Dosje javnega naročila 006785/2017
Naročnik: KOBILARNA LIPICA LIPICA 5, SEŽANA, Lipica 5, 6210 Sežana
Storitve: Veterinarske storitve
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 207.396,00 EUR

JN006785/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.07.2017
JN006785/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.07.2017
JN006785/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.08.2017
JN006785/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.11.2017
JN006785/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.11.2017

    JN006785/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOBILARNA LIPICA LIPICA 5, SEŽANA
Lipica 5
6210
SI
Sežana
Slovenija
toni.krancic@lipica.org, Toni Krančić
toni.krancic@lipica.org
+386 57391793

Internetni naslovi
http://www.lipica.org

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/213847/VETERINAR.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Veterinarske storitve
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Veterinarske storitve
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Veterinarske storitve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.07.2017   09:15
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.07.2017   10:20


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.07.2017   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.07.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2017   17:39
VPRAŠANJE
3. Vprašanje: V poglavju 4. MERILA, v prvem odstavku piše:
Naročnik bo oddal naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe- najnižja cena ponudbenega predračuna, ki je sestavljena iz cene storitev in najemnine za ambulanto.
Kaj zajema cena storitve?


ODGOVOR

Cena storitve zajema storitev, zdravila in material. V tabeli storitev mora ponudnik cene na enoto pomnožiti s količinami.


Datum objave: 17.07.2017   17:39
VPRAŠANJE
2. vprašanje: V 5. členu Navodil za izdelavo ponudbe je določeno: Predračun izpolnite tako, da vpišete cene. Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate, DDV in druge dajatve. V obrazcu predračuna pa ni kolone za DDV. Kaj vpišemo?


ODGOVOR


Vpišete cene brez DDV tako kot je v obrazcu

Datum objave: 17.07.2017   17:40
VPRAŠANJE
1 Vprašanje: V točki 3 Navodil za izdelavo ponudbe je določeno:
»Če skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, je določeno ali bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 8. točke navodil za izdelavo ponudbe ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.« Kajje mišljeno z 8. členom navodil za izdelavo ponudbe?


ODGOVOR

To je pomota, mišljeno je poglavje 5 Ugotavljanje sposobnosti