Dosje javnega naročila 005299/2017
Naročnik: ZŠD, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava zemeljskega plina za člane Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 522.569,30 EUR

JN005299/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.05.2017
JN005299/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.06.2017
JN005299/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.07.2017
JN005299/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.08.2017
JN005299/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.08.2017
Zahtevek za revizijo

    JN005299/2017-K01 Popravek (EU 14 - SL) 2017/S 121-244987

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZŠD
Ptujska ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Frančiška Al-Mansour
fani.al-mansour@guest.arnes.si
+386 12805302
+386 12805333

Internetni naslovi
http://www.zveza-zsd.si

GIMNAZIJA CELJE - CENTER
Kosovelova ulica 1
3000
SI
Celje
Slovenija
gimnazija.celje-center@guest.arnes.si
+386 34285700

Internetni naslovi
http://www.gcc.si/

EŠ MURSKA SOBOTA
Noršinska ulica 13
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
stefan.socic@guest.arnes.si
+386 25213400

Internetni naslovi
http://www.ekonomska-ms.si/

DD Bežigrad
Kardeljeva ploščad 28
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
info@ddb.si
+386 15340061

Internetni naslovi
http://www.ddb.si/

GIMNAZIJA VIČ
Tržaška cesta 72
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
tajnistvo@gimvic.org
+386 12565993

Internetni naslovi
http://www.gimvic.org/

SŠ AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 12
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija
tomaz.bolko@guest.arnes.si
+386 53664110

Internetni naslovi
http://www.ss-venopilon.si/

IC PIRAMIDA MARIBOR
Park mladih 3
2000
SI
Maribor
Slovenija
bostjan.senekovic@gmail.com
+386 40803838

Internetni naslovi
http://www.icp-mb.si/

SŠGT Radenci
Mladinska ulica 5
9252
SI
Radenci
Slovenija
janja.prasnikar-neuvirt@guest.arnes.si
+386 41605161

Internetni naslovi
http://www.s-ssgtr.ms.edus.si/sl/

SŠGT Radenci, Dijaški dom
Prisojna cesta 4
9252
SI
Radenci
Slovenija
janja.prasnikar-neuvirt@guest.arnes.si
+386 41605161

Internetni naslovi
http://www.s-ssgtr.ms.edus.si/sl/

GIMNAZIJA ŠENTVID LJUBLJANA
Prušnikova ulica 98
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija
bogomir.trontelj@sentvid.org
+386 40761655

Internetni naslovi
http://www.sentvid.org/

SMGŠ
Pokopališka ulica 33
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
tajnistvo@smgs.si
+386 16209400

Internetni naslovi
http://www.smgs.si/

GIMNAZIJA NOVO MESTO
Seidlova cesta 9
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
ivan.potocar@gimnm.si
+386 51202481

Internetni naslovi
https://www.gimnm.org/

OŠ CENTER
Seidlova cesta 7
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
istok.spehar@guest.arnes.si
+386 73719000

Internetni naslovi
http://www.os-center.si/

ŠC ŠENTJUR
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230
SI
Šentjur
Slovenija
metoda.krizanec@gmail.com
+386 37462904

Internetni naslovi
http://www.sc-s.si/joomla/

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 2
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
zlatka.lebar@guest.arnes.si
+386 25211450

Internetni naslovi
http://www.szs-ms.si/default.aspx

SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA MARIBOR
Trg Borisa Kidriča 3
2000
SI
Maribor
Slovenija
darja.cizel@ses-mb.si
+386 59083373

Internetni naslovi
http://www.ses-mb.si/

GIMNAZIJA BREŽICE
Trg izgnancev 14
8250
SI
Brežice
Slovenija
uros.skof@guest.arnes.si
+386 74992350

Internetni naslovi
http://www.gimnazija-brezice.si/

GIMNAZIJA LJUTOMER
Prešernova ulica 34
9240
SI
Ljutomer
Slovenija
zvonko.kustec@gfml.si
+386 25858700

Internetni naslovi
http://www.gfml.si/

STrgŠ
Mladinska ulica 14
2000
SI
Maribor
Slovenija
zdenko.ribič@guest.arnes.si
+386 40879634

Internetni naslovi
http://www.trgovska.si/

EŠNM
Ulica talcev 3A
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
vladimira.sustarsic@esnm.si
+386 73933260

Internetni naslovi
http://www.esnm.si/

SŠ Domžale
Cesta talcev 12
1230
SI
Domžale
Slovenija
tajnistvo.ssdomzale@guest.arnes.si
+386 17240630

Internetni naslovi
http://www.ssdomzale.si/

ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA
Steklarska ulica 1
3250
SI
Rogaška Slatina
Slovenija
dubravka.berc-prah@scrs.si
+386 38182079

Internetni naslovi
http://scrs.si/

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE
Ipavčeva ulica 10
3000
SI
Celje
Slovenija
katja.pogelsek@guest.arnes.si
+386 34286900

Internetni naslovi
http://www.szsce.si/

DIJAŠKI DOM NOVA GORICA
Streliška pot 7
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
lilijana.plibersek@guest.arnes.si
+386 53354813

Internetni naslovi
http://ddng.si/

III. GIMNAZIJA MARIBOR
Gosposvetska cesta 4
2000
SI
Maribor
Slovenija
janez.malek@guest.arnes.si
+386 22504045

Internetni naslovi
http://www.tretja.si/

PŠ MARIBOR
Preradovičeva ulica 33
2000
SI
Maribor
Slovenija
ales.vresak@prometna.net
+386 31616804

Internetni naslovi
http://www.prometna.net/spletna/

ŠC Krško-Sevnica
Cesta krških žrtev 131
8270
SI
Krško
Slovenija
joze.umek@sc-krsko.si
+386 74906400

Internetni naslovi
http://www.sc-krsko.si/

EGSŠ Radovljica
Gorenjska cesta 13
4240
SI
Radovljica
Slovenija
martina.cizel@guest.arnes.si
+386 45373520

Internetni naslovi
http://www.egss.si/

GIMNAZIJA KRANJ
Koroška cesta 13
4000
SI
Kranj
Slovenija
fani.mavric@guest.arnes.si
+386 40245116

Internetni naslovi
http://www.s-gim.kr.edus.si/domov/

ŠC Škofja Loka
Podlubnik 1B
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
martin.pivk@guest.arnes.si
+386 41784031

Internetni naslovi
http://www.scsl.si/Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zemeljskega plina za člane Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava zemeljskega plina za člane Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije za obdobje od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.06.2017
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN005299/2017-B01
Referenca obvestila: 2017-207778
Številka obvestila v UL: 2017/S 099-195683
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 22.05.2017


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Besedilo:

Se glasi:

Sprememba razpisne dokumentacije.
VII.2 Druge dodatne informacije
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, tako da kot enoto za količino navaja kWh namesto Sm3. Spremenjeni so razpisni obrazci št. 3, 8 in 8A, ki se nahajajo na spodnji povezavi. Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/211595/Sprememba_ponudbe_in_pogodbe_23.6.2017.zip