Dosje javnega naročila NMV2875/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Razni programski paketi in računalniški sistemi
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 26.258,06 EUR

NMV2875/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.05.2015
NMV4299/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.07.2015
NMV4299/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2015
    NMV2875/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Razni programski paketi in računalniški sistemi

Datum objave: 22. 5. 2015
Številka objave: NMV2875/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Dejan Mezek, V roke: Dejan Mezek, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064421. Telefaks +386 13064407. E-pošta dejan.mezek@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Nakup IBM Notes Domino licenc in naročnina in podpora za najnovejše verzije IBM Notes Domino programske opreme
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet naročila je:
• Letna naročnina in podpora za najnovejše verzije IBM Notes Domino Collaboration Express Authorized User licenc (410 enot) za obdobje od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016,
• Nakup 100 IBM Domino Collaboration Express Authorized User licenc z naročnino na nove verzije s podporo za čas enega leta od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 48900000 (Razni programski paketi in računalniški sistemi)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/5/4454-82453703779038892010/RD_nakup
_Domino_licenc_podpisana.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 2. 6. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 2. 6. 2015
Čas: 13:00
Kraj: Dalmatinova 1, Ljubljana, II. nadstropje, sejna soba Službe za javna naročila.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 27. 5. 2015
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 5. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV4299/2015, Blago: Razni programski paketi in računalniški sistemi; datum objave: 14. 7. 2015

.