Dosje javnega naročila 001744/2017
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Gradnje: IZGRADNJA KANALIZACIJE IN OBNOVA VODOVODA V TOMIŠLJU
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 274.127,22 EUR

JN001744/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.03.2017
JN001744/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.03.2017
JN001744/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2017
JN001744/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.06.2017
JN001744/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.06.2017
JN001744/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 13.10.2017
Zahtevek za revizijo

    JN001744/2017-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
SI
Ig
Slovenija
Katja Ivanus
katja.ivanus@obcina-ig.si
+386 12802300

Internetni naslovi
https://www.obcina-ig.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZGRADNJA KANALIZACIJE IN OBNOVA VODOVODA V TOMIŠLJU
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda v naselju Tomišelj. Predmet javnega naročila je bolj natančno opredeljen v popisih del, ki je priloga razpisne dokumentacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 224.694,44 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Ig
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001744/2017-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 09.03.2017


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
19.06.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PIRC GRADNJE d.o.o. Ljubljana
Babičeva ulica 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 269.710,49 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 224.694,44 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.06.2017