Dosje javnega naročila 006709/2017
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Storitve: RTP 110/20 KV AJDOVŠČINA – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 71.296,43 EUR

JN006709/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.07.2017
JN006709/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.08.2017
JN006709/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.09.2017
JN006709/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2017
Zahtevek za revizijo

    JN006709/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Miran Žnideršič, komisija za javna naročila
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600
+386 53396705

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-primorska.si/rtp-11020-kv-ajdovscina-izdelava-projektne-dokumentacije
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: RTP 110/20 KV AJDOVŠČINA – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Referenčna številka dokumenta: 6-S/NMV/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije za RTP 110/20 kV Ajdovščina.
Podrobnejši opis se nahaja v razpisni dokumentaciji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71323100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI023 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije za RTP 110/20 kV Ajdovščina.
Podrobnejši opis se nahaja v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 250
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.08.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.10.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.08.2017   10:30
Kraj: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.07.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.07.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.07.2017   15:32
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo prilog 1 in 2, ki sta navedeni v projektni nalogi.
Lep pozdrav!

ODGOVOR št. 1
Prilogi sta objavljeni na strani
http://www.elektro-primorska.si/rtp-11020-kv-ajdovscina-izdelava-projektne-dokumentacijeDatum objave: 26.07.2017   12:12
VPRAŠANJE
1) Vprašanje:

V razpisni dokumentaciji št: 6-S/NMV/2017 stran 12/43, točka 3. Merila za ocenjevanje ponudb navajate:

<image002.jpg>

Nikjer ne navajate končne enačbe, kjer bo razvidno koliko točk je maksimalno možno doseči. Ali pravilno razumemo , da dvakrat zahtevate samo odgovornega projektanta za PGD? Verjetno je v prvi alineji mišljen odgovorni vodja projekta (OVP) in v drugi odgovorni projektant (OP)? Kako to, da na strani 12/43 zahtevate samo odgovornega vodjo projekta in odgovornega projektanta za PGD. Dočim v obrazcih na strani 27/43, 28/43 in 29/43 pa zahtevate reference firme za PGD ALI PZI, OVP za PGD ALI PZI in odgovornega projektanta za PGD ALI PZI? Ali ima referenca za PGD isto težo kot PZI?

Ker je teža pretežno na gradbeni stroki, nas zanima zakaj ne zahtevate referenc za odgovornega projektanta gradbene stroke. Predlagamo, da v razpisnih pogojih zahtevate tako OP za gradbeno kot elektro stroko in jih potem z ustrezno enačbo (glej ZJN-3 in ostale obveze naročnika) tudi ponderirate.

Prosimo da poenotite zahteve na strani 12/43 in referenčna potrdila.

2) Vprašanje:

V grafičnih prilogah je moč zaslediti, da je podjetje Projekt Nova Gorica v marcu 2017 že izdelalo dokumentacijo IDZ (piše v risbah). Ali bo možno dobiti dokumentacijo v DWG (odprtem, ne razbitem) in v DOC-u formatu?

3) Vprašanje:

Na strani 32/43 pod 3. členom se omenja tudi IDP. Je to dokumentacijo potrebno izdelati?

4) Vprašanje:

Na strani 5/8 , točka 3.1 IDZ: Na podlagi izbrane variante se izdela IDZ. Ali je potrebno predhodno izdelati tudi idejne rešitve (IDR)? Ali je varianta že izbrana in potrjena?

5) Vprašanje

Iz projektne naloge ni razviden obseg dela zunanje ureditve. Ali so predvidene spremembe povezane z dostopnimi potmi, kanalizacijo odpadnih voda?

6) Vprašanje

Ali je na voljo projektna dokumentacija že zgrajenih objektov (PID)?

7) Vprašanje

Objekt bodo po novem prizidku predstavljale tri enote; Ali se prenova (fasada, stavbno pohištvo, inštalacije) nanaša na že obe zgrajeni enoti?


ODGOVOR št. 11. Enačba je navedena pisno in sicer na strani 12/43 je zapisano: Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki po merilih za izbiro doseže največji dosežek točk. Maksimalno število točk je 100.

V merilih se v drugi alineji ocenjuje zgolj usposobljenost odgovornega projektanta električnih inštalacij za PGD.

V točki 3 razpisne dokumentacije je pri ocenjevanju usposobljenosti in izkušenosti odgovornih projektantov v obeh alinejah mišljen odgovorni projektant načrta električnih inštalacij in električne opreme za PGD.

Za gospodarski subjekt se dopušča reference PGD+PZI, za odgovornega vodje projekta PGD+PZI, za odgovornega projektanta načrta električnih inštalacij in električne opreme pa PGD

Kjer je zapisana med navedenimi dokumentacijami beseda ali imajo projektne dokumentacije enako težo.

Naročnik ponderja ne bo spreminjal, ker gre za poseg v obstoječi elektro energetski objekt in je za naročnika usposobljenost projektanta električnih instalacij ter električne opreme, pomembnejše.

Glede poenotenja glejte zgoraj napisano.


2. Naročnik z omenjeno dokumentacijo v zahtevanem formatu ne razpolaga.


3. Idejni projekt ni potrebno izdelati.


4. Idejnih rešitev ni potrebno izdelati. Potrjena in izbrana varianta je že opisana v projektni nalogi.

5. Obseg zunanje ureditve je razviden iz točke 2.5.1.3 ter 2.5.1.8 Projektne naloge. Spremembe dostopnih poti niso predvidene. V obstoječo kanalizacijo odpadnih voda se ne posega, razen na delih, ki nanašajo ureditev odvodnjavanja ob vgradnji Petrsenove dušilke in sanaciji odvodnjavanja oljnih jam energetskih transformatorjev.

6. Naročnik PID- ov za arhitekturo in gradbeni del nima, ima zgolj PGD. Za tehnološko opremo pa PID-i obstajajo.

7. Prenova fasade, stavbnega pohištva in inštalacij se nanaša na celoten objekt v katerega so vključene tudi že obe zgrajeni enoti.