Dosje javnega naročila 006009/2017
Naročnik: DUTB, d. d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Investicijsko vzdrževalna dela na stanovanjskem kompleksu Črna voda, Zagreb
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 425.763,41 EUR

JN006009/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.06.2017
JN006009/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.06.2017
JN006009/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2017
JN006009/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.08.2017
JN006009/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.08.2017

    JN006009/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DUTB, d. d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Skočir
petra.skocir@dutb.eu
+386 14293882
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/210671/končna_RD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
prestrukturiranje terjatev bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Investicijsko vzdrževalna dela na stanovanjskem kompleksu Črna voda, Zagreb
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Investicijsko vzdrževalna dela na stanovanjskem kompleksu Črna voda, Zagreb
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zagreb, Hrvaška
II.2.4 Opis javnega naročila
Investicijsko vzdrževalna dela na stanovanjskem kompleksu Črna voda, Zagreb
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.07.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.07.2017   13:00
Kraj: DUTB, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.07.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.06.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.06.2017   08:05
1. VPRAŠANJE
Iz popisa del ni razvidno da se rušijo objekti.
V obrazcu REFERENCA je zahteva, da se vpiše citiram "Vrednost rušitve objekta (brez DDV)".

Ali je mogoče prišlo do neskladja?
Prosimo, če lahko umaknete zahtevo po vpisu vrednost rušitve objekta iz obrazca, ker
sicer ne bo primerljiva referenca delom iz popisa.

ODGOVOR
Prišlo je do tiskarske napake za kar se opravičujemo.
Prosimo, da se namesto teksta »Vrednost rušitve objekta (brez DDV)« upošteva tekst »Opis posla, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev«.

Datum objave: 29.06.2017   14:01
2. VPRAŠANJE
prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudbe. Menimo, da je 13 delovnih dni za izdelavo tako obsežnega ponudbenega predračuna vsekakor premalo časa. Pridobiti je namreč potrebno ponudbene cene za specifična dela (opremo in materiale), kar pa je tudi zaradi poletnih dopustov dobaviteljev nemogoče storiti v tako kratkem času.

Želimo pripraviti konkurenčno ponudbo, zato vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za najmanj en teden.

ODGOVOR
Naročnik je objavil dodatek št. 1 s katerim je podaljšal rok za oddajo ponudb in sicer do 13.7.2017 do 10:00 ure.