Dosje javnega naročila 006395/2017
Naročnik: Fraport Slovenija, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom
Storitve: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RAZŠIRITEV POTNIŠKEGA TERMINALA NA LETALIŠČU JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006395/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.06.2017
JN006395/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.08.2017
JN006395/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.09.2017

    JN006395/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Fraport Slovenija, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210
SI022
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Splošni sektor, Renata Zaletelj Možek
renata.zaletelj.mozek@fraport-slovenija.si
+386 42061408
+386 42022409

Internetni naslovi
http://www.lju-airport.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/212147/JN-2017-S3-TEC_7_RR.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Letališke dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RAZŠIRITEV POTNIŠKEGA TERMINALA NA LETALIŠČU JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA
Referenčna številka dokumenta: JN-2017-S3-TEC/7/RR
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije in projektantskega nadzora za razširitev obstoječega potniškega terminala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI022 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije in projektantskega nadzora za razširitev obstoječega potniškega terminala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Izkušnje na področju projektiranja potniških terminalov na letališčih5
Trajanje izvedbe predmeta JN - oddaja PZI projekta10

Cena – Ponder:
85
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.08.2017   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.08.2017   12:30
Kraj: Fraport Slovenija, d.o.o.
Zg. Brnik 130a
4210 Brnik-Aerodrom

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Navzoči predstavniki ponudnikov bodo morali pred začetkom javnega odpiranja ponudb naročnikovi strokovni komisiji izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika. Predstavniki ponudnikov, ki pred začetkom javnega odpiranja ne bodo predložili pisnih pooblastil, so lahko prisotni na odpiranju, nimajo pa pravice sodelovanja oz. ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.07.2017   23:55
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.06.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.07.2017   22:44
VPRAŠANJE
V skladu z Zakonom o graditvi objektov je potrebno zavarovanje projektantske (zahtevki s strani naročnika in tretjih oseb) in splošne (civilnopravni odškodninski zahtevki) odgovornosti. Ali velja zavarovalna vsota v obeh primerih 500.000 EUR?

Lep prosim za odgovor. Hvala.


ODGOVOR
Da, vsota je lahko skupaj za obe zavarovanji 500.000 EUR.Datum objave: 06.07.2017   22:50
VPRAŠANJE
Prosim za potrditev, da je v fazi ponudbe dovolj izjava ponudnika ali zavarovalnice, da bomo v primeru, da bomo izbrani na razpisu, v roku 10 dni po podpisu pogodbe izročili kopijo potrdila o kritju ali kopijo zavarovalne police projektantske odgovornosti, z zavarovalno vsoto, kot jo zahtevate v razpisu, v višini 500.000,00 EUR.
Prosim za odgovor.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik potrjuje, da je v fazi ponudbe dovolj izjava ponudnika ali zavarovalnice, da bo izbrani ponudnik v roku 10 dni po podpisu pogodbe izročil kopijo potrdila o kritju ali kopijo zavarovalne police projektantske odgovornosti.Datum objave: 06.07.2017   23:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v točki A.03.3. imate navedeno, da za trajanje izvedbe predmeta naročila v 5 mesecih ali manj dobi ponudnik 0 točk. Domnevamo, da gre za pomoto in je mišljeno 10 točk.
Prosimo za pojasnilo oz. popravek.
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik se opravičuje za napako. Pravilna navedba pri točki A.03.3 je, da ponudniki pri 5 mesecih ali manj dobijo 10 točk.Datum objave: 10.07.2017   14:07
Spoštovani,
pri pogojih za ponudnika ugotavljamo, da so ti podani izjemno strogo z ozirom na obdobje gospodarske krize, ko so cene projektantskih storitev padle pod vsako mejo, zato so tudi dosežene pogodbene cene za večje objekte nizke in težko dosegajo v razpisu podane mejne vrednosti.
V1: Ker je namen referenčnih pogojev dokazovanje primernosti ponudnika in odgovornih projektantov (usposobljenost, znanje, zmogljivost), predlagamo, da se podaljša obdobje priznavanja za dobo, ki vsaj deloma še zajema obdobje pred kriznim padcem cen, torej za priznavanje referenc od 1.1.2007 ali vsaj od 1.1.2010. Predlog velja za referenčne pogoje ponudnika in v razpisu navedenih odgovornih projektantov (arh, konstr, elek, str, promet).
S podaljšanjem obdobja boste kot ponudnik še vedno zagotovili kader s primernim in potrebnim znanjem, boste pa sočasno tudi omogočili pripravo ponudbe za razpisano nalogo širšemu naboru usposobljenih ponudnikov.
O1: Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

V2: Kot smo omenili, je namen referenc dokazovanje primernosti ponudnika.
2/1. Pri odg. projektantu arhitekture ste izločili referenco klasifikacije CC-SI "125 industrijske stavbe in skladišča".
Pogosto so pod to klasifikacijo zajeti tudi poslovni prostori ipd., v koliko je bil projekt narejen za stavbo večih namenskosti. Zato naprošamo za priznavanje referenčnih stavb tudi klasifikacije CC-SI 1251 (Industrijske stavbe).
2/2. Pri odg. projektantu konstrukcij naprošamo za priznavanje referenc tudi za stavbe klasifikacije CC-SI 2302, 2303, 2304, saj gre v vseh primerih za načrte zahtevnih konstrukcij (glede na pogoj vrednosti izdelave referenčnega načrta) in narava teh objektov tudi dokazuje ustrezno kompetenco strokovnjaka.
O2: : Naročnik bo priznal tudi reference za stavbe klasifikacije CC-SI 1251 (Industrijske stavbe) in reference za stavbe klasifikacije CC-SI 2302, 2303, 2304.

