Dosje javnega naročila 006531/2017
Naročnik: OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača
Gradnje: Cesta Gradišče
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 149.576,74 EUR

JN006531/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.07.2017
JN006531/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2017
JN006531/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.01.2018
JN006531/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2018

    JN006531/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3A
6215
SI024
Divača
Slovenija
Sonja Terčič
sonja.tercic@divaca.si
+386 57310930
+386 57310940

Internetni naslovi
http://www.divaca.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.divaca.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Cesta Gradišče
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema izvedbo obnove in razširitve vozišča v skupni dolžini cca. 1100m in gradnje podpornega zidu z zaščitno ograjo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI024 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izvedbo obnove in razširitve vozišča v skupni dolžini cca. 1100m in gradnje podpornega zidu z zaščitno ograjo. Predmet javnega naročila je bolj natančno opredeljen v popisih del, ki je priloga in sestavni del te razpisne dokumentacije.

Za izvedbo predmeta javnega naročila bo sklenjena gradbena pogodba po pogodbeni klavzuli obračuna izvedenih del od merske enote.

Uvedba v delo je predvidena za dne 2. 11. 2017. Najdaljši dopusten rok za dokončanje del je 28. 2. 2018.

Predmet razpisa je celovit in ni razdeljen na sklope. Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, ki zajema vsa zahtevana dela.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 02.11.2017
Konec: 28.02.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji, opredeljenimi v vzorcu pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.07.2017   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.07.2017   11:15
Kraj: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.07.2017   17:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.07.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.