Dosje javnega naročila 006704/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Storitve: JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA VZPOSTAVITEV AVTOMATIZIRANEGA KOLESARSKEGA SISTEMA ZA SAMOPOSTREŽNO IZPOSOJO KOLES V MESTNI OBČINI NOVO MESTO
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 64.416,00 EUR

JN006704/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.07.2017
JN006704/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.07.2017
JN006704/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.08.2017
JN006704/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.09.2017
JN006704/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2017
Zahtevek za revizijo

    JN006704/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Maja Gorenc
maja.gorenc@novomesto.si
+386 73939307

Internetni naslovi
http://www.novomesto.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/213590/DOKUMENTACIJA.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/espd/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA VZPOSTAVITEV AVTOMATIZIRANEGA KOLESARSKEGA SISTEMA ZA SAMOPOSTREŽNO IZPOSOJO KOLES V MESTNI OBČINI NOVO MESTO
Referenčna številka dokumenta: 430-37/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34431000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vzpostavitev avtomatiziranega kolesarskega sistema za samopostrežno izposojo koles v Mestni občini Novo mesto.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34431000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI017 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema:
 dobavo, montažo in vzpostavitev računalniškega avtomatiziranega sistema za samopostrežno izposojo koles. Sistem mora delovati po principu izposoje koles in vračila koles uporabnikov na katerokoli od razpoložljivih postaj v sistemu in omogočati javni dostop do koles po načelu samopostrežbe.
 dobavo in montažo dveh (2) postaj za izposojo koles samopostrežnega sistema z vso pripadajočo opremo, pri čemer mora imeti vsaka postaja najmanj deset (10) ključavnic oz. mest priklopa koles.
 dobavo desetih (10) koles pet (5) na vsaki postaji in
 vzdrževanje sistema, koles in dobavljenih postaj za obdobje 12 mesecev od vzpostavitve samopostrežnega sistema za izposojo koles.
Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljene v projektni nalogi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z določili dokumentacije naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.07.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.11.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.07.2017   10:10
Kraj: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, II. nadstropje, velika sejna soba.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
V skladu z določili dokumentacije naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.07.2017   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.07.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2017   13:46
VPRAŠANJE
Imamo vprašanje glede navedbe v poglavju 3.3 o dostopnosti sistema:
»oz. tako, da nobena od postaj v sistemu ni brez koles več kot 15 minut razen v izjemnih primerih konic in podobnih dogodkov (kjer pa pričakujemo tudi svetovanje izvajalca pri dimenzioniranju in upravljanju sistema)«
Opozarjamo, da je naše predvidevanje, da takšna navedba zahteva nesorazmerno investicijo v prestavljanje koles glede na učinek, saj je potrebno imeti vzdrževalno ekipo na terenu konstantno od 7-19 ure. Predlagamo, da se ta stavek črta iz dokumentacije, saj so pogoji delovanja dovolj natančno določeni z ostalimi. Poleg tega pa je bolj smiselno dvakrat dnevno prestaviti kolesa ob vrhuncih - dnevnih konicah.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil spremembo projektne naloge, s katero je navedeno zahtevo spremenil. Ponudniki naj pri oddaji ponudbe upoštevajo spremenjeno projektno nalogo.
Naročnik
MO Novo mestoDatum objave: 17.07.2017   13:47
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji ste navedli:
»zagotoviti promoviranje vzpostavljenega javnega sistema izposoje koles med potencialnimi skupinami uporabnikov;«
Menimo, da je to v domeni naročnika, saj bo naročnik tudi prodajal kartice in izvajal druge promocije v okviru delovanja sistema. Naročnik je lastnik in nosilec celotnega sistema. Mi v nobenem primeru ne bomo prevzemali tega.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil spremembo obrazca Navodila, s katero je navedeno zahtevo črtal. Ponudniki naj pri oddaji ponudbe upoštevajo spremenjen obrazec Navodila.
