Dosje javnega naročila 006084/2017
Naročnik: SiDG d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Blago: Poslovni najem okoljsko manj obremenjujočih vozil po sklopih
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 103.375,40 EUR

JN006084/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.06.2017
JN006084/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.07.2017
JN006084/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.07.2017
JN006084/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.07.2017
JN006084/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2017

    JN006084/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SiDG d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI017
Kočevje
Slovenija
Miha Marenče
miha.marence@gov.si
+386 82007100

Internetni naslovi
https://www.sidg.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/210934/Za_objavo.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/210934/espd/Narocnik_ESPD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
d.o.o.
I.5 Glavna področja dejavnosti
gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Poslovni najem okoljsko manj obremenjujočih vozil po sklopih
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66114000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila »Poslovni najem okoljsko manj obremenjujočih vozil po sklopih« je dobava
1SKLOP : eno novo ali rabljeno vozilo SUV sred.raz.4x4 ;2 SKLOP: eno novo vozilo SUV sred.raz. 4x4
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 1. SKLOP : eno novo ali rabljeno vozilo SUV srednji razred 4x4
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66114000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI017 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
eno novo ali rabljeno vozilo SUV srednji razred 4x4
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Ocena stroškov v življenjski dobi vozila40
Višina mesečnega obroka40
Doplačilo na kilometer več od predvidenih letno prevoženih km10
Vračilo na kilometer manj od predvidenih letno prevoženih km10

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 2.SKLOP: eno novo vozilo SUV srednji razred 4x4
Številka sklopa: 2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66114000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI017 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Eno novo vozilo SUV srednji razred 4x4
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Ocena stroškov v življenjski dobi vozila40
Višina mesečnega obroka40
Doplačilo na kilometer več od predvidenih letno prevoženih km10
Vračilo na kilometer manj od predvidenih letno prevoženih km 10

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.07.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.07.2017   10:30
Kraj: na naslovu Slovenski državni gozdovi d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na odpiranju ponudb podajo svoje pripombe. Ostale osebe bodo na odpiranju ponudb lahko prisotne brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.06.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.06.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.06.2017   12:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V vezi z javnim naročilom JN 006084/2017-W01 pozivamo naročnika za odgovor naslednjih vprašanj:
1. Ali so tudi dodatna pojasnila, ki jih naročnik skladno s točko 8.4. posreduje preko portala javnih naročil kot odgovore na vprašanja ponudnikov del razpisne dokumentacije tudi če naročnik ne spremeni ali dopolni razpisne dokumentacije?

2. V zvezi s pogojem pod točko 9.2.4. Tehnična in strokovna sposobnost zaprošamo za pojasnilo glede nato da je obveznost izbranega ponudnika zgolj zagotavljanje poslovnega najema (operativnega leasinga vozila) in ob upoštevanju da so ti posli v praksi praviloma ločeni od poslov uvoza in prodaje vozila, ali je naveden pogoj izpolnjen tudi v primeru, ko ima ponudnik bodisi z generalnim uvoznikom bodisi s pooblaščenimi prodajalci blagovnih znamk vozil, ki so predmet ponudbe sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju?

3. V zvezi s pogojem pod točko 9.2.4. Tehnična in strokovna sposobnost zaprošamo za pojasnilo ali ta pogoj velja tudi za gospodarske subjekte katerih zmogljivosti uporablja izbrani ponudnik? Glede na to, da je izbrani ponudnik dolžan zagotavljati tudi zavarovanje vozila, opozarjamo da zavarovalnice nikoli niso bodisi generalni uvoznik bodisi pooblaščeni prodajalec vozil.

4. Prosimo za pojasnilo v katerih delih lahko glede na točko 16. pogodba, ki bo predložena v podpis izbranemu ponudniku odstopa od vzorca pogodbe v razpisni dokumentaciji?

5. Vezano na tehnične specifikacije vozila Sklop 1: ali lahko dobavimo vozilo brez opcije možnosti prilagajanja blaženja cestišču in vozni situaciji?

