Dosje javnega naročila 006566/2017
Naročnik: MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje informacijskega sistema Spletno odložišče velikih datotek (SOVD)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 89.989,04 EUR

JN006566/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.07.2017
JN006566/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.08.2017
JN006566/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.01.2018
JN006566/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2018
Zahtevek za revizijo

    JN006566/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MJU
Tržaška cesta 21
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje informacijskega sistema Spletno odložišče velikih datotek (SOVD)
Referenčna številka dokumenta: 4300-93/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje informacijskega sistema Spletno odložišče velikih datotek (SOVD)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MJU
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje informacijskega sistema Spletno odložišče velikih datotek (SOVD)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
»Interoperabilnostni skupni gradniki in funkcionalnosti za elektronsko pridobivanje podatkov«, NRP 3130-16-0033, operacija »Povezljivost, odprtost, kakovost«


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.07.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.10.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.07.2017   12:00
Kraj: MJU, Direktorat za javno naročanje, Tržaška cesta 19a, Ljubljana (sejna soba 3. nadstropje)


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.07.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.07.2017