Dosje javnega naročila 006402/2017
Naročnik: GRS KRANJ, Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj
Storitve: Zavarovalniške storitve za potrebe Gasilsko reševalne službe Kranj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 54.562,81 EUR

JN006402/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.06.2017
JN006402/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.07.2017
JN006402/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.08.2017
JN006402/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.08.2017
JN006402/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.08.2017

    JN006402/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
GRS KRANJ
Bleiweisova cesta 34
4000
SI022
Kranj
Slovenija
Tomaž Krišelj
tajnistvo@gasilcikranj.si
+386 42375251
+386 42375252

Internetni naslovi
http://gasilcikranj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/212183/Razpisna_dokumentacija.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gasilstvo in protipožarna zaščita


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovalniške storitve za potrebe Gasilsko reševalne službe Kranj
Referenčna številka dokumenta: JN 01/2017-3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so zavarovalniške storitve za potrebe Gasilsko reševalne službe Kranj za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI022 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gasilsko reševalna služba Kranj, Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so zavarovalniške storitve za potrebe Gasilsko reševalne službe Kranj za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2018
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z Razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.07.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.09.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.07.2017   10:00
Kraj: Na sedežu naročnika, GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ, Bleiweisova cesta 34, 4000 KRANJ.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.07.2017   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.06.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.07.2017   09:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v prilogi 3 (vozila) je za osebna in specialna motorna vozila navedena nabavna vrednost brez DDV, za tovorna in delovna vozila pa z DDV. Prosimo vas, da sporočite, ali je pravilno, da je osnova za izračun premije za osebna in specialna motorna vozila nabavna vrednost brez DDV, za tovorna in delovna vozila pa z DDV.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je navedena nabavna vrednost osebnih vozil in specialnih vozil z DDV, nabavna vrednost tovornih, priključnih in delovnih vozil pa je brez DDV.Datum objave: 07.07.2017   09:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

1. V "prilogi 2 požar" je pri dodatnih nevarnostih navedeno tudi jamstvo za zaloge. Vendar pa zaloge niso navedene pri temeljnih požarnih nevarnostih. V kolikor se zaloge zavarujejo za temeljne in dodatne požarne nevarnosti navedite prosimo zavarovalno vsoto za zaloge.

2. Pod točko "3.2 Zavarovanje elektronike" je navedeno, da se zavarujejo prenosniki, tablični računalniki in pametni telefoni. V "prilogi 2 elektronika" sta navedeni zavarovalni vsoti za vse računalnike in elektronsko opremo ter prenosnike. Kakšna je zavarovalna vsota za tablične računalnike? Kakšna je zavarovalna vsota za pametne telefone?


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da se zavaruje stacionarna računalniška oprema in prenosniki nabavljeni po 1.1.2013. Tablice in pametni telefoni niso predmet zavarovanja (glej Prilogo 2 elektronika).Datum objave: 07.07.2017   09:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

k ponudbi je potrebno priložiti tudi dokumente, za pripravo/pridobitev katerih je potrebno nekaj več časa.

Glede na kratek rok za oddajo ponudbe vas prosimo za podaljšanje tega roka vsaj za teden dni.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Ob upoštevanju zastavljenega vprašanja bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb, predviden datum javnega odpiranja ponudb in rok za postavitev vprašanj ter veljavnosti ponudbe. Naročnik bo popravek o podaljšanju rokov objavil na Portalu javnih naročil.Datum objave: 07.07.2017   09:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. pod točko "3.3 zavarovanje vloma in ropa / podtočka 3.3.1 dodatna kritja/ Tabela 11" je navedeno, da se v zaklenjeni neprenosni blagajni zavaruje gotovina, predmeti iz žlahtnih kovin in druge vrednosti., tudi stvari varovancev. Kdo so varovanci ?

2. tč. 3.5.7.: Zavarovanje odgovornosti za posebne nevarnostne vire, tabela 21: je zavarovalno kritje podano le za osebe (do 50.000 EUR)?

3. Obrazec št.1; II. Ponudbena cena - v prvi vrstici pod Opis je navedeno "Za obdobje enega leta (od 1.1.2018 do 31.12.2019)" - pravilna navedba bi bila "Za obdobje enega leta (od 1.1.2018 do 31.12.2018)

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje v nadaljevanju podaja pojasnila oziroma odgovore k vsakemu posameznemu vprašanju:

1. V zvezi s prvim vprašanjem naročnik pojasnjuje, da varovancev ni. zahtevano kritje je: V zaklenjeni neprenosni blagajni se zavaruje gotovina, predmeti iz žlahtnih kovin in druge vrednosti v lasti zavarovanca.

