Dosje javnega naročila 000889/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup digitalnih rentgenskih aparatov v Bolnišnici Topolšica
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 509.715,71 EUR

JN000889/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.02.2017
JN000889/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.04.2017
JN000889/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.06.2017
JN000889/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.06.2017
JN000889/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 27.06.2017
Zahtevek za revizijo

    JN000889/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2017/S 117-234656

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Smiljan Mekicar
dze.mz@gov.si
+386 14786831
+386 14786058

Internetni naslovi
http://www.mz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup digitalnih rentgenskih aparatov v Bolnišnici Topolšica
Referenčna številka dokumenta: 4110-28/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33111000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup treh digitalnih rentgenskih aparatov za Bolnišnico Topolšica (fiksni z mizo, mobilni in C-lok).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 417.799,76 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Fiksni digitalni RTG aparat za slikanje pljuč in skeleta z mizo
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI014 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 64, 3326 Topolšica
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila obsega v okviru dobave in montaže opreme za posamezen sklopu naslednje:
- dobavo opreme v skladu z zahtevami v tej razpisni dokumentaciji,
- pripravo prostora (tam kjer je to potrebno) z ustrezno odstranitvijo obstoječega aparata, ki bo listinsko izkazana,
- namestitev in/ali vgradnjo oziroma montažo dobavljene opreme/aparata,
- izvedbo meritev vseh izvedenih instalacij s preverjeno opremo (pooblaščeni izvajalci meritev), funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme in predložitev ustreznih poročil,
- zagon in preizkus delovanja, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov (za opremo, kjer je to predvideno v tehničnih zahtevah),
- predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in za vzdrževanje,
- primopredajo vse dobavljene opreme uporabniku,
- šolanje uporabnikovega osebja,
- odpravo napak v času vsaj 24 mesečnega garancijskega roka, ki začne teči s pismeno primopredajo opreme naročniku/uporabniku po pogodbi,
- vzdrževanje opreme v garancijskem r
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Mobilni digitalni RTG aparat s slikovnim sprejemnikom
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI014 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 64, 3326 Topolšica
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila obsega v okviru dobave in montaže opreme za posamezen sklopu naslednje:
- dobavo opreme v skladu z zahtevami v tej razpisni dokumentaciji,
- pripravo prostora (tam kjer je to potrebno) z ustrezno odstranitvijo obstoječega aparata, ki bo listinsko izkazana,
- namestitev in/ali vgradnjo oziroma montažo dobavljene opreme/aparata,
- izvedbo meritev vseh izvedenih instalacij s preverjeno opremo (pooblaščeni izvajalci meritev), funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme in predložitev ustreznih poročil,
- zagon in preizkus delovanja, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov (za opremo, kjer je to predvideno v tehničnih zahtevah),
- predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in za vzdrževanje,
- primopredajo vse dobavljene opreme uporabniku,
- šolanje uporabnikovega osebja,
- odpravo napak v času vsaj 24 mesečnega garancijskega roka, ki začne teči s pismeno primopredajo opreme naročniku/uporabniku po pogodbi,
- vzdrževanje opreme v garancijskem r
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Digitalni mobilni RTG aparat C-lok
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI014 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 64, 3326 Topolšica.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila obsega v okviru dobave in montaže opreme za posamezen sklopu naslednje:
- dobavo opreme v skladu z zahtevami v tej razpisni dokumentaciji,
- pripravo prostora (tam kjer je to potrebno) z ustrezno odstranitvijo obstoječega aparata, ki bo listinsko izkazana,
- namestitev in/ali vgradnjo oziroma montažo dobavljene opreme/aparata,
- izvedbo meritev vseh izvedenih instalacij s preverjeno opremo (pooblaščeni izvajalci meritev), funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme in predložitev ustreznih poročil,
- zagon in preizkus delovanja, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov (za opremo, kjer je to predvideno v tehničnih zahtevah),
- predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in za vzdrževanje,
- primopredajo vse dobavljene opreme uporabniku,
- šolanje uporabnikovega osebja,
- odpravo napak v času vsaj 24 mesečnega garancijskega roka, ki začne teči s pismeno primopredajo opreme naročniku/uporabniku po pogodbi,
- vzdrževanje opreme v garancijskem r
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000889/2017-B01
Številka obvestila v UL: 2017/S 028-049489
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 06.02.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: JN000889/2017-B01
Številka sklopa: 1
Naslov: Fiksni digitalni RTG aparat za slikanje pljuč in skeleta z mizo

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
09.06.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GORENJE GTI, d.o.o.
Partizanska cesta 12
3320
SI
Velenje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 189.185,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 203.535,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka naročila: JN000889/2017-B01
Številka sklopa: 2
Naslov: Mobilni digitalni RTG aparat s slikovnim sprejemnikom

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
14.06.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MEDITRADE d.o.o.
Brnčičeva ulica 17B
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 80.070,50 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 84.239,76 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka naročila: JN000889/2017-B01
Številka sklopa: 3
Naslov: Digitalni mobilni RTG aparat C-lok

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
09.06.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GORENJE GTI, d.o.o.
Partizanska cesta 12
3320
SI
Velenje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 138.254,47 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 130.025,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.06.2017