Dosje javnega naročila 007142/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Ureditev družinskega parka Muste
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 430.698,97 EUR

JN007142/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.07.2017
JN007142/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.07.2017
JN007142/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.08.2017
JN007142/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.09.2017
JN007142/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2017
Zahtevek za revizijo

    JN007142/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Cvetka Erzin, Cvetka Erzin
cvetka.erzin@ljubljana.si
+386 13064403
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/216413/RD_-_Ureditev_družinskega_parka_Muste_-_KONČNA.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev družinskega parka Muste
Referenčna številka dokumenta: 430-1485/2017-5
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je ureditev družinskega parka z igrali za vse generacije in za gibalno ovirane, zasaditev javnega sadovnjaka, parkirišča za invalide in ureditev pešpoti.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45236250
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ureditev družinskega parka z igrali za vse generacije in za gibalno ovirane, zasaditev javnega sadovnjaka, parkirišča za invalide in ureditev pešpoti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.08.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.01.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.08.2017   11:00
Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 1/II. nadstropje, sejna soba


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.08.2017   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.07.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.07.2017   13:45
Razpisna dokumentacija s popisi del in ESPD obrazci je ponovno objavljeno.
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=216657

Datum objave: 01.08.2017   14:15


Datum prejema: 01.08.2017 10:17
Spoštovani,
Ali nam lahko poveste, kaj ste popravili v novo objavljeni razpisni dokumentaciji?
ODGOVOR:
Razpisne dokumentacije s popisi del in ESPD obrazcem, ki je bila objavljena dne 27.7.2017, pod št. objave JN007142/2017-W01, ni bilo mogoče odpreti.
V novi Razpisni dokumentaciji - Popravek, ki je bila objavljena dne 28.7.2017 v celoti, je dopolnjen pogoj pod št. 4. - Pogoji za sodelovanje – odgovorni vodja del in tabela, Priloga 6 – seznam kadrov.

Datum prejema: 01.08.2017 09:53
POZDRAVLJENI
V ESPD obrazcu moramo izpolniti:
Gospodarski subjekt izjavlja, da:
- Izpolnjuje objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila, ki se uporabljajo za zmanjšanje števila
kandidatov:
- Če da, na kakšen način izpolnjuje te pogoje ali pravila:________???
- Če se zahtevajo določena potrdila ali druge oblike listinskih dokazov, navedite za vsakega od njih, ali ima gospodarski subjekt na razpolago zahtevane dokumente. Če so katera izmed teh potrdil ali oblik listinskih dokazov na voljo v elektronski obliki, navedite za vsakega od njih:

Prosimo, da nam pojasnite kaj moramo vpisati?

ODGOVOR:
Ponudniki v ESPD obrazcu NE IZPOLNJUJEJO : Zaključek, Del V. Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov!