Dosje javnega naročila 006270/2017
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Gradnje: Okvirni sporazum na področju gradbenih del za izgradnjo elektroenergetske infrastrukture
ZJN-3: Odprti postopek

JN006270/2017-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 26.06.2017
JN006270/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.08.2017
JN006270/2017-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 08.12.2017
JN006270/2017-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.04.2018
JN006270/2017-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.07.2018
JN006270/2017-F04 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.10.2018
JN006270/2017-F05 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.01.2019
JN006270/2017-F06 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006270/2017-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2017/S 120-243301
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Miran Žnideršič, komisija za javna naročila
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600
+386 53396705

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://praetor.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna+javna+naro%C4%8Dila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okvirni sporazum na področju gradbenih del za izgradnjo elektroenergetske infrastrukture
Referenčna številka dokumenta: 3-G/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gre za gradbena dela za izgradnjo elektroenergetske infrastrukture.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradbena dela na poziv
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gre za gradbena dela na poziv.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 50
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Manjša gradbena dela
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gre za manjša gradbena dela.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 47
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Večja gradbena dela
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gre za večja gradbena dela
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Razvidno iz razpisne dokumentacije

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Rok plačila mora biti najmanj 30 dni po izstavitvi računa

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Pogodba.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.07.2017   09:30
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.07.2017   10:00
Kraj: Elektro Primorska, d.d. Erjavčeva 22, Nova Gorica

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Za aktivno sodelovanje na javnem odpiranju morajo predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila za zastopanje.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.07.2017   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.06.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.07.2017   09:19
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnika naprošamo da za potrjevanje referenc dovoli tudi druga referenčna potrdila, ki izkazujejo opravljena zahtevana dela.

lp

ODGOVOR št. 1Ponudniki lahko predložijo referenčna potrdila tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi podatki, ki so zahtevani na obrazcih »REFERENCE«.


Datum objave: 07.07.2017   09:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zanima nas ali velja referenca, če smo delali kot podizvajalci za pogodbenega izvajalca in ali velja seštevek vseh del v zadnjih petih letih kot referenca za 300.000,00 eur, ali mora biti referenca 300.000,00eur za posamezen objekt.
lep pozdrav

ODGOVOR št. 2

V kolikor ste izvajali gradbena dela, ki so predmet tega javnega razpisa, kot podizvajalec, vam bomo takšno referenco upoštevali, kot pravilno, s pogojem, da se prijavljate za dela, katera ste izvajali, kot podizvajalec.

Vrednost referenc se lahko sešteva.

Datum objave: 07.07.2017   11:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosim za odgovor ali kot gradbeni tehnik z opravljenim strokovnim izpitom gradbene stroke opravljenim leta 1991 in trideset let delovnih izkušenj v gradbeništvu , nisem vpisan v IZS, ustrezam pogojem iz razpisne dokumentacije kot tehnično osebje in ali izpolnjujem pogojem iz 77,člena Zakona o graditvi objektov za vaš razpis.
Za odgovor se zahvaljujem.

ODGOVOR št. 3

Razpisnim pogojem zadostujete. Glede na to, da niste vpisani v imenik IZS je zaželeno, da že ob oddaji ponudbe predložite dokazilo o izpolnjevanju pogoja (potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu).


Datum objave: 07.07.2017   11:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Sprašujemo vas glede reference in sicer v kolikor smo delali kot podizvajalci za glavnega izvajalca ali nam on potrdi referenco ali Elektroprimorska. V kolikor smo delali več objektov in skupna vrednost dosega 300.000,00 ali lahko vpišemo skupni znesek in nam ga potrdijo ali je potrebno za vsak objekt napisati referenco v vrednosti narejenega objekta in to dati potrditi.Za odgovor se zahvaljujemo.

ODGOVOR št. 4

Referenco mora potrditi končni naročnik posla (investitor).
Da, za vsak objekt je potrebno navesti ime objekta in njegovo vrednost ter vse ostale podatke, ki jih zahteva obrazec »reference«.

Datum objave: 07.07.2017   11:22
VPRAŠANJE
Pozdrav


Ponudnik mora za izpolnjevanje referenčnih pogojev priložiti reference za izvedbo del na objektih pod klasifikacijo CC-SI 22240.
Zanima nas ali lahko kot ustrezne reference uveljavljamo tudi izvedbo del na objektih , ki spadajo pretežno med objekte klasifikacije CC-SI 22140 ob tem , da so bila na tovrstnih objektih izvedena tudi dela na 20 kV in nižjem napetostnem nivoju .


Za odgovor se vam zahvaljujemo.ODGOVOR št. 5

Ponudniku se reference priznajo, če so bila dela opravljena tudi na objektih po klasifikaciji CC-SI 22140, vendar mora biti iz referenčnega potrdila jasno razvidno, da so bila gradbena dela izvedena za nizkonapetostne, srednjenapetostne vode ter telekomunikacijske vode.