2. Zahtevano kritje je za osebe in stvari skupaj (limit kritja) - glej tabelo 21.

3. Naročnik je v okviru popravka na Portalu javnih naročil objavil popravljen obrazec Ponudba, v katerem je skladno s predlaganim popravil navedbo. Naročnik naproša potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe upoštevajo popravljen obrazec.Datum objave: 10.07.2017   09:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Predmeti zavarovanja , str.6, tč. 2.3.: zadnja alineja navaja ...."Višina priznanih stroškov se ne omejuje z zavarovalno vsoto".
Prosim za pojasnilo, kaj to pomeni ob zavarovalnem primeru.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da navedeno določilo pomeni, da v primeru izplačila škode stroški ne omejujejo zavarovalne vsote. V primeru, da doseže nadomestilo za škodo višino zavarovalne vsote, se stroški izplačajo nad zavarovalno vsoto (zavarovalna vsota ne omejuje skupnega izplačila zavarovalnine in stroškov).


Datum objave: 10.07.2017   09:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za odgovor na že zastavljeno vprašanje...

1. V "prilogi 2 požar" je pri dodatnih nevarnostih navedeno tudi jamstvo za zaloge. Vendar pa zaloge niso navedene pri temeljnih požarnih nevarnostih. V kolikor se zaloge zavarujejo za temeljne in dodatne požarne nevarnosti navedite prosimo zavarovalno vsoto za zaloge.

Lep pozdrav!


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da zaloge niso predmet zavarovanja in se ne zavarujejo.


Datum objave: 10.07.2017   14:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za naslednja pojasnila:

1. Vljudno prosimo za posredovanje podatka o številu zaposlenih strokovnjakov, ki opravljajo: kontrolo tlačnih posod, servisiranje gasilnih aparatov in usposabljanja.
2. V prilogi št. 3 – Zavarovanje vozil so v tabeli navedene nabavne vrednosti vozil. Pri osebnem vozilu je vrednost brez DDV, pri tovornih so vrednosti z DDV. Ali je prišlo do vpisovanja v napačni stolpec? Prosimo za pojasnilo.
3. Pri vozilih je dopisana opomba: »Ponudnik pripravi ponudbeno premijo na podlagi premijskega razreda navedenega v stolpcu M in N po Prilogi 3.« Zaradi enakovredne obravnave ponudb prosimo za potrditev, da se pri pripravi ponudb upoštevajo OBSTOJEČI Premijski razredi, ki so navedeni v Prilogi št. 3 (vozila).
4. Pri vozilu pod zaporedno številko 7 (Renault Master furgon Combi 2,5 CDI) smo ob vpisu številke šasije iz povezave EMRVL prejeli informacijo, da ima vozilo reg. št. KR RJ-114. Prosimo za podatek, ali sta št. šasije in reg. št. usklajeni in pravilni?
5. Glede na to, da je čas dopustov vas vljudno prosimo da namesto obrazca 4 Izjava in Pooblastilo sami priložimo potrdila o nekaznovanosti izdana s strani Ministrstva za pravosodje, ki niso starejša od 4 mesecev in odražajo dejansko stanje.

Hvala.


ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje odgovor podaja po posameznih točkah, kot je bilo zastavljeno vprašanje:
1. V zvezi s prvim vprašanjem naročnik pojasnjuje, da je število zaposlenih strokovnjakov, ki opravljajo: kontrolo tlačnih posod (4), servisiranje gasilnih aparatov (39) in usposabljanja (2) skupaj 45.
2. V zvezi z drugim vprašanjem naročnik ponovno pojasnjuje, da je navedena nabavna vrednost osebnih vozil in specialnih vozil z DDV, nabavna vrednost tovornih, priključnih in delovnih vozil pa je brez DDV.
3. V zvezi s tretjim vprašanjem naročnik pojasnjuje, da se ponudbene premije pripravijo na obstoječi premijski razred, ki je vpisan v Prilogi 3.
4. V zvezi z zastavljenim vprašanjem naročnik podaja relevantne podatke glede vozila Renault Master furgon Combi 2,5 cdi – št. šasije: VF 1 JDA1DC 41124071, registrska št. KR RJ – 114.
5. Ob upoštevanju podanega predloga naročnik dopušča, da ponudniki namesto obrazca 4 Izjava in Pooblastilo sami priložijo potrdila o nekaznovanosti izdana s strani Ministrstva za pravosodje, ki niso starejša od 4 mesecev od objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil in odražajo dejansko stanje.Datum objave: 17.07.2017   07:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za pojasnilo glede zahteve o referencah ponudnika:

- v obrazcu št. 5 bi zraven vseh zahtevanih podatkov, pod letna premija navedli da je ta višja od 8.000 eur. Ali bo to zadostovalo?
Smatramo, da je točen znesek pogodbene vrednosti poslovna skrivnost med pogodbenima partnerjema in se ne sme posredovat tretji strani.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da bo kot ustrezno navedbo vrednosti letne premije (letnega pogodbenega zneska (brez DPZP)) skladno s predlaganim štel tudi navedbo, da je ta višja od 8.000,00 EUR. Odgovor na zastavljeno vprašanje je torej pritrdilen, navedba, da je bila letna premija višja od 8.000,00 EUR brez DPZP bo zadostovala.