6. Vezano na tehnične specifikacije vozila Sklop 2: ali zadošča upravljanje informacijskega sistema preko nadzorne plošče v sredinski konzoli in ne preko zaslona na dotik?

Vezano na določbo čl.3 ki določa kaj mesečni strošek najema ki je fiksen zajema:
7. Navaja se strošek avtomobilskih gum, kakšne so obveznosti izbranega ponudnika v zvezi s tem?

8. Navaja se strošek polnega avtomobilskega zavarovanja, ali to pomeni zavarovanje iz naslova OA in iz naslova AK in za kakšne nevarnosti brez odbitne franšize ali z odbitno franšizo, v drugem primeru prosimo tudi za informacijo o dopustni višini in kdo nosi stroške odbitne franšize v primeru poškodb vozil?

9. Navaja se strošek nadomestnega vozila, kdaj ga mora ponudnik zagotoviti, v kakšnem roku, v kakšnem rangu mora biti nadomestno vozilo?

10. Navajajo se drugi morebitni stroški, kateri stroški so s tem mišljeni?

11. Ali naročnik nosi stroške popravila vozila, v primeru ko zavarovalnica iz razlogov na strani uporabnika vozila deloma ali v celoti zavrne izplačilo zavarovalnine skladno s pogoji pogodbenih pogojev za zavarovanje?

12. Določa se, da se vrednost najema lahko uskladi tudi v primeru odpovedi pogodbe. Glede na to, da v primeru odpovedi pogodbe, ki je dopustna samo s strani najemnika, najem preneha prosimo za pojasnilo ali je s tem mišljena uskladitev najemnin glede na obveznost najemnika, ki bi predčasno odpovedal pogodbo, da plača vse najemnine do dogovorjenega izteka pogodbe? Od kdaj dalje naj bi veljala usklajena najemnina?

13. Določa se, da se najemnina lahko uskladi na podlagi prilagoditve predvidenega števila prevoženih kilometrov glede na preteklo leto, pri čemer skupno odstopanje prevoženih kilometrov ne sme presegati 30 % pogodbene vrednosti po tej pogodbi. Kaj predstavlja pogodbena vrednost? Kaj je mišljeno z dikcijo »pri čemer skupno odstopanje prevoženih kilometrov ne sme presegati 30 % pogodbene vrednosti po tej pogodbi.

14. Ali naročnika – najemnika bremenijo v času trajanja pogodbenega razmerja spremenjene ali na novo uvedene davčne obremenitve, ki bo sklenitvi pogodbenega razmerja niso obstajale, ali pa so obstajale v nižjih procentih (npr. zvišanje DDV-ja)?

15. Ali je s terminom »pogodbena vrednost vozila« iz 7. člena mišljena vsota najemnin za posamezno vozilo pogodbi oziroma če temu ni tako kaj označuje navedeni termin?

V primeru predčasne odpovedi pogodbe s strani najemnika skladno s čl. 18/2 prosimo za pojasnila:
16. Ali je najemodajalec upravičen do plačila najemnin skladno s pogodbo do konca najemnega razmerja po pogodbi?

17. Ali se v primeru predčasne odpovedi pogodbe po izteku odpovednega roka naredi obračun več/manj prevoženih kilometrov tudi za leto v katerem je bila pogodba odpovedana, pri čemer se predvideno število km upošteva sorazmerno glede na čas trajanja pogodbe?

18. Ali je v primeru predčasne prekinitve pogodbe s strani najemnika najemodajalec upravičen do povrnitve škode na vozilu, ki je nastala kot posledica uporabe vozila v nasprotju z navodili proizvajalca ali posledica uporabe vozila s skrbnostjo ki ne dosega zahtevane skrbnosti povprečnega uporabnika?

19. Glede na določbo da najemodajalec nima pravice odpovedati pogodbe prosimo za pojasnilo ali to pomeni, da najemodajalec pogodbe ne more odpovedati tudi če najemnik ne plačuje najemnine, istočasno pa je dolžan izpolnjevati vse obveznosti po pogodbi (zavarovanje vozila, registracija,…)?