Datum objave: 13.07.2017   15:10
VPRAŠANJE
POZDRAVLJENI

Vprašanje 1

Vpis v evidenco za prevoz odpadkov

Imam s.p.Pridobljeno licenco skupnosti za mednarodne prevoze za tovorno vozilo-v lasti firme.
Oseba ki je upravljalec prevozov kot prokurist v firmi je vpisan v evidenco za prevoz odpadkov.
Ali je to dovolj?

Vprašanje 2

Strokovna usposobljenost.
Kakšno pogodbo moram imeti z odgovornim vodjo del?
odgovorni vodja ima potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz leta 1980, ni pa vpisan v članstvo IZS.


ODGOVOR št. 6

Odgovor na prvo vprašanje:
Naročnik zahteva, da mora biti gospodarski subjekt, ki bo v predmetnem poslu izvajal prevoze gradbenih odpadkov (ne fizična oseba), na dan odpiranja ponudb vpisan v evidenco prevoznikov odpadkov, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor.

Odgovor na drugo vprašanje:
V kolikor odgovorni vodja del ni zaposlen pri ponudniku, mora imeti sklenjeno ustrezno pogodbo s katero bo lahko dokazal, da bo ponudnik imel naveden kader na voljo v času izvajanja javnega naročila (npr. podjemna, avtorska pogodba,…)Datum objave: 20.07.2017   14:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zanima nas ali lahko, uporabimo reference iz klasifikacije CC-SI 22240, katere spadajo tudi - distribucijsko komunikacijsko omrežje. Razpolagamo namreč z referencami, pri izgradnji telekomunikacijskega omrežja. Poleg tega nas zanima ali lahko na referenčni obrazec, vpišemo skupno vrednost izvedenih del, glede na to da smo izvajali, za naročnika, tudi dela manjših vrednosti. Vezano na ta dela smo imeli podpisano pogodbo v določenem znesku- ali lahko uporabimo skupni pogodbeni znesek ?
Za odgovor se vam v naprej zahvaljujemo.

ODGOVOR št. 7
Da, ponudniku se reference priznajo, če so bila dela opravljena na objektih po klasifikaciji CC-SI 22240.
Kot referenčni posel se šteje posel, ki je bil izveden za končnega naročnika, oz. investitorja (v zahtevanem obdobju, določenem obsegu in znesku) na podlagi pogodbe ali naročilnice. Torej, referenčna dela se lahko vežejo /in sumirajo/ na posamezno pogodbo.


Datum objave: 20.07.2017   14:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vaša zahteva po zagotavljanju kakovosti in standardih za okoljsko ravnanje, v nadaljevanju " 1. Potrdila neodvisnih organov o sistemih oziroma standardih za okoljsko ravnanje. Gospodarski subjekt mora biti na dan odpiranja ponudb vpisan v evidenco prevoznikov odpadkov, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor."

Ta zahteva ni upravičena, saj gradbeno podjetje, ki s svojimi lastnimi prevoznimi sredstvi za potrebe transporta gradbenih odpadkov - ne nevarni odpadki (zemlja, pesek, beton,..) ne potrebuje vpisa v evidenco prevoznikov odpadkov.
Po določbi 19. člena ZPCP-2 se pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v cestnem prometu pridobi z licenco, razen če gre za katero od izjem iz tretjega odstavka tega člana ZPCP-2-NPB8. Med drugim licence ni potrebno pridobiti za prevoz blaga za lastne potrebe, če:
1) je blago v lasti izvajalca prevoza, ali je prodano, kupljeno, dano v najem, najeto, izdelano, dopolnjeno ali popravljeno s strani izvajalca prevoza,
2) je namen poti prevoz blaga do ali od izvajalca prevoza ali njegov premik znotraj podjetja ali zunaj, vendar le za potrebe izvajalca prevoza,
3) motorna vozila vozijo zaposleni pri izvajalcu prevoza,
4) so vozila v lasti izvajalca prevoza ali so najeta.

Prosim vas, da pri pogojih za sodelovanje odstopite od vaše zahteve, da mora biti gospodarski subjekt vpisan v evidenco prevoznikov odpadkov, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor.

Pri nobenem javnem naročilu, kjer se transportira "material - blago" na deponijo gradbeni odpadki nastali pri izkopih ali rušitvah ni bilo podane takšne zahteve, enostavno zato, ker gre za prevoz blaga za lastne potrebe in po predaji tega blaga na deponijo v nadaljevanju investitor prejeme potrdilo o plačilu takse o deponiranju gradbenih odpadkov, tehtalni list in evidenčni list o ravnanju z odpadki, ki ga pripravi deponija.

Lep pozdrav in zahvaljujem se vam za odgovor.


ODGOVOR št. 8

Zahteva, da mora biti gospodarski subjekt, ki bo v predmetnem poslu izvajal prevoze gradbenih odpadkov, na dan odpiranja ponudb vpisan v evidenco prevoznikov odpadkov, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor, ostaja, kot pogoj za sodelovanje (skladno s 3. točko 20. člena Zakona o varstvu okolja -v povezavi z Uredbo o odpadkih).