Dosje javnega naročila 006728/2017
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Storitve: IZVAJANJE POSEKOV TRAS NNO IN SN DALJNOVODOV
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 20.923.000,00 EUR

JN006728/2017-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 12.07.2017
JN006728/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.07.2017
JN006728/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2017
JN006728/2017-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.09.2017
JN006728/2017-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 08.12.2017
JN006728/2017-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.02.2018
JN006728/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.02.2018
JN006728/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.02.2018
JN006728/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 21.02.2018
JN006728/2017-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 21.02.2018
JN006728/2017-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 21.02.2018
JN006728/2017-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 21.02.2018
JN006728/2017-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.01.2019

    JN006728/2017-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2017/S 132-270714
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Miran Žnideršič, komisija za javna naročila
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600
+386 53396705

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-primorska.si/izvajanje-posekov-tras-nn-sn-daljnovodov

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE POSEKOV TRAS NNO IN SN DALJNOVODOV
Referenčna številka dokumenta: 8-S/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Posek podrasti in posek drevja znotraj koridorja voda, posek, obžagovanje in spravilo robnih dreves, mletje lesne mase in odvoz na deponijo.
Natančnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 325.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Distribucijska enota Nova Gorica
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77211400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI023 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje DE Nova Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
Posek podrasti in posek drevja znotraj koridorja voda, posek, obžagovanje in spravilo robnih dreves, mletje lesne mase in odvoz na deponijo.
Natančnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Distribucijska enota Koper
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77211400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI024 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje DE Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Posek podrasti in posek drevja znotraj koridorja voda, posek, obžagovanje in spravilo robnih dreves, mletje lesne mase in odvoz na deponijo.
Natančnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 47
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Distribucijska enota Sežana
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77211400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI024 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje DE Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Posek podrasti in posek drevja znotraj koridorja voda, posek, obžagovanje in spravilo robnih dreves, mletje lesne mase in odvoz na deponijo.
Natančnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Distribucijska enota Tolmin
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77211400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI023 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje DE Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Posek podrasti in posek drevja znotraj koridorja voda, posek, obžagovanje in spravilo robnih dreves, mletje lesne mase in odvoz na deponijo.
Natančnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.08.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.11.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.08.2017   10:30
Kraj: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.08.2017   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje štirih let.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.07.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.07.2017   12:04
VPRAŠANJE
Prosim vas za pojasnilo pri izpolnjevanju ESPD obrazca Zaključek Del V: Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov; kako naj opišemo način izpolnjevanja pogojev in pravil in katera potrdila oz. dokazila naj tu navedemo?

ODGOVOR št. 1
V navedenem razdelku se odkljuka NE, potrdil ni potrebno navajati.
Datum objave: 03.08.2017   14:16
VPRAŠANJE
ZANIMA NAS ALI JENAROČNIK PREDVIDEL POGOJ,GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE IN KJE SE NNANAŠA OMENJENI OBRAZEC

HVALA IN LP

ODGOVOR št. 2

Naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval/predvidel pogoja garancije za resnost ponudbe.