Dosje javnega naročila 006671/2017
Naročnik: MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje portala NIO v letih 2017-2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 90.616,72 EUR

JN006671/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.07.2017
JN006671/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.07.2017
JN006671/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.08.2017
JN006671/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.08.2017
Zahtevek za revizijo

    JN006671/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MJU
Tržaška cesta 21
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje portala NIO v letih 2017-2020
Referenčna številka dokumenta: 4300-80/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje portala NIO v letih 2017-2020
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MJU
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje portala NIO v letih 2017-2020
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.07.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.04.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.07.2017   12:00
Kraj: Ministrstvo za javno upravo
Direktorat za javno naročanje tretje nadstropje sejna soba
Tržaška 19a

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo javnoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.07.2017   09:30
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.07.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.07.2017   15:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kdo je trenutni izvajalec oz. če jih je bilo več, kdo so bili dosedanji izvajalci portala NIO?

ODGOVOR
Zadnji izvajalec vzdrževanja portala NIO je bilo podjetje XLAB d.o.o., Pot za Brdom 100, 1000 Ljubljana, pred tem pa je te storitve izvajalo podjetje SRC d.o.o, Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana.Datum objave: 14.07.2017   15:27
ODGOVOR
Določeno je 5 ur mesečno (predvidena količina 180 ur:36 mesecev).

Datum objave: 14.07.2017   15:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas, če nam lahko pojasnite koliko ur je predviden mesečni pavšal v okviru osnovnega vzdrževanja? Če je to glede na trajanje pogodbe in predračun preračunano 5 ur mesečno, nam pojasnite kako ste prišli do teh ur, saj če se vzame urno postavko cca 50 EUR znese mesečni pavšal 250 EUR. Za ta denar mora torej izvajalec pokriti vse stroške razvojnih okolij, nuditi razpoložljivost podpore, pokriti strošek HKOM ključkov, skrbeti za vzdrževanj kode in celotne dokumentacije sisitem in še pokriti strošek koordinacij in vodenja projekta, ter s tem povezanih nalog.

ODGOVOR
Kot že odgovorjeno je določen mesečni pavšal 5 ur za storitve osnovnega vzdrževanja. Naročnik je ocenil predvideno količino ur na podlagi izkušenj. Osnovno vzdrževanje se na način, kot je določeno v dokumentaciji naročila, plačuje kot mesečni pavšal.

Naročnik dodatno spreminja zadnji odstavek 6. člena vzorca pogodbe, da se sedaj glasi: "Izvajalec vse račune naročniku pošilja do 5. v mesecu za storitve opravljene v preteklem mesecu, pošilja izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike".


Datum objave: 14.07.2017   15:40
VPRAŠANJE
Prosimo, če nam podate informacijo koliko ur mesečno (povprečno) je bilo podpore naročniku?

Hvala.

ODGOVOR
V letu 2016 je bilo opravljeno 270 ur storitev vzdrževanja podpore naročniku.Datum objave: 14.07.2017   15:42
VPRAŠANJE
V Tehničnih specifikacijah, točka 3.3.1 Osnovno vzdrževanje navajate, da je "Način obračunavanja storitev iz te kategorije je dogovorjeni fiksni mesečni znesek oz. pavšal". Koliko ur je ta mesečni pavšal, saj je na predračunu samo število ur za celotno pogodbeno obdobje?

ODGOVOR

Določeno je 5 ur mesečno (predvidena količina 180 ur:36 mesecev).


Datum objave: 14.07.2017   15:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas, katere ogrodja in programske knjižnice mora dobavitelj poznati, da lahko kvalitetno sestavimo kadrovsko ekipo?
Prosimo tudi za informacijo kateri CMS je trenutno uporabljen in kaj je mišljeno pod zahtevo da se bo CMS posodobil?

Hvala za odgovora.

ODGOVOR
Glavne tehnologije, ki jih uporablja NIO, so JavaServer Pages, Apache Struts in Spring. Za pretvorbe formata XML se uporabljata knjižnici Apache Jena in JAXB. Za hrambo podatkov se uporablja Oracle DB.
Trenutno se uporablja CMS, ki ga je razvil SRC d.o.o. kot razvijalec prvotne različice portala. Pod posodobitvijo je mišljeno, da se bo nadomestil z drugim, ki ga lahko predlaga izvajalec. Možna bi bila tudi dopolnitev prvotnega, a zaradi zaprtosti tega dela kode (na voljo je le knjižnica kot datoteka *.jar) ne bi bila enostavna.Datum objave: 14.07.2017   15:44
VPRAŠANJE
Ali razumemo pravilno, da je lahko Tehnični pogoj pod številko 2 izveden tudi izven projektov v javni upravi, torej v gospodarstvu?
Pogoj št 2: Ponudnik je v zadnjih (5) petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, izvedel vsaj 1 uspešno zaključen projekt s področja elektronske izmenjave podatkov med viri v formatu ADMS-AP https://joinup.ec.europa.eu/asset/adms/news/releasing-adms-ap-v20 ) ali DCAT (https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/ ).

ODGOVOR
Da.