Dosje javnega naročila 006715/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi dveh cestnih pročelij s stavbnim pohištvom na stavbi Cankarjeva cesta 7 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana – moje mesto (LMM)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006715/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.07.2017
JN006715/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.09.2017
JN006715/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.10.2017
Zahtevek za revizijo

    JN006715/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Aleš Muzlovič
ales.muzlovic@ljubljana.si
+386 13064444
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/213442/RD_Cankarjeva_7_LMM.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/213442/espd/ESPD_Cankarjeva_7_LMM.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi dveh cestnih pročelij s stavbnim pohištvom na stavbi Cankarjeva cesta 7 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana – moje mesto (LMM)
Referenčna številka dokumenta: 430-1142/2017-5
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi dveh cestnih pročelij s stavbnim pohištvom na stavbi Cankarjeva cesta 7 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana – moje mesto (LMM)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45261210
45262500
45421000
45442100
45454100
98395000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cankarjeva 7, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi dveh cestnih pročelij s stavbnim pohištvom na stavbi Cankarjeva cesta 7 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana – moje mesto (LMM). Količina in obseg naročila ter pogoji izvedbe so razvidni iz popisa del št. 1706/2017-V2, kulturno varstvenih pogojev ZVKDS, OE Ljubljana št. 35102-0596/2014-8 z 4.4.2016 in lokacijske informacije št.: 3501-855/2017-2(2017-4985)JV2 z 13.6.2017, ki so priloge razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.07.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.07.2017   12:30
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 2. nadstropje, sejna soba

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.07.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.07.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2017   07:57
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI,
prosimo vas , da spoštujete kulturnovarstvene pogoje in popravite popise del tako ,kot to zahteva ZVKDS. Iz popisov mora biti natančno razvidno, kaj sodi med konservatorsko -restavratorska dela. To sedaj nima ne repa ne glave in ni v soglasju z kulturnovarstvenimi pogoji.
Naj vam pomagamo, popraviti popise del kot je to navedeno v Kulturnovarstvenih pogojih, saj vendar posegamo v varovano arhitekturno dediščino :
Potrebno je popraviti sledeče točke iz popisa del , ki se ne ujemajo s kulturnovarst. pogoji in jih potrebno umestiti pod RESTAVRATORSKA DELA :

1. MED ZIDARSKIMI DELI SO POD ZAPOREDNO ŠTEVILKO 15, 19( a do y), 23,24 in 27 DELA , KI JIH JE TREBA PREMAKNITI MED RESTAVRATORSKA DELA
in prav tako dopolniti s kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS
2. MED MIZARSKIMI DELI NI NIČ USKLAJENO S KULTURNO.VARSTVENIMI POGOJi, . POD ZAPOREDNO ŠTEVILKO 1( a in b ), 3 in 5 so DELA , KI JIH JE TREBA PREMAKNITI MED RESTAVRATORSKA DELA in DOPOLNITI Z:
- demontaža okenskih kril in okovja
-mehansko in kemično odstranjevanje satrih premazov
- kitanje manjših poškodb in sanacija večjih poškodb v lesu
- brušenje
-sistemska pokrivna zaščita za les
- ponovna montaža

Prosimo Vas, da čim prej popravite popise del , da v miru pripravimo vso potrebno dokumentacijo. Hvala za razumevanje in lep pozdrav.ODGOVOR

1. Vsa zidarska dela so pripravljena v skladu z ZVKDS pogoji. Postavka 15, 19 (a do y), 23, 24 in 27 ostajajo pod zidarskimi deli, ker vsa ta dela izhajajo iz gradbenih normativov. Obseg del je oblikovan na osnovi standardnih opisov del. Dopolnilo k standardnim opisom del so kulturno varstveni pogoji. Ponudnik je dolžan pri pripravi ponudbe upoštevati oboje.

2. Enako velja za mizarska dela. Dela na postavkah 1. (a in b), 3., 5. so po gradbenih normativih opredeljena pod mizarska in slikopleskarska dela. Dopolnilo k standardnim opisom del so kulturno varstveni pogoji. Ponudnik je dolžan pri pripravi ponudbe upoštevati oboje.


Lep pozdrav!Datum objave: 17.07.2017   07:58
VPRAŠANJE
PROSIMO VAS DA AŽURNO ODGOVARJATE NA VPRAŠANJA KER SE ČAS IZTEKA.

ODGOVOR

Skladno s 4. točko I. poglavja razpisne dokumentacije št. 430-1142/2017-3 z dne 11. 7. 2017 bodo vsa pojasnila objavljena najpozneje do vključno 18.7.2017, pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj do 14.7.2017 do 12:00 ure.