Dosje javnega naročila 006930/2017
Naročnik: OBČINA KOMEN, Komen 86, 6223 Komen
Gradnje: UREDITEV JAVNIH SANITARIJ V ŠTANJELU
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 110.866,99 EUR

JN006930/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.07.2017
JN006930/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.08.2017
JN006930/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.08.2017
JN006930/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.08.2017

    JN006930/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOMEN
Komen 86
6223
SI
Komen
Slovenija
Erik Modic
erik.modic@komen.si
+386 57310450
+386 57310460

Internetni naslovi
http://www.komen.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/214860/JN_ureditev_javnih_sanitarij_v_Štanjelu.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV JAVNIH SANITARIJ V ŠTANJELU
Referenčna številka dokumenta: 431-2/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212350
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je ureditev javnih sanitarij v Štanjelu.
Sanitarije bodo obsegale moški in ženski wc s sanitarnima predprostoroma ter wc, namenjen invalidom.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212350
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI024 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Štanjel
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je ureditev javnih sanitarij v Štanjelu.
Sanitarije bodo obsegale moški in ženski wc s sanitarnima predprostoroma ter wc, namenjen invalidom. Wc invalidov bo v časovnem zamiku služil tudi kot previjalnica. Urejen bo tudi prostor za čistila. Sanitarni del objekta G/2 bo dostopen neposredno z vaške ulice, s klančino, ki bo premostila višinske razlike, ki nastanejo zaradi nagnjenosti dostopne poti. V kletni etaži bo urejen pomožni kletni prostor, ki bo s stopnicami preko nekdanjega prehoda neposredno povezan s Kobdiljskim stolpom. Ponovno urejeni bosta obe obstoječi etaži etaži, ponovno bo urejen nekdanji prehod na nivoju kleti. V pritličju bodo urejeni sanitarni prostori, v kleti pa pomožni prostori.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 75
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
- po določilih 42. in 43. člena Posebnih gradbenih uzanc in
- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja pogodbenih strank
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji objavljeni na spletni strani


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.08.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.08.2017   10:30
Kraj: Odpiranje bo potekalo na naslovu naročnika OBČINA KOMEN, Komen 86, 6223 Komen

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Na javnem odpiranju ponudb lahko kot stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik ponudnika ali njegov pooblaščenec, ki je dolžan komisiji izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika, podpisanim s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Pisno pooblastilo ni potrebno, če se javnega odpiranja ponudb udeleži zakoniti zastopnik.



Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.07.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.07.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.