Dosje javnega naročila 006626/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Gradnja komunalne opreme na območju urejanja MS 1/2 in MR 1/1 Zelena jama po internih cestah U2, U3 (del), U4 (del) in U5 in območje Šmartinske ceste - 2 . faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 424.197,16 EUR

JN006626/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.07.2017
JN006626/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.08.2017
JN006626/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.09.2017
JN006626/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.09.2017
JN006626/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.03.2018
JN006626/2017-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN006626/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Zoran Kalaković
zoran.kalakovic@ljubljana.si
+386 13064408
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/212878/Dokumentacija-v-zvezi-z-oddajo-JN-komunalna-oprema-Zelena-jama.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja komunalne opreme na območju urejanja MS 1/2 in MR 1/1 Zelena jama po internih cestah U2, U3 (del), U4 (del) in U5 in območje Šmartinske ceste - 2 . faza
Referenčna številka dokumenta: 430-1370/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja komunalne opreme na območju urejanja MS 1/2 in MR 1/1 Zelena jama po internih cestah U2, U3 (del), U4 (del) in U5 in območje Šmartinske ceste - 2 . faza
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja komunalne opreme na območju urejanja MS 1/2 in MR 1/1 Zelena jama po internih cestah U2, U3 (del), U4 (del) in U5 in območje Šmartinske ceste - 2 . faza
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
NAVEDENO V DOKUMENTACIJI V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.07.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.07.2017   10:00
Kraj: Razvidno iz razpisne dokumentacije.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.07.2017   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.07.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.07.2017   13:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali mora ena referenca (en objekt) vključevati vse 4 alineje ali lahko posamezno alinejo dokazujemo iz različnih objektov?

Hvala.
Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Ena referenca (en objekt) mora vključevati vse 4 alineje, in sicer tako kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, se mora ponudnik izkazati z referenco posla kot je predmet tega naročila, pri čemer je bilo v okviru posameznega posla izvedeno najmanj:
- izgradnja lokalne ali mestne ceste v dolžini vsaj 100 m
- izgradnja kanalizacije za padavinsko ali odpadno vodo DN vsaj 250 iz PVC ali poliestrske snovi v dolžini vsaj 100 m
- izgradnja vodovoda NL DN vsaj 100 v dolžini vsaj 100 m
- izgradnja plinovodnega omrežja v dolžini vsaj 100 m.Datum objave: 12.07.2017   09:53
VPRAŠANJE
Naročnik v PRILOGI 4 zahteva pooblastilo za fizične osebe in sicer za vse vodstvene ali nadzorne organe gospodarskega subjekta.
Nastopil je čas dopustov in v tem obdobju ne moremo od vseh oseb pridobiti podpise dokumenta, ker so zaradi dopusta odstotni. Ali lahko priložimo prilogo iz starejših razpisov, ki jih je objavil naročnik?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Da.