Naročnik
MO Novo mestoDatum objave: 17.07.2017   13:49
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji ste navedli:
D) POGOJI ZA IZKAZOVANJE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI
4. Pogoj
Ponudnik bo moral v primeru podpisa pogodbe zagotoviti ustrezno zavarovanje odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
Žal za naše dejavnosti ne moremo in ni predvideno zavarovanje odgovornosti za dejavnost. Smo že imeli tak primer in so ga morali umakniti iz razpisa. Zavarovalnice nimajo podlage, da nam dajo zavarovanje. Tega po našem mnenju mogoče izpolniti in že sam pogoj predstavlja izključujoč element.
Dodaten argument je, da tako krijemo vso škodo iz garancije za dobro izvedena dela. Do sedaj teh pogojev nismo nikjer imeli.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil spremembo obrazca Navodila, s katero je naveden pogoj črtal. Ponudniki naj pri oddaji ponudbe upoštevajo spremenjen obrazec Navodila.
Naročnik
MO Novo mestoDatum objave: 17.07.2017   13:49
VPRAŠANJE
V razpisu zahtevate naslednjo zahtevo, ki se nanaša na shranjevanje podatkov in po našem mnenju ni bistvena za delovanje sistema, a posega na področje varovanja podatkov: »Sistem mora ob izpadu internetne povezave še vedno omogočati delovanje in shranjevanje podatkov lokalno. Ob ponovni vzpostavitvi povezave se podatki samodejno sinhronizirajo s sistemom.
To je z vidika varovanja osebnih podatkov lahko riskantno. Kaj če nekdo fizično/na silo vdre v sistem in se dokoplje do podatkov. Kazni so zelo visoke. Naš predlog je, da spremenite ta pogoj na tole: Sistem mora ob izpadu internetne povezave ali elektrike omogočati varno vrnitev kolesa.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil spremembo projektne naloge, s katero je navedeno zahtevo spremenil. Ponudniki naj pri oddaji ponudbe upoštevajo spremenjeno projektno nalogo.
Naročnik
MO Novo mestoDatum objave: 17.07.2017   13:50
VPRAŠANJE
V poglavju o zavarovanju sistema ste navedli:
5.0. ZAVAROVANJE
Prav tako se od ponudnika zahteva, da ima celotno obdobje sklenitve pogodbe sklenjeno ustrezno zavarovanje odgovornosti za nastalo škodo oziroma proti poškodovanju in kraji. V okviru navedenega je dolžnost izbranega ponudnika, da v obdobju vzdrževanja ustreznim državnim organom pregona prijavi vsakršen vandalizem, krajo ali drugo relevantno okoliščino v okviru zavarovanja odgovornosti. Prav tako je dolžnost izvajalca, da v obdobju vzdrževanja z odobritvijo in pisnim pooblastilom naročnika izstavlja zahtevke zavarovalnici, s katero bo sklenjeno zavarovanje.
Po našem mnenju je pogoj v celoti zgrešen. Kot izvajalec oz. ponudnik mi po končanem delu predamo sistem v opravljanje naročniku. Tudi naročnik je lastnik sistema in samo on lahko zavaruje sistem. Naročnik bo tudi dajal kolesa v najem in lahko samo on zavaruje sistem in kolesa. Predlagamo, da se ta pogoj odstrani.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil spremembo projektne naloge, s katero je navedeno zahtevo spremenil. Ponudniki naj pri oddaji ponudbe upoštevajo spremenjeno projektno nalogo.
Naročnik
MO Novo mestoDatum objave: 17.07.2017   13:51
VPRAŠANJE
Imamo vprašanje oz. pripombo glede vačrnosti sistema in s tem povezanih zahtev. RD navaja: Sistem mora biti zasnovan varčno, kar pomeni, da mora biti v času pripravljenosti, ob neuporabi, skupna poraba na postaji minimalna (do 100 W/h). Zaželeno je, da ponudnik omogoča za napajanje postaje fotovoltaični sistem (solarno napajanje).
Tu nastane problem pri kasnejših nadgradnjah. Omenjali ste neke enotne kartice, pa druge želje. Poleg tega ste omenjali električna kolesa, itd. Če ta pogoj ostane notri, teh nadgradenj ne bo mogoče uresničiti.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil spremembo projektne naloge, s katero je navedeno zahtevo spremenil. Ponudniki naj pri oddaji ponudbe upoštevajo spremenjeno projektno nalogo.
Naročnik
MO Novo mesto
Datum objave: 19.07.2017   09:28
VPRAŠANJE
Glede na širok obseg dogovarjanja za pogodbe za dodatne postaje za izposojo koles samopostrežnega sistema ter zelo kratkega roka za postavitev vprašanj, Vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb, saj je glede na obdobje (dopusti) za ustrezno in konkurenčno pripravo ponudbe absolutno premalo časa. Predlagamo dodaten mesec časa.