Glede na to, da pogodba ničesar ne določa glede posledic totalke ali kraje vozila, vas prosimo za pojasnila:
20. Ali se šteje pogodba za najem vozila v primeru kraje ali totalke za prekinjeno?

21. Kakšne so posledice prekinitve pogodbe iz razloga kraje ali totalke v primeru če zavarovalnica iz razlogov naročnika deloma ali v celoti zavrne izplačilo zavarovalnine? Ali je naročnik – najemnik v tem primeru dolžan povrniti najemodajalcu nastalo škodo v višini vrednosti vozila, zmanjšano za izplačano zavarovalnino?

22. Ali se za presojo pogodbenih obveznosti strank glede na točko 4. v delih kjer ni izrecno urejeno s pogodbo uporabljajo določbe obligacijskega zakonika, ki urejajo zakup (čl. 587 - 618)?«


ODGOVOR
1. DA. Odgovori na vprašanja so del razpisne dokumentacije tudi, če naročnik ne spremeni ali dopolni razpisne dokumentacije.
2. DA, navedeni pogoj je izpolnjen tudi v primeru, ko ima ponudnik bodisi z generalnim uvoznikom bodisi s pooblaščenimi prodajalci blagovnih znamk vozil, ki so predmet ponudbe sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju.
3. Najemodajalec sklene zavarovanje za zavarovanje vozil pri zavarovalnici; nikjer ni pogoj, da mora biti zavarovalnica generalni uvoznik ali pooblaščeni prodajalec.
4. Pogodba lahko odstopa od vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacija v nebistvenih sestavinah po 3. odst. 67. člena ZJN-3.
5.Da, lahko se dobavi vozilo brez opcije možnosti prilagajanja blaženja cestišču in vozni situaciji
6. Da, zadošča upravljanje informacijskega sistema preko nadzorne plošče v sredinski konzoli in ne preko zaslona na dotik
7. Po Uredbi o zelenem naročanju mora najemodajalec dobavljati pnevmatike, ki so v skladu s to Uredbo. Glede na dejstvo, da mora najemodajalec ves čas trajanja pogodbe zagotavljati tehnično brezhibna vozila, se pričakuje, da bo najemodajalec v času, ko so zakonsko obvezne zimske pnevmatike, zagotavljal tudi te v skladu z Uredbo o zelenem naročanju.
8. Najemodajalec nosi vse stroške zavarovanja vozil (zavarovanje iz naslova AO in iz naslova AK, polni kasko z 1% odbitno franšizo)
9. Najemodajalec mora zagotoviti nadomestno vozilo ob okvari najetega vozil, prometni nesreči, ob rednih servisih in vsakokrat, ko najeto vozilo ni na razpolago najemniku. Nadomestno vozilo mora biti v rangu najetega vozila (srednji razred). Rok za zagotovitev nadomestnega vozila, v najkrajšem možnem času, ko je možno zagotoviti nadomestno vozilo.
10. Vsi stroški, ki bodo morebitno nastali v zvezi z redno uporabo vozila.
11. Vse stroške popravila vozila nosi najemodajalec, razen v primerih, ko je zavarovalnica zaradi razlogov na strani uporabnika vozila deloma ali v celoti zavrne izplačilo zavarovalnine skladno s pogoji pogodbenih pogojev za zavarovanje.
12. V primeru predčasne odpovedi pogodbe najemnik ne plača najemnin do konca pogodbenega razmerja. Uskladi se morebitna doplačilo glede na dejansko prevožene kilometre.
13. V primeru predčasne odpovedi pogodbe najemnik ne plača najemnin do konca pogodbenega razmerja. Uskladi se morebitna doplačilo glede na dejansko prevožene kilometre. Pogodbena vrednost je mišljena skupna višina vseh najemnin v pogodbenem obdobju za posamezni sklop. Z dikcijo »pri čemer skupno odstopanje prevoženih kilometrov ne sme presegati 30 % pogodbene vrednosti po tej pogodbi« je mišljeno, da skupno doplačilo za več prevoženih kilometrov ne sme preseči 30 % pogodbene vrednosti.
14. DA, naročnika – najemnika bremenijo v času trajanja pogodbenega razmerja spremenjene ali na novo uvedene davčne obremenitve, ki ob sklenitvi pogodbenega razmerja niso obstajale, ali pa so obstajale v nižjih procentih (npr. da se zviša DDV).
15. Pogodbena vrednost je mišljena skupna višina vseh najemnin za posamezni sklop.
16. NE, najemodajalec ni upravičen do najemnin do konca pogodbenega razmerja.
17. DA, obračun se naredi na dejanske kilometre v tistem letu, ko se pogodba odpove.
18. V primeru škode pri uporabi vozila s strani najemnika, ki je v nasprotju z navodili proizvajalca ali posledica uporabe vozila s skrbnostjo ki ne dosega zahtevane skrbnosti povprečnega uporabnika nosi škodo najemnik.
19. Najemnik ima pravico odpovedati pogodbo v omenjenem primeru (neplačevanje najemnine), ker se uporablja Obligacijski zakonit.
20. NE, najemodajalec mora za preostanek pogodbenega razmerja zagotoviti nadomestno vozilo v enakem rangu kot je najeto vozilo.
21. V primeru, če zavarovalnica iz razlogov na strani najemnika deloma ali v celoti zavrne izplačilo zavarovalnine je najemnik dolžan povrniti najemodajalcu nastalo škodo v višini vrednosti vozila, zmanjšano za izplačano zavarovalnino.
22. Uporablja se relevantne določbe Obligacijskega zakonika za predmetno naročilo.
Datum objave: 26.06.2017   12:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v zvezi z naročilom JN 006084/2017-W01 pozivamo naročnika za odgovor na naslednji vprašanji:

1. Ali se dopušča možnost poslovnega najema brez vključenosti vinjete?
2. Ali je možen prevzem vozil na sedežu najemodajalca?


ODGOVOR

1. DA, možnost poslovnega najema se dopušča brez vključenosti vinjete.
2. DA, prevzem vozil je možen tudi na sedežu najemodajalca.


Datum objave: 29.06.2017   07:30
VPRAŠANJE
Po ponovni preveritvi standardnih ponudb poslovnega najema vozil, naročnik dopolnjuje naslednje odgovore zastavljene na Portalu.:

13. Določa se, da se najemnina lahko uskladi na podlagi prilagoditve predvidenega števila prevoženih kilometrov glede na preteklo leto, pri čemer skupno odstopanje prevoženih kilometrov ne sme presegati 30 % pogodbene vrednosti po tej pogodbi. Kaj predstavlja pogodbena vrednost? Kaj je mišljeno z dikcijo »pri čemer skupno odstopanje prevoženih kilometrov ne sme presegati 30 % pogodbene vrednosti po tej pogodbi.
19. Glede na določbo da najemodajalec nima pravice odpovedati pogodbe prosimo za pojasnilo ali to pomeni, da najemodajalec pogodbe ne more odpovedati tudi če najemnik ne plačuje najemnine, istočasno pa je dolžan izpolnjevati vse obveznosti po pogodbi (zavarovanje vozila, registracija,…)?
Glede na to, da pogodba ničesar ne določa glede posledic totalke ali kraje vozila, vas prosimo za pojasnila:
20. Ali se šteje pogodba za najem vozila v primeru kraje ali totalke za prekinjeno?ODGOVOR
13.Pogodbena vrednost je mišljena skupna višina vseh najemnin v pogodbenem obdobju za posamezni sklop. Z dikcijo »pri čemer skupno odstopanje prevoženih kilometrov ne sme presegati 30 % pogodbene vrednosti po tej pogodbi« je mišljeno, da skupno doplačilo za več prevoženih kilometrov ne sme preseči 30 % pogodbene vrednosti.
19. Najemodajalec ima pravico odpovedati pogodbo v omenjenem primeru (neplačevanje najemnine), ker se uporablja Obligacijski zakonit.
20. DA.