kot primer navaja v razpisni dokumentaciji, vzorec ni potreben. V primeru, da ponudnik ponudi enakovreden ali boljši čevelj mora predložiti vzorec.Datum objave: 20.07.2017   12:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na dejstvo, da imate pri sklopu čevlji opis prilagojen izključno modelu Base, nas zanima ali je lahko Standard, ki ga omenjate enak, vendar čevelj nima tehnični tekstil z membrano, torej ja lahko samo usnje oziroma samo tekstil?

Sklop rokavice,
pod zaporedno številko 4. usnjene, zanima nas ali so lahko rokavice pol fine z večjim piktogramom 3122?

Hvala

ODGOVOR
Ne. Čevelj mora ustrezati zahtevam v tehnični dokumentaciji. Ponudnik lahko ponudi enakovredni ali boljši čevelj, blagovna znamka čevlja se v tehnični dokumentaciji navaja kot primer.

Sklop rokavice:
Ne. Rokavice zaščitne usnjene morajo ustrezati zahtevam v tehnični dokumentaciji.Datum objave: 20.07.2017   15:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za info, če lahko ponudimo pri sklopu 2:

- pozicija 7: velikosti od 8 do 11?
- pozicija 10: zahtevate ameriški standard - prosimo, za obrazložitev, glede na to, da se rokavice uporabljajo v Sloveniji in imamo dovolj svojih standardov


Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Da.
Ponudnik mora ponuditi zaščitno rokavico, ki je neprebodna proti vbodu igel tako kot je vzorčna rokavica.