Iz razpisa: Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do 21.7. 2017 do 9:00.

ODGOVOR
Naročnik ocenjuje, da postavljen rok za pripravo in oddajo ponudb omogoča oddajo dopustne ponudbe, zato naročnik roka ne bo podaljšal.
Naročnik
MO Novo mesto
Datum objave: 19.07.2017   09:30
VPRAŠANJE
Spoštovani !

V projektni nalogi je zahtevano, da se bo moral sistem prilagoditi na načrtovano mestno kartico.
Prosimo za več podatkov, da lahko bolje ocenimo ponudbo in se izognemo morebitnim kasnejšim nesporazumom:
1. Ali bo ta prilagoditev predmet posebne ponudbe ali aneksa k pogodbi ali javnega naročila s pogajanji, oz. ali bi morali že zdaj podati oceno te prilagoditve v izogib kasnejšim sporom, morebitni zlorabi položaja izbranega ponudnika ipd. (poznani mehanizmi: osnovna cena na ponudbi nizka, kasnejša nadgradnja pa oderuška) ?
2. Ali lahko podrobneje navedete predvideno tehnologijo in vsebino povezave mestne kartice tako na ravni kartice kot na ravni povezave strežnikov?
3. Ali planirate podoben sistem mestne kartice kot Urbana v Ljubljani oz. ali se celo predvideva isti izvajalec (Imovation, Margento) ?
4. Ali lahko jasno zagotovite, da bo planirana mestna kartica navadna ISO-14443 kartica, ki jo lahko beremo z lastnim čitalcem samo kot ID kartice in ne bo potrebna vgradnja čitalca izvajalca mestne kartice in online povezava z njim preko GSM ?
5. Ali obstaja ocena, kdaj bo mestna kartica uvedena oz. ali se bo to zgodilo že v času implementacije sistema koles ali obdobja vzdrževanja?
6. Ali bo planirana mestna kartica del sistema integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) uvedenega v RS leta 2016 in bodo potrebne zaradi tega kakršnekoli dodatne aktivnosti (npr. preverjanje veljavnosti iz kartice ali online, dodaten bonus za subvencionirane kartice, poročanje v sistem IJPP)

Najlepša hvala za odgovore.


ODGOVOR
Stavek, da se bo moral sistem prilagoditi načrtovani mestni kartici je bila predvsem napoved razvoja sistema, ki mora biti dovolj odprt za razvoj tehnologij in tovrstne nadgradnje. Naročnik v tej fazi ne razpolaga s podatki, da bi lahko odgovoril na zgoraj izpostavljena vprašanja, saj bo navedeno predmet ločenega javnega razpisa. Prav tako bodo morebitne prilagoditve, ki bodo potrebne za uvedbo mestne kartice v okviru tega projekta predmet ločenega javnega razpisa, naročnik zgolj želi, da ponujen sistem navedeno možnost dopušča.
Naročnik
MO Novo mestoDatum objave: 21.07.2017   12:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vezano na vzdrževanje sistema, navajate, da bo sistem v povprečju deloval 8 mesecev ostalo pa bo v zimovanju – 4 mesece. V ponudbi pa zahtevate strošek vzdrževanja na mesečni osnovi in nato množimo x12, da dobimo končno ceno vzdrževanja za eno leto.

Naše vprašanje je ali lahko v ponudbi zamenjamo obdobje iz x12 na x8 ( ker se dejansko vzdržuje 8 mesecev in je sistem v mirovanju med zimovanjem) ali imamo kakšno drugo možnost, da pravilno uredimo oz. podamo ponudbo?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Ponujena cena je oblikovana po ceni na enoto 1 mesec, količina mesecev ostaja nespremenjena – 12 mesecev. V tem smislu torej v razpisni dokumentaciji ne bo sprememb.
Naročnik
MO Novo mesto