Dosje javnega naročila 006338/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: UREDITEV CESTNEGA OMREŽJA IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE ZNOTRAJ OIC LIVADA – GRADNJA DVEH OPORNIH ZIDOV
ZJN-3: Odprti postopek

JN006338/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.06.2017
JN006338/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.07.2017
JN006338/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.07.2017
JN006338/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.07.2017
JN006338/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.08.2017
JN006338/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.08.2017
Zahtevek za revizijo

    JN006338/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
maja gorenc
maja.gorenc@novomesto.si
+386 73939308

Internetni naslovi
http://novomesto.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/211955/DOKUMENTACIJA_OIC_LIVADA_oporni_zid_28.6.2017.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV CESTNEGA OMREŽJA IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE ZNOTRAJ OIC LIVADA – GRADNJA DVEH OPORNIH ZIDOV
Referenčna številka dokumenta: 430-32/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je ureditev cestnega omrežja in gospodarske javne infrastrukture znotraj OIC Livada – gradnja dveh opornih zidov.

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45223500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI017 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NOVO MESTO
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je ureditev cestnega omrežja in gospodarske javne infrastrukture znotraj OIC Livada – gradnja dveh opornih zidov.
Predmet javnega naročila se izvede na podlagi projekta PGD Ureditev cestnega omrežja in gospodarske javne infrastrukture znotraj obrtno industrijska cona Livada, št. PR-R9/2016 avgust 2016, sprememba št. 1, oktober 2016 in na podlagi PZI Ureditev cestnega omrežja in gospodarske javne infrastrukture znotraj obrtno industrijska cona Livada, št. PR-R9/2016, marec 2017, izdelovalca ACER Novo mesto d.o.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Rok za izvedbo vseh pogodbenih del je 30. 11. 2017, s tem da se šteje kot zaključek vseh pogodbenih del uspešno opravljen prevzem izvedenih del (kakovostni in kvantitativni pregled).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z določili dokumentacije naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z določili dokumentacije naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.07.2017   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 26.09.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.07.2017   09:30
Kraj: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, II. nadstropje, velika sejna soba.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
V skladu z določili dokumentacije naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.07.2017   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
V skladu z določili veljavnega zakona, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.06.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.07.2017   07:36
VPRAŠANJE
Lepo prosim za podaljšanje roka oddaje ponudb zaradi dopustov.

ODGOVOR

Naročnik ne bo spremenil roka za oddajo ponudb.
Naročnik
Mestna občina Novo mesto