Dosje javnega naročila 005529/2017
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-6/17; Vzdrževanje informacijskega sistema nadzora in upravljanja naprav CUVP.
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 426.902,40 EUR

JN005529/2017-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 31.05.2017
JN005529/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.06.2017
JN005529/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2017
Zahtevek za revizijo

    JN005529/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2017/S 121-245585

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-6/17; Vzdrževanje informacijskega sistema nadzora in upravljanja naprav CUVP.
Referenčna številka dokumenta: 43001-86/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje informacijskega sistema nadzora in upravljanja naprav CUVP.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 349.920,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje informacijskega sistema nadzora in upravljanja naprav CUVP.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Konec marca 2016 je Direkcija RS za infrastrukturo prevzela Informacijski sistem nadzora in upravljanja naprav CUVP (po pogodbi št. 2415-12-000233). Namen je tako postopno povezati vse cestne naprave in sisteme naprav (predori, semaforji, črpališča, sistem Burja, sistem Slavček, video nadzorne kamere, vremenske postaje, števci prometa, znaki Vi vozite, ipd.) v upravljanju DRSI v enoten informacijski sistem, ki CUVP omogoča nadzor nad delovanjem naprav, daljinsko upravljanje določenih naprav, pridobivanje alarmov in podatkov z naprav in drugih dogodkov povezanih z delovanjem ter posredno prijave okvar koncesionarjem rednega elektro vzdrževanja DRSI in drugim občinskim vzdrževalnim službam na območju RS.
Za potrebe nemotenega in kvalitetnega delovanja sistema in stalnega zagotavljanja posodabljanja je potrebno le tega vzdrževati in si zagotoviti stalno ustrezno strokovno podporo tako na nivoju CUVP kot na nivoju naprav oziroma sistemov naprav na terenu in na vseh komunikacijskih povezavah.
Za čas garancijske dobe za programsko opremo, ki je trajala eno leto od prevzema, je bilo vzdrževanje zajeto v osnovni pogodbi.
Za nadaljnje vzdrževanje vseh sklopov informacijskega sistema CUVP predlagamo sklenitev vzdrževalne pogodbe za obdobje od podpisa pogodbe do 31.3.2019, saj tedaj po osnovni pogodbi izteče tudi garancijska doba za strojno opremo. Predmet vzdrževanja je razviden iz priložene »Specifikacije naročila« in »Popisa del s cenikom rezervnih delov in opreme«.
Na podlagi JN po odprtem postopku za Vzpostavitev informacijskega sistema nadzora in upravljanja naprav CUVP je bila izbrana edina primerna ponudba in sklenjena pogodba (št. 2415-12-000233) z J.V. Asist d.o.o. in Q-free Traffic design d.o.o., po kateri so bila izvedena unikatna, avtorsko zaščitena dela na sistemski in programski opremi, strojna oprema pa je še v garancijski dobi. Navedeni izvajalec vzpostavitve sistema je edini primeren za vzdrževanje, saj edini razpolaga z izvorno kodo vse vgrajene programske opreme. Iz tega vidika je navedeni izvajalec edini možni ponudnik tega naročila, saj iz tehničnih razlogov konkurence za predmet naročanja ni in naročilo lahko zagotovi le pozvani ponudnik (druga alinea 1 c točke 46. člena ZJN3).


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN005529/2017-L01
Številka obvestila v UL: 2017/S 104-208175
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 30.05.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
15.06.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ASIST, d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 23A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 360.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 349.920,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.06.2017