Datum objave: 10.07.2017   14:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za znižanje 2. pogoja - poslovni prihodki v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih znašali vsaj 720.000,00 eur letno vsaj na 500.000,00 EUR letno. Mnenja smo, da izpolnjevanje pogoja investitorju ne zagotavlja nič bolj usposobljenega ponudnika kot ponudnika z letnim prometom v višini vsaj 500.000,00 eur letnega prometa.
Prav tako predlagamo, da se investitor pri izbiri ponudnika osredotoči tudi na višino bonitetne ocene, ki odraža kolika je verjetnost, da bo pri določenem poslovnem subjektu prišlo do dogodka neplačila (stečaj, prisilna poravnava ali prisilna likvidacija), ki ni vključena v razpisni dokumentaciji.
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.Datum objave: 13.07.2017   14:12
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V zahtevah za reference priznavate zgolj obdobje od 1.1.2014. To je izrazito prekratko obdobje glede na zahteve, ki jih sočasno podajate, upoštevajoč tudi dejstvo, da so v tem času cene storitev močno padle oz. je tudi bilo bistveno zmanjšano število naročil.
Nadalje je tako kratko obdobje tudi v nasprotju z določili ZJN-3 (77. člen, alineja 8, podtočka a), kjer se zahteva dokazovanje za obdobje zadnjih 5 let.
ZJN-3 namreč z navedbo: "s seznamom gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih ..." vključuje tudi storitve vezane na področje gradbeništva. Pod izrazom gradnja namreč ni mišljena zgolj fizična graditev, ampak tudi samostojna storitev npr. izdelava projektne dokumentacije.
O temu se je v preteklosti že opredelil tudi zakonodajalec (z dopolnilnimi pojasnili).
Naprošamo za popravek obdobja veljavnosti referenc, in sicer vsaj od 1.1.2012.

HvalaODGOVOR
Glede na specifičen čas za dejavnost projektiranja v obdobju pred izvedbo JN naročnik spreminja obdobje veljavnih referenc in sicer od 1.1.2012.Datum objave: 13.07.2017   14:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
dne 10.07.2017 ste objavili odgovor:
Naročnik bo priznal tudi reference za stavbe klasifikacije CC-SI 1251 (Industrijske stavbe) in reference za stavbe klasifikacije CC-SI 2302, 2303, 2304.
Prosimo za vašo potrditev, da se navedene klasifikacije nanašajo na zahtevane reference za ves zahtevan kader (A, G, S, E, ŠPV, Prom.ured.) in ponudnika.
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Reference na objektih se nanašajo na ves zahtevan kader in ponudnika.

Datum objave: 24.07.2017   15:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri referencah imate zahtevo za:
"vsaj dva načrta PGD in/ali PZI prometne ureditve za gradbeno inženirski objekt , za podrazred št. 21110 – Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste".
V1: Predvidevamo, da veljajo tudi reference za odgovornega projektanta za načrtovanje voznih površin (cest). Prometna ureditev je namreč zgolj manjši segment načrtovanja cest in je vrednost 20.000 € zgolj za ta segment bistveno previsoka z ozirom na predmet razpisanih del (dejansko bi tako referenco lahko imel le nekdo pri načrtovanju avtocest, kar tukaj ni primerljivo).
Zato pozivamo za potrditev, da veljajo tudi reference za načrtovanje cest in pripadajočih obcestnih površin ali pa izločitev referenčne zahteve.
V2: Glede na dejstvo, da je predmet urejanja zgolj interna prometna površina in ne državna cesta, je zahteva za referenco klasifikacije 21110 prezahtevna in nesorazmerna. Reference namreč ne smejo presegati zahtev razpisanih del, kar so v preteklosti potrdili tudi Ministrstvo za javno upravo in Državna revizijska komisija. Zato predlagamo priznavanje tudi referenc za lokalne ceste klasifikacije 2112.
Hvala

ODGOVOR
O1: Pri izpolnitvi navedene reference veljajo tudi reference za projektiranje cest, kjer je sestavni del tudi prometna ureditev.
O2: Naročnik bo priznal reference na področju projektiranja:
Ceste s klasifikacijo – podrazred 21110 (avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste)
Lokalne (občinske) ceste – iz klasifikacije – podrazred 21120 (ne veljajo reference za javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste)