Dosje javnega naročila 006409/2017
Naročnik: SiDG d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: Nadgradnja aplikacije Merilec in nakup mobilnih terminalov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 63.033,20 EUR

JN006409/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.06.2017
JN006409/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.07.2017
JN006409/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.08.2017
JN006409/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.08.2017
JN006409/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 13.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006409/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SiDG d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI017
Kočevje
Slovenija
Miha Marenče
miha.marence@gov.si
+386 82007100

Internetni naslovi
https://www.sidg.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/212232/Za_objavo.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/212232/espd/Narocnik_ESPD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
d.o.o.
I.5 Glavna področja dejavnosti
gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja aplikacije Merilec in nakup mobilnih terminalov
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72230000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nadgradnja aplikacije Merilec, vzdrževanje programske opreme Merilec in nakup mobilnih terminalov s tiskalniki s programsko opremo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32582000
72230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI017 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila »Nadgradnja aplikacije Merilec in nakup mobilnih terminalov« je nadgradnja aplikacije Merilec, vzdrževanje programske opreme Merilec in nakup mobilnih terminalov, ki jih naročnik potrebuje za potrebe terenskega dela gozdarjev v kompletu z mobilnimi termičnimi tiskalniki in skupaj s programsko opremo. Mobilni terminali in tiskalniki morajo delovati na obstoječi programski opremi – Merilec.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:

IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.07.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.07.2017   10:30
Kraj: na naslovu sedeža naročnika SiDG d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. Ostali subjekti bodo na odpiranju ponudb lahko prisotni, brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.07.2017   12:00

Dodatne informacije:
Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva zgolj preko portala javnih naročil. Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.06.2017