Dosje javnega naročila 006141/2017
Naročnik: SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
Blago: Menjava polnil biofiltrov v kompostarni in MBO
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006141/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.06.2017
JN006141/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.07.2017
JN006141/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.07.2017
Zahtevek za revizijo

    JN006141/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SIMBIO d.o.o.
Teharska cesta 49
3000
SI
Celje
Slovenija
Alenka Sajovic
alenka.sajovic@simbio.si
+386 34256459
+386 34256412

Internetni naslovi
http://simbio.si

MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
SI014
Celje
Slovenija
mestna.obcina.celje@celje.si
+386 34265700

Internetni naslovi
http://moc.celje.si

OBČINA DOBRNA
Dobrna 19
3204
SI014
Dobrna
Slovenija
obcina@dobrna.si
+386 37801050

Internetni naslovi
http://www.dobrna.si

OBČINA ŠTORE
Cesta XIV. divizije 15
3220
SI014
Štore
Slovenija
tajnistvo@store.si
+386 37803840

Internetni naslovi
http://www.store.si

OBČINA VOJNIK
Keršova ulica 8
3212
SI014
Vojnik
Slovenija
obcina@vojnik.si
+386 37800620

Internetni naslovi
http://www.vojnik.si

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI014
Velenje
Slovenija
info@velenje.si
+386 38961600

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

OBČINA BISTRICA OB SOTLI
Bistrica ob Sotli 17
3256
SI014
Bistrica ob Sotli
Slovenija
obcina@bistricaobsotli.si
+386 38001500

Internetni naslovi
http://www.bistricaobsotli.si

OBČINA BRASLOVČE
Braslovče 22
3314
SI014
Braslovče
Slovenija
obcina@braslovce.si
+386 37038400

Internetni naslovi
http://www.braslovce.si

OBČINA DOBJE
Dobje pri Planini 26
3224
SI014
Dobje pri Planini
Slovenija
obcinadobje@siol.net
+386 37466030

Internetni naslovi
http://www.dobje.si

OBČINA KOZJE
Kozje 37
3260
SI014
Kozje
Slovenija
obcina.kozje@siol.net
+386 38001400

Internetni naslovi
http://www.kozje.si

OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270
SI014
Laško
Slovenija
obcina@lasko.si
+386 37338700

Internetni naslovi
http://www.lasko.si

OBČINA MOZIRJE
Šmihelska cesta 2
3330
SI014
Mozirje
Slovenija
obcina@mozirje.si
+386 38393300

Internetni naslovi
http://www.mozirje.si

OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254
SI014
Podčetrtek
Slovenija
tajnistvo.obcina@podcetrtek.si
+386 38182780

Internetni naslovi
http://www.podcetrtek.si

OBČINA POLZELA
Malteška cesta 28
3313
SI014
Polzela
Slovenija
obcina.polzela@polzela.si
+386 37033200

Internetni naslovi
http://www.polzela.si

OBČINA PREBOLD
Hmeljarska cesta 3
3312
SI014
Prebold
Slovenija
obcina@obcinaprebold.si
+386 37036400

Internetni naslovi
http://www.obcinaprebold.si

OBČINA REČICA OB SAVINJI
Rečica ob Savinji 55
3332
SI014
Rečica ob Savinji
Slovenija
tajnistvo@obcina-recica.si
+386 38391830

Internetni naslovi
http://www.obcina-recica.si

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2
3250
SI014
Rogaška Slatina
Slovenija
obcina@rogaska-slatina.si
+386 38181700

Internetni naslovi
http://www.rogaska-slatina.si

OBČINA ROGATEC
Pot k ribniku 4
3252
SI014
Rogatec
Slovenija
obcina.rogatec@siol.net
+386 38121000

Internetni naslovi
http://www.obcina.rogatec.si

OBČINA ŠENTJUR
Mestni trg 10
3230
SI014
Šentjur
Slovenija
obcina.sentjur@sentjur.si
+386 37471310

Internetni naslovi
http://www.sentjur.si

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Aškerčev trg 12
3240
SI014
Šmarje pri Jelšah
Slovenija
obcina@smarje.si
+386 38171600

Internetni naslovi
http://smarje.si

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Šmartno ob Paki 69
3327
SI014
Šmartno ob Paki
Slovenija
obcina.smartno@siol.net
+386 38984950

Internetni naslovi
http://www.smartnoobpaki.si

OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12
3325
SI014
Šoštanj
Slovenija
obcina@sostanj.si
+386 38984300

Internetni naslovi
http://sostanj.si

OBČINA TABOR
Tabor 21
3304
SI014
Tabor
Slovenija
info@obcina-tabor.si
+386 37057080

Internetni naslovi
http://www.obcina-tabor.si

OBČINA VRANSKO
Vransko 59
3305
SI014
Vransko
Slovenija
obcina.vransko@vransko.si
+386 37032800

Internetni naslovi
http://www.vransko.si

OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
SI014
Žalec
Slovenija
glavna.pisarna@zalec.si
+386 37136465

Internetni naslovi
http://www.zalec.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Celje, Dobrna, Štore, Vojnik, Velenje, Bistrica, Braslovče, Dobje, Kozje, Laško, Mozirje, Podčet., Polzela, Prebold, Rečica, Rogaška, Rogatec, Šentjur, Šmarje, Šmartno, Šoštanj, Tabor, Vransko, Žalec
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/210865/Razpisna_dokumentacija_21_06_2017.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Menjava polnil biofiltrov v kompostarni in MBO
Referenčna številka dokumenta: 11/JN-2017/B
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44190000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Menjava polnil biofiltrov v kompostarni in MBO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44191000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI01 - Vzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje, Bukovžlak 30, 3221 Teharje
II.2.4 Opis javnega naročila
Menjava polnil biofiltrov v kompostarni in MBO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.07.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.07.2017   11:00
Kraj: Regionalni center za ravnanje z odpadki (RCERO) Celje, Bukovžlak 30, 3221 Teharje, sejna soba

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov se izkažejo komisiji s pisnim pooblastilom za zastopanje in osebnim dokumentom. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj v zvezi z zastopanjem ponudnika.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.07.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.06.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.