Dosje javnega naročila 006563/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: REKONSTRUKCIJA ZADRUŽNEGA DOMA URŠNA SELA – 1. FAZA, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 146.515,96 EUR

JN006563/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.07.2017
JN006563/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.07.2017
JN006563/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.07.2017
JN006563/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.07.2017
JN006563/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.09.2017
JN006563/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.10.2017
JN006563/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2017
JN006563/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 20.02.2018
Zahtevek za revizijo

    JN006563/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
maja gorenc
maja.gorenc@novomesto.si
+386 73939307

Internetni naslovi
http://www.novomesto.si

KS URŠNA SELA
Vaška cesta 4
8323
SI
Uršna sela
Slovenija
ks.ursna.sela@novomesto.si
+386 73939307

Internetni naslovi
http://www.novomesto.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/212767/Dokumentacija_-_Rekonstrukcija_Zadružnega_doma_Uršna_Sela_-_1faza.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REKONSTRUKCIJA ZADRUŽNEGA DOMA URŠNA SELA – 1. FAZA, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI
Referenčna številka dokumenta: 430-33/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija Zadružnega doma Uršna sela – 1. faza.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI017 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto - Uršna sela
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija Zadružnega doma Uršna sela – 1. faza.
Predmet javnega naročila se izvede na podlagi projekta PGD Zadružni dom Uršna Sela, št. SR11061 september 2014, izdelovalca STUDIO RAZVOJ d.o.o. in na podlagi PZI Zadružni dom Uršna Sela, št. SR11061, marec 2017, izdelovalca STUDIO RAZVOJ d.o.o.
Pri pripravi dokumentacije za izvedbo postopka javnega naročanja je naročnik upošteval določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14, 91/15), in sicer:
- Priloge št. 7.2. "Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov" ter
- Priloge št. 13 "Temeljne okoljske zahteve za električne sijalke in svetilke".
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.07.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.07.2017   09:30
Kraj: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, 2. nadstropje, velika sejna soba.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
V skladu z določili iz dokumentacije naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.07.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.07.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2017   08:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo, da omogočite dostop do načrtov (risb) arhitekture in gradbenih konstrukcij (TP, statika, armaturni načrti ...)

LP Jože


ODGOVOR
Naročnik bo na portalu javnih naročil objavil načrte arhitekture, ostala dokumentacija je na vpogled pri naročniku v času uradnih ur, in sicer po predhodni telefonski najavi (kontaktna oseba: Klemen Kestnar, telefon: 07/39-39-252).
Naročnik
MO Novo mesto