Dosje javnega naročila 002028/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava rentgenskega angiografskega aparata s C-lokom za SB Novo mesto in vzdrževanje opreme za dobo 6 let po preteku garancijskega roka
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 948.000,00 EUR

JN002028/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.03.2017
JN002028/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.04.2017
JN002028/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.04.2017
JN002028/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2017
JN002028/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.07.2017
JN002028/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2017
Zahtevek za revizijo

    JN002028/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2017/S 142-292014

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
crt.korinsek@gov.si
crt.korinsek@gov.si
+386 14786864
+386 14786059

Internetni naslovi
http://www.mz.gov.si

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Gordana Batinić Jakofčič
gordana.batinic@sb-nm.si
+386 73916140

Internetni naslovi
https://www.sb-nm.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava rentgenskega angiografskega aparata s C-lokom za SB Novo mesto in vzdrževanje opreme za dobo 6 let po preteku garancijskega roka
Referenčna številka dokumenta: 4300-5/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33111000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava rentgenskega angiografskega aparata s C-lokom za SB Novo mesto in vzdrževanje opreme za dobo 6 let po preteku garancijskega roka
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 873.295,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Nabava rentgenskega angiografskega aparata s C-lokom za SB Novo mesto
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
33110000
33111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nabava rentgenskega angiografskega aparata s C-lokom za SB Novo mesto, vključno z UZ aparatom in monitorji za nadzor življenskih funkcij bolnikov.

Predmet naročila obsega v okviru dobave in montaže opreme naslednje:
• dobavo opreme v skladu z zahtevami v tej razpisni dokumentaciji,
• namestitev in/ali vgradnjo oziroma montažo dobavljene opreme,
• izvedbo potrebnih GOI del, ki jih zahteva vgradnja in montaža nekatere opreme,
• izvedbo meritev vseh izvedenih instalacij s preverjeno opremo (pooblaščeni izvajalci meritev), funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme in predložitev ustreznih poročil,
• zagon in preizkus delovanja, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov (za opremo, kjer je to predvideno v tehničnih zahtevah),
• predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in za vzdrževanje,
• primopredajo vse dobavljene opreme uporabniku,
• šolanje uporabnikovega osebja,
• odpravo napak v času vsaj 24 mesečnega garancijskega roka, k
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje opreme za dobo 6 let po preteku garancijskega roka
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
33110000
33111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v okviru vzdrževanja obsega preventivno in izredno vzdrževanje v garancijskem roku, in sicer:
1. PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli, kot npr. rtg cevi in detektorji, UZ sonde …) in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda (navesti število obveznih in priporočenih servisov na leto).
2. IZREDNO VZDRŽEVANJE pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002028/2017-B01
Številka obvestila v UL: 2017/S 055-101372
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 16.03.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Nabava rentgenskega angiografskega aparata s C-lokom za SB Novo mesto

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
17.07.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SIEMENS Healthcare, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Letališka cesta 29C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 803.278,69 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 777.049,18 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Vzdrževanje opreme za dobo 6 let po preteku garancijskega roka

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
17.07.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SIEMENS Healthcare, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Letališka cesta 29C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 282.854,94 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 96.245,82 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.